Fryslân moet niet het PFAS afvoerputje worden

GrienLinks heeft tegen een voorstel gestemd om te kijken of de norm voor de verontreiniging van de bodem in Fryslân met PFAS-stoffen omhoog kan. Jochem Knol: “Deze stoffen zijn zeer schadelijk voor mens en milieu. Een aantal van de PFAS stoffen hopen op in mensen en dieren, het zogenaamde ‘stapeleffect’. In het verdrag van Stockholm (ondertekend door 180 landen) is internationaal afgesproken dit soort stoffen ‘uit te faseren’, dus zoveel mogelijk te beperken. En wie zijn wij dan om hier zomaar uit te spreken dat we een hogere norm zouden kunnen vaststellen?” Verder lezen

Stikstofprobleem: bij de bron beginnen

“Het college stelt voor om 1 miljoen euro uit te trekken voor een ‘Taskforce Stikstof’ om de vergunningverlening voor boeren en de bouw weer op gang te helpen. Die vergunningverlening ligt stil omdat er in ons land te veel stikstof wordt uitgestoten. De natuur lijdt het structurele teveel aan stikstof. GrienLinks stelt voor dat die Taskforce ook in beeld brengt welke structurele (bron)maatregelen er zijn om de stikstofproductie te verlagen. Want het probleem ligt natuurlijk bij de bron, daar waar de stikstof geproduceerd wordt”, zo zei Statenlid Jochem Knol tijdens de Statenvergadering op 18 december 2019. De motie werd aangenomen.Verder lezen

Ontmoeten in je eigen dorp en wijk belangrijk

GrienLinks is voor het subsidiëren van dorpen en wijken bij het realiseren van ontmoetingsplekken. “Deze plekken zijn van groot belang voor het contact in de samenleving, voor de sociale structuur in dorpen en wijken. Onder meer eenzaamheid is daarbij een belangrijk aandachtspunt”, zo zei Jochem Knol tijdens de Statenvergadering op 27 november 2019. Het subsidiëren van zonnepanelen e.d. op dorpshuizen is nu ook mogelijk via deze regeling. Jochem Knol diende een motie in met het verzoek of er na een jaar gekeken kan worden of er genoeg geld is voor én ontmoetingsplekken én duurzame energieprojecten.Verder lezen

Discussie over veenweidegebied in januari 2020 in de Staten

Op 22 januari 2020 wordt er in de Provinciale Staten – na ruim twintig jaar discussie over proeven en experimenten met het waterpeil en vijf jaar vol pittige debatten na het vaststellen van de Veenweidevisie over de uitvoering daarvan – opnieuw gedebatteerd over hoe deze visie op de verdrogingsproblematiek in het Veenweidegebied uitgevoerd moet worden. Een lang lopende discussie. Als je mee wil praten over de aanpak van de problematiek in het veenweidegebied: neem dan contact op met de fractie van GrienLinks. Verder lezen