GrienLinks wil actie tegen huisartsentekort

In het tv-programma Radar werd maandagavond 12 maart 2018 aandacht besteed aan het nijpende huisartsentekort in Fryslân. Het tekort is zelfs zo groot dat in Leeuwarden de meeste huisartsen een patiëntenstop hebben. De Statenfractie van GrienLinks heeft schriftelijke vragen gesteld over deze kwestie.

Fractievoorzitter Retze van der Honing: “Dat er een huisartsentekort is in onze provincie, is helaas niet nieuw. Maar het wordt alleen maar erger. Sommige huisartsen kunnen amper met pensioen omdat er geen opvolgers zijn. Er is ronduit sprake van een crisissituatie en dat kan zo niet langer. De hoofdverantwoordelijkheid ligt hierin niet bij de provincie, maar bij de zorgverzekeraars en de gemeenten. De provincie heeft echter in september toegezegd ook een actieplan te zullen maken en wij willen graag weten hoe het daarmee is. Het is belangrijk zo spoedig mogelijk daadwerkelijk actie te ondernemen.”

Een deel van het probleem is dat potentiële kandidaten vaak een hoogopgeleide partner hebben die moeilijk een baan kan vinden in Fryslân. Van der Honing: “Dat we een prachtige provincie hebben, weten ze in het westen wel. We moeten de echte drempels aanpakken. Wij willen graag weten of de provincie kans ziet bij te dragen aan een oplossing. We willen niet alleen een goede culturele hoofdstad zijn. We willen ook een provincie zijn waarin de basiszorg op orde is.”

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 41 Reglement van Orde

Gericht aan GS / lid GS

Inleidende toelichting
In het programma Radar (uitgezonden 12 maart 2018) werd opnieuw duidelijk dat het huisartsentekort in Fryslân een probleem is. Zodanig dat in Leeuwarden een patiëntenstop is bij de meeste huisartsen.
In januari zijn er Kamervragen gesteld over deze kwestie. De minister heeft geantwoord dat de regio aan zet is in dit probleem.

Vraag / vragen

1.Heeft GS kennisgenomen van het tv-programma Radar (uitgezonden maandag 12 maart 2018) waarin opnieuw naar voren is gekomen dat het huisartsentekort in Friesland nijpend is?

2. Is GS ervan op de hoogte dat minister Bruins in januari op Kamervragen heeft geantwoord dat het aan de regio is om dit probleem op te lossen?

3. Hoe staat het met het actieplan tegen het huisartsentekort dat de Zorgverzekeraar de Friesland en (o.a.) de provincie half maart zou opleveren? Is het plan op tijd klaar?

4.Is de – door de provincie aangekondigde – campagne over de voordelen van werken en wonen in Fryslân al gestart?

5. Ziet u – vanuit de provinciale rol – nog meer mogelijkheden voor het aantrekken van huisartsen in Fryslân en het oplossen van het probleem dat partners van potentiële kandidaten geen geschikte baan kunnen vinden?

Indiener Retze van der Honing GrienLinks

One Reply to “GrienLinks wil actie tegen huisartsentekort”

  1. Dat het tekort aan huisartsen niet alleen geldt voor Leeuwarden en het landelijk gebied maar (nu) ook voor Heerenveen. De meeste praktijken zitten vol en de verzekeraar Zilveren Kruis (net als De Friesland onderdeel van Achmea) kan geen huisarts ‘leveren’. Erg prettig als je Diabetes patient bent….

Reacties zijn gesloten.