Nieuwsbrief Statenfractie GrienLinks Fryslân mei 2019

Eens per maand laten we jullie weten welke politieke acties we als Statenfractie hebben ondernomen. De vorige nieuwsbrief van april (de eerste van de nieuwe fractie!) is niet bij iedereen aangekomen, dus klik hier voor die nieuwsbrief.

Deze maand:

  • GL Statenleden, PALGroenLinks-raadsleden en Dwars’ers varen mee met de Pride Leeuwarden
  • GrienLinks wil echt groene keuzes bij energieneutraal provinciehui
  • Inzet voor meer geld voor de energietransitie en duurzaam MKB
  • Schriftelijke vragen over het maaibeleid van bermen
  • Schriftelijke vragen over uitbreiden militair oefengebied in het noordelijk luchtruim
  • Kennismaken met de nieuwe Statenleden

Nog meer weten of wil je ergens op reageren? Kijk op onze website.

GroenLinksers op de Pride Leeuwarden

GroenLinksers voeren mee met de Pride Leeuwarden 2019! Om te laten zien dat je mag zijn wie je bent en mag houden van wie je wil. Fryslân is nog geen regenboogprovincie. Teken hier de petitie Petitie – Maak van Fryslân een regenboogprovincie.

meer foto’s zien?

GrienLinks wil echt groene keuzes bij energieneutraal provinciehuis

De eerste motie van de nieuwe GrienLinksfractie is aangenomen! Op de agenda van de Provinciale Statenvergadering op 22 mei 2019 stond een voorstel om te zorgen dat de provinciale organisatie in 2025 energieneutraal is. GrienLinks fractievoorzitter Matthijs Sikkes-van den Berg vindt dat de keuzes die de provincie maakt echt groen moeten zijn en diende een motie in dat een eventuele houtpelletfabriek niet mag zorgen voor meer CO2, fijnstof of bomenkap. Ook diende hij een motie in om windenergie als optie mee te nemen.

meer lezen?

Inzet geld jaarrekening voor de energietransitie en duurzaam MKB

meer lezen?

Vragen over maaibeleid provincie van bermen

De Statenfracties GrienLinks en PvdA willen dat de provincie Fryslân het maaibeleid aanpast op gemeentelijke initiatieven voor biodiversiteit. De partijen ontvingen recent klachten van boeren en politici uit de gemeente Noardeast-Fryslân over het te fanatiek maaien van bermen langs provinciale wegen. Woordvoerders Charda Kuipers (GrienLinks) en Douwe Hoogland (PvdA) stellen daarover schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten.

meer lezen?

Vragen over uitbreiding militair oefengebied in luchtruim Noorden

Elsa van der Hoek stelde op 30 april 2019 schriftelijke vragen aan het college over de brief van de minister over de herziening van het luchtruim in verband met Lelystad Airport: “In de brief wordt gesproken over het inpassen van een militair oefengebied in het noorden. Waar in het noorden is niet duidelijk, maar vanwege de vliegbasis zou dat in Fryslân kunnen zijn. Wij willen weten hoe dit zit, zodat we op tijd in actie kunnen komen.”

meer lezen?

De nieuwe Statenleden stellen zich voor

Na de verkiezingen zijn op 27 maart 2019 drie nieuwe Statenleden geïnstalleerd. Dat zijn Matthijs Sikkes-van den Berg,Charda Kuipers en Elsa van der Hoek. Ze stellen zich op hun eigen pagina aan u voor.

Een mooie verkiezingsuitslag met een bijzonder vervolg

GrienLinks doet niet mee in het vormen van een coalitie in de Staten in Fryslân. Matthijs Sikkes van den Berg: “Sa moai as it starte by de ferkiezingsjûn, sa bysûnder fynt GrienLinks it ferfolch”. De CDA/VVD/FNP kiezen voor formeren met vier partijen en zetten daarmee de formatie op slot. Alleen de PvdA of Forum voor Democratie hebben genoeg zetels om een sluitende coalitie met vier partijen te maken. Daarmee valt GrienLinks buiten de boot. “En dat terwijl er grote maatschappelijke opgaven liggen voor de provincie, zoals het herstellen van de biodiversiteit, de energie- en landbouwtransitie en de klimaatopgave. Juist die onderwerpen waar we als GrienLinks visie en praktische voorstellen voor hebben”.

Zie hier de reactie van Matthijs op Omrop Fryslân.

meer lezen?

GrienLinks Statenfractie 058-2925805 058-2925805 www.grienlinks.nl