11 maart informatiebijeenkomst 5G

Veel mensen maken zich zorgen over de uitrol van het nieuwe 5G netwerk. Met dit netwerk kunnen data nog sneller uitgewisseld worden. Maar hoe zit het met de mogelijke risico’s voor gezondheid en privacy? En welke gevolgen heeft de inpassing van alle extra zendmasten? Woensdag 11 maart vindt er op het Provinciehuis een expertmeeting plaats om Statenleden hierover te informeren. De bijeenkomst is openbaar, dus belangstellenden zijn van harte welkom als toehoorder. Aanmelding is niet nodig.

Agenda Expertmeeting 5G

Datum 11-03-2020
Tijd 13:00-14.30
Locatie Kommisjeseal in het Provinciehuis

1 ‘De regelgeving rond 5G en het meten van elektromagnetische velden’ door het Nationaal Antennebureau.
2 ‘De techniek achter 5G, verschil met vorige generaties en studies naar gezondheidsrisico’s van draadloze
netwerken.’ Door de heer dr.ir. Schrader, ingenieur elektrotechniek en gepromoveerd als specialisatie micro-elektronica
en communicatie-technologie.
3 ‘Is 5G een coherente innovatie?’ door de heer prof.dr.ir. C.J.N. Buisman, directeur Wetsus.
4 Vragen van Statenleden aan de sprekers en afsluiting.