Harlingen wil afvaloven stilgelegd

GrienLinks positief over verzoek Harlingen tot stilleggen afvaloven.

Gisteravond heeft het College van B&W besloten er bij de provincie met klem op aan te dringen de afvaloven in Harlingen stil te leggen.
De oven wordt op dit moment opgestart en er hebben al een aantal storingen plaatsgevonden. Op 7 april werden bij een incident twee mensen onwel .
De gemeenteraad heeft verschillende mensen gehoord: de gemeente vroeg de directeur van Omrin, ambtenaren van de provincie en een arts van de GGD een toelichting te geven op het incident.
Professor Vollenbroek sprak via Skype in, op verzoek van SP en Frisse Wind. Er kwam, met name van de kant van de provincie, verrassende informatie naar boven.
Advocaat Sarolea sprak in op vezoek van GroenLinks. Hij deed de meest praktische aanbeveling: leg de oven tijdelijk stil en doe aanvullend onderzoek. Dat moet, omdat er onzekerheid is over de verspreiding van de rook en het gevaar daarvan voor de volksgezondheid. De hoogte van de schoorsteen/pijp heeft daar mee te maken. In een aantal weken kan dat klaar zijn en is er meer helderheid.
Uitzending NIEUWSUUR

Na alle informatie deelde het college van B&W mee dat er te veel onzekerheden zijn en dat de gemeente erg achterloopt met informatie verkrijgen. Daarom zal het college er bij de provincie op aandringen de oven tijdelijk stil te leggen en nader onderzoek te doen.
Irona Groeneveld, fractievoorzitter van de statenfractie: “ik vind dit een verstandig besluit van het college in Harlingen. De gezondheid van de inwoners kan niet gegarandeerd worden, dat zien we aan het incident en aan het rapport van de
adviseur van de Raad van State. Mooi dat het college van Harlingen zijn verantwoordelijkheid voor de inwoners neemt. ”

Gedeputeerde Sjoerd Galema zal antwoord moeten geven op de vraag van het College van Harlingen. Groeneveld: “De milieuregels handhaven is een zaak van het college, waar Provinciale Staten niet over gaan. Maar gezien de onrust wil ik wel graag door Galema geïnformeerd worden. Ik wil weten wat zijn antwoord is aan het College in Harlingen, wat we kunnen en mogen als provincie en hoe het nu precies zit met de verspreiding van de rook, de waarden in de lucht en de zogenaamde storingsuren. Het liefst in een commissievergadering, zodat we vragen kunnen stellen en eventueel externe deskundigen kunnen bevragen. Daarna trek ik mijn politieke conclusies wel.”

Geluidsfragmenten op Omrop Fryslân:
Offaloven-wurdt-rampdossier
Harns wol REC stillizze