Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân juni 2018

Beste nieuwsbrieflezer,

De wind waait buiten, de zon schijnt, het is zomer. Op woensdag 27 juni 2018 zitten de 43 Statenleden van 10.00 uur tot 22.00 uur ‘in de bankjes’. Te vergaderen over die zon, die wind en wat de belangrijke thema’s zijn voor volgend jaar. De passie is voelbaar en hoorbaar. Maar ze komen er niet uit, op deze woensdag, over de hoge windmolens (208 m) bij Nij Hiddum Houw. Op woensdag 18 juli komen de windmolens opnieuw aan de orde. Ook het wel of niet (en hoe) afmaken van het NatuurNetwerk (EHS) wordt dan besproken.

De Statenvergaderingen zijn openbaar, dus u bent van harte welkom om eens te komen kijken.

En heeft u de oproep voor kandidaatstelling gezien? Kom gewoon eens praten wat dat inhoudt! Zoals u merkt, aan politieke discussies geen gebrek.

Doe mee! Bel of mail ons gerust. Lokaal, provinciaal, landelijk, alles kan.

Interesse in politiek? Lijkt Statenlid zijn je wat? Meld je dan nu aan als kandidaat!

Op 20 maart 2019 vinden de verkiezingen voor de leden van de Provinciale Staten plaats. Het provinciaal bestuur van GrienLinks zoekt kandidaten die op de lijst voor deze verkiezingen willen staan. Dus: heb je ambities om het GrienLinks-gedachtegoed uit te dragen, heb je politieke aspiraties en wil je een bijdrage leveren om van GrienLinks een brede partij te maken, dan is dit je kans!

Informatie: Gerda Koopman (voorzitter bestuur GrienLinks) 0613699881 of gelijk aanmelden met motivatiebrief en CV: Irona Groeneveld (secretaris kandidatencommissie) ironagroeneveld@chello.nl (tot 31 augustus).

Meer weten?

Dilemma rond hoge molens Nij Hiddum Houw komt op 18 juli terug in de Staten

Een heus dilemma stond woensdag 27 juni 2018 op de agenda van de Provinciale Staten. In de vorm van een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor windpark Nij Hiddum Houw, met 9 molens van 208 meter hoog.
Want natuurlijk is ook GrienLinks fractievoorzitter Retze van der Honing vóór windenergie. Maar wat als de omwonenden veel te weinig bij het plan zijn betrokken en het draagvlak ver onder de maat is? “Wij kunnen hier niet voor zijn”, oordeelde Van der Honing. Hij diende een amendement in voor lagere molens en moties voor het toestaan van windmolens op andere plaatsen.

Meer weten?

Biodiversiteit en transitie landbouw grote uitdaging voor de toekomst

Retze van der Honing gebruikte de Algemene Beschouwingen op 27 juni 2018 om te benadrukken dat biodiversiteit, natuur en de transitie in de landbouw HET thema zullen zijn voor en na de verkiezingen in maart 2019. Hij diende een motie in voor versnelling van en budget voor het aanleggen van een insectennetwerk. Hij steunde ook het initiatief Holwerd aan Zee, de subsidie voor Zorgbelang Fryslân en vroeg hij aandacht voor het feit dat Fryslân als enige provincie geen regenboogprovincie is.

Lees hier zijn hele bijdrage en de ingediende moties

Goede vaarwegen voor vrachtschepen, maar niet ten koste van natuur en recreatie

Duurzaam vrachtvervoer is belangrijk. Binnenvaartschepen spelen daar een belangrijke rol in. Zeker in Fryslân. Maar…..kunnen er schepen van 110 meter lang door de kleinere kanalen naar Drachten en Heerenveen varen? Deze vraag stond centraal tijdens de Statenvergadering op 20 juni 2018 tijdens de bespreking van de ‘Visie op de vaarwegen en binnenhavens van Friesland’ tot 2050.

Retze van der Honing van GrienLinks: “Nu varen er schepen van 85 meter door recreatiekernen als Terherne en Eernewoude. Soms spannend, omdat recreatievaart en beroepsvaart elkaar kruisen. Nog grotere schepen (110 meter) tasten door hun zuiging en golfslag de oevers aan en daarmee de natuur. Ook leveren deze grotere schepen door hun zuiging, een langere remweg en een flinke dode hoek voor het schip gevaar op voor de recreatie.”

Alles weten over de discussie over de vaarwegen?

GrienLinks Statenfractie 058-2925805 058-2925805 www.grienlinks.nl