Landbouw

Landbouw Ons landschap en de leefbaarheid hebben de afgelopen decennia geleden onder de intensivering en schaalvergroting van de landbouw. De biodiversiteit en het aantal weidevogels zijn sterk afgenomen, terwijl megastallen en grote opslagloodsen verrezen. Het is tijd voor verandering. GrienLinks werkt samen met boeren aan de verduurzaming van de landbouw. Wij willen samen met boeren …

Biodiversiteit en transitie landbouw grote uitdaging voor de toekomst

“Voorzitter, het wordt HET thema voor de verkiezingen in maart 2019, het wordt HET thema voor daarna: hoe we in Fryslân de biodiversiteit in stand kunnen houden, hoe we iets kunnen doen aan natuurherstel. Hoe we die natuur blijvend kunnen combineren met landbouw en hoe we de transitie in de landbouw naar een meer biologische, …

Initiatiefvoorstel zes partijen voor balans tussen landbouw, natuur en milieu

“Het tij keert”, zegt Retze van der Honing van de GrienLinks Statenfractie. “We hebben met zes partijen (50PLUS, ChristenUnie, D66, GrienLinks, Partij van de Arbeid en Partij voor de Dieren ) een initiatiefvoorstel (met beleidsonderlegger) geschreven, waarmee we een omslag tot stand willen brengen in omgaan met natuur en milieu in Friesland. In de samenleving …