Inkoopbeleid provincie moet maatschappelijk verantwoord

GrienLinks vindt dat duurzaamheid een leidend principe moet zijn in het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de provincie. Dit thema kwam op 29 november 2017 aan de orde in de Provinciale Statenvergadering. Fractievoorzitter Retze van der Honing: “Wij vinden dat de overheid, in dit geval onze provincie, zelf het goede voorbeeld moet geven op het gebied van duurzaamheid. Maar juist in inkoop en aanbestedingen laat de provincie uitgelezen kansen liggen!”

GrienLinks vindt dat duurzaamheid een leidend principe moet zijn in het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de provincie. Dit thema kwam op 29 november 2017 aan de orde in de Provinciale Statenvergadering. De overheid vraagt veel van burgers, ook op het gebied van duurzaamheid. Fractievoorzitter Retze van der Honing: “Een thema dat GrienLinks natuurlijk erg aan het hart gaat. Maar wij vinden wel dat de overheid, in dit geval onze provincie, zelf het goede voorbeeld moet geven op het gebied van duurzaamheid. Een gebied waarop de provincie dat bij uitstek tot uitvoering kan brengen, is het inkoop- en aanbestedingsbeleid, waar wel 100 miljoen per jaar aan wordt besteed. Maar juist op dat gebied laat de provincie uitgelezen kansen liggen!”

Vanwege eerdere misstanden bij de aanbestedingen van de Centrale As, staat het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de provincie opnieuw op de agenda. Ook is er in 2014 door GS een nota vastgesteld met uitgangspunten voor het inkoop – en aanbestedingsbeleid (zie Boppeslach fan ús jild).

Uiteraard heeft de provincie bij het inkoop- en aanbestedingsbeleid met dwingende Europese en landelijke wetten te maken. Maar naast deze wetten noemt het Rijk verschillende onderwerpen die ook van invloed kunnen zijn op de gunningscriteria. Onze provincie heeft daarbij gekozen voor vier thema’s, in volgorde van prioriteit:
– Wurk foar us mienskip
– social return
– duurzaam inkopen
– fair trade

Het voorstel van de Gedeputeerde Staten in de Provinciale Statenvergadering van 29 november 2017 is om opnieuw hiervoor te kiezen.

En daar gaat het mis. Want waar voor de overige drie thema’s wel duidelijke uitwerkingen beschikbaar zijn, blijkt het niemand helemaal duidelijk te zijn waar dat duurzaam inkopen nou precies voor staat. Statenlid Retze van der Honing: “Duurzaam staat toch voor people, planet en profit? Dus valt fair trade daar niet gewoon onder? En hoe zit het met circulaire economie? Ook dat valt voor ons onder duurzame economie. De thema’s zijn wel goed, maar het gaat ons om de uitwerking. Bovendien blijkt dat de provincie deze thema’s maar voor 40% laat meetellen in een aanbesteding. De prijs telt wel voor 60% mee. Dat betekent dat als de prijs van de aanbieder maar laag genoeg is, maar hij minimale aandacht aan de thema’s besteedt, de aanbieder toch de opdracht kan krijgen. Een onwenselijke situatie”, vindt Van der Honing. “Duurzaamheid moet sowieso een voorwaarde zijn waar inkoop en aanbestedingen aan moeten voldoen! Het niet zo zijn dat je vanwege de percentages dan toch voor de laagste prijs kiest, onafhankelijk van de maatschappelijke thema’s. We doen het duurzaam of we doen het niet!”

Kortom: GrienLinks vindt dat duurzaamheid sowieso een leidend principe moet zijn in de provincie en dat daarnaast de prijs en de maatschappelijke thema’s even zwaar moeten wegen. “Bovendien zien we graag dat de provincie haar duurzame voorbeeldfunctie ambitieus vervult!”

Zie ook (website PIANOo)

  • Delen op Google+
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.