Leden GrienLinks kiezen Matthijs Sikkes – van den Berg als lijsttrekker

De leden van GrienLinks hebben zaterdagmiddag Matthijs Sikkes – van den Berg gekozen als lijsttrekker voor de verkiezing van de Provinciale Staten op 20 maart 2019. Hij was de enige kandidaat om de lijst aan te voeren. ‘Ik heb veel zin om samen met de kandidaten van Fryslân een groene en sociale provincie te maken. Op dat gebied is er veel te doen. Zeker op het gebied van duurzaamheid zijn er nog grote stappen nodig. Het is tijd voor verandering. We willen deze provincie op een goede manier doorgeven aan onze kinderen.’

Nummer twee op de lijst is Charda Kuipers. Zij is raadslid geweest in de gemeente Weesp en is afgelopen zomer met haar gezin naar Friesland verhuisd. ‘Er is nog een enorme slag te slaan als het aankomt op het tegengaan van de klimaatverandering en de manier waarop we omgaan met onze natuur. Daar wil ik me graag hard voor maken.’ De leden van GrienLinks hebben Elsa van der Hoek verkozen op de derde plaats en Jochem Knol uit Beetsterzwaag op de vierde plaats. Op de vijfde plaats staat Idske Koopmans uit Heeg. Sikkes – Van den Berg: ‘Ik ben blij met deze sterke kandidaten op onze lijst. Het is een gevarieerde lijst met jonge, nieuwe kandidaten en kandidaten met de nodige ervaring.’

De top tien kandidaten van GrienLinks:
1. Matthijs Sikkes – van den Berg, Sint-Nicolaasga
2. Charda Kuipers, Leeuwarden
3. Elsa van der Hoek, Leeuwarden
4. Jochem Knol, Beetsterzwaag
5. Idske Koopmans, Heeg
6. Paul van Gessel, Leeuwarden
7. Johan Sieswerda, Bakkeveen
8. Tjeerd Cuperus, Boksum
9. Sipke van Belle, Fochteloo
10. Marcia Dijkstra, Leeuwarden