GrienLinks: “Overheid moet doorpakken op bestrijding verdroging en omvorming landbouw”

Grafiek met investeringen in natuur per provincieRetze van der Honing: “Het is hoog tijd voor een heropening van de discussie over de verdroging in Fryslân, de waterpeilen en een radicale verandering in de landbouw. Dat laat de uitkomst van het onderzoek naar de muizenplaag overduidelijk zien. De belangrijkste oorzaak van de muizenplaag ligt, volgens het net uitgekomen muizenplaagrapport, in zeer goede omstandigheden voor de muizen in sommige gebieden door een ‘bovengemiddelde drooglegging’ en ‘ typerend eenvormige intensief gebruikte graslandpolders’.”

Naar aanleiding van de muizenplaag vorig jaar, waardoor enorm veel schade aan weilanden ontstond, werd onder regie van de provincie een onderzoek gedaan naar manieren om muizenplagen te voorkomen, te bestrijden en te beheersen. Op maandag 18 januari 2016 werd het rapport gepresenteerd. Een belangrijke oorzaak van de muizenplaag is de lage waterstand onder de weilanden (> 80 – 100 cm) en de ‘kale’ weilanden. In de conclusies van het muizenrapport staat als suggestie dat boeren preventief het grondwaterpeil in hun land kunnen verhogen, hun weiden onder water kunnen zetten, hun mest minder diep kunnen injecteren EN de koeien in de wei laten lopen. Een aanvullende maatregel is het maken van nestgelegenheden voor kerkuilen en torenvalken, fanatieke jagers op veldmuizen.

De GrienLinks fractie wil dat er in de Provinciale Staten opnieuw wordt gepraat over investeringen in de bestrijding van de verdroging, in het waterpeil verhogen en in de natuur. Retze van der Honing: “Bij een vergelijking van alle coalitieakkoorden (te vinden op deze site) is te zien dat Fryslân het allerminst van alle provincies investeert in de natuur. Terwijl de muizen (en trouwens ook de grutto’s, kieviten, vlinders en bijen bijvoorbeeld) laten zien dat het met de biodiversiteit – ook in onze provincie – niet best gesteld is. De overheid heeft een opdracht hierin. “