Penningmeester gezocht voor Stichting Fractie-Assistentie

De Statenfractie wordt ondersteund door twee (part-time) fractiemedewerkers. Voor deze fractiemedewerkers is een stichting in het leven geroepen als officiële werkgever. Voor die Stichting, die zowel de fractievergoeding beheert als de lonen van de fractiemedewerkers verzorgt, zoeken we een penningmeester. Het bestuur vergadert drie maal per jaar.

PENNINGMEESTER STICHTING FRACTIE-ASSISTENTIE GEZOCHT

Wat doet het Stichtingsbestuur Fractie-assistentie GrienLinks ?
– wij vervullen het werkgeverschap voor de twee fractie-assistenten van de GL-fractie in de Provinciale Staten
– de fractie doet zelf de dagelijkse begeleiding en aansturing
– wij zijn er voor de formele zaken zoals: contract, salaris, secundaire arbeidsvoorwaarden, functioneringsgesprek

Wie zijn wij ?
– de voorzitter is Aad van de Burg, de secretaris Nathalie Kramers
– de penningmeester was Jos Kuin die helaas wegens teveel drukte zijn werkzaamheden als penningmeester heeft moeten beëindigen
– plus de fractievoorzitter, Jan Atze Nicolai en de voorzitter van het Provinciaal Bestuur, Gerda Koopman.

Wat doet de penningmeester ?
– jaarlijks de Begroting en de Jaarrekening opstellen (en halverwege een tussenoverzicht)
– een paar keer per maand een declaratie of factuur betalen
– incidenteel een financiële vraag uitzoeken
– is contactpersoon voor het Provinciehuis (want daar komt ons budget vandaan en zij verzorgen de salaris- en personeelsadministratie)

Hoeveel tijd kost het ?
– als bestuur vergaderen we 3 keer per jaar op een avond in Leeuwarden
– het betalingsverkeer is incidenteel, maar moet dan wel voortvarend gebeuren
– het opstellen van de jaarstukken/overzichten kost op die piekmomenten tijd, maar het systeem is ingericht en het verantwoordingsmodel ligt vast
– jaarlijks is er een overleg met de penningmeesters van de andere statenfracties en de provinciale Griffie

Waar denken wij aan ?
– iemand met ervaring als penningmeester
– lidmaatschap van GL is fijn, maar niet noodzakelijk
– omdat we een goed werkgever willen zijn voor de fractie-assistenten en correct verantwoording willen afleggen over publieke middelen aan de Provincie, zijn zorgvuldigheid en accuratesse belangrijke eigenschappen voor onze penningmeester

Wat hebben we te bieden ?
– een mooie kans om achter de schermen ondersteuning te kunnen geven aan de GL-politiek in onze provincie
– een informeel en prima samenwerkend team

Zijn er vragen over de functie ?
– je kunt terecht Aad van der Burg, 06 21961457.

Belangstelling ?
– graag uiterlijk 11 januari 2019 een reactie naar de secretaris: n.kramers@me.com