GroenLinks in 13 gemeenten in Fryslân

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 22 maart 2018 hebben de kiezers linkser en groener gestemd. Hier is te bekijken hoe er in uw gemeente gestemd is. Dat betekent dat er nu in 13 van de 20 Friese gemeenten GroenLinksers in de raad zitten!

Dat zijn:

Achtkarspelen: Tjitske Veenstra
De Fryske Marren: Mathijs Sikkes vd Berg, Anne Mercuur
Harlingen: Stephanie Geurtz
Heerenveen: Gerrie Rozema, Grietje van Dijk, Retze van der Honing.
Ooststellingwerf: Henk Vos, Annemiek Telkamp
Opsterland: Elske Beintema Johan Sieswerda
Smallingerland: Piet de Ruiter, Lucienne Meinsma
Súdwest-Fryslân: Angeline Kerver, Thomas van Dijk, Rowdy van der Veen
Tytsjerksteradiel: Brigitta Scheepsma, Michel Klont, Berber van Zandbergen
Weststellingwerf: Marlene Postma, Gaby Thijssen

De gemeenteraadsverkiezingen 22 november 2017
Leeuwarden PAL GroenLinks: Evert Stellingwerf, Pim Astro, Andries Bergsma, Petra Vlutters, Femke Molenaar
Waadhoeke: SAM (samenwerking GroenLinks, PvdA, D66 en plaatselijk belang): Wim Hokken (GL)

De gemeenteraadsverkiezingen november 2018:

Dongeradeel: op dit moment: J.D. de Vries, Rebecca Slijver