Auteursarchief: Sanne van Wees

Over Sanne van Wees

Fractiemedewerker en redacteur.

Maak van Fryslân een regenboogprovincie – teken de petitie

Vandaag, op Coming Out Day, wordt door alle provincies de regenboogvlag gevoerd, behalve door de provincie Fryslân. Ook zijn in de vorige periode de provinciale subsidies voor het COC en Tumba stopgezet. Als gevolg daarvan kunnen er minder (seksuele) diversiteitslessen op scholen worden gegeven. En dat in een tijd waarin discriminatie en uitsluiting weer toenemen. GrienLinks vindt dit onacceptabel en heeft daarom het initiatief genomen om samen met de statenfracties van de PvdA, D66, Partij voor de Dieren en SP een petitie te starten. Met het ondertekenen van de petitie steun je de oproep om van Fryslân een regenboogprovincie te maken.

Teken hier de petitie
Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Ondersteuning voor de mienskip

“De mienskip is er niet voor ons, maar de overheid is er voor de mienskip. En de mienskip heeft ondersteuning nodig. Vooral voor vrijwilligers”, betoogde GrienLinks fractievoorzitter Jan Atze Nicolai tijdens zijn eerste debat in de Provinciale Statenvergadering op 26 september 2018. Hij diende daarom onder meer een amendement van de PvdA mee in voor het inhoudelijk en financieel borgen van ondersteuning van Doarpswurk. Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Stevige inzet nodig voor een echt groene samenleving

De donuteconomie van Kate Raworth

“Er is een stevige inzet nodig om daadwerkelijk de omslag te maken naar een groene samenleving. In de omgevingsvisie geven we aan welke kant we uitwillen met Fryslân. Dit is onze kans om die omslag concreet in te zetten. Daarom moet in de omgevingsvisie het primaat bij de ecologie liggen, bij het herstel van de biodiversiteit, en niet bij de economie.” Dit zei net geinstalleerd GrienLinks Statenlid Jan Atze Nicolai op 26 september 2018 bij het bespreken van het zogenaamde ‘koersdocument’ voor de (ontwerp)omgevingsvisie.
Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Jan Atze Nicolai geinstalleerd als Statenlid


Op 26 september 2018 werd in dezelfde vergadering afscheid genomen van Retze van der Honing en werd Jan Atze Nicolai als nieuw GrienLinks Statenlid geïnstalleerd. Jan Atze was voorheen wethouder en raadslid voor GroenLinks in Leeuwarden.

Hij werd van harte gefeliciteerd en moest vervolgens gelijk zwaar aan de bak met een belangrijk onderwerp: de omgevingsvisie. In deze visie staat wat we willen met Friesland richting 2050. Het gaat dan om natuur, water, landbouw, verkeer en vervoer, cultuur, wonen en bedrijvigheid bij elkaar.

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Afscheid Retze van der Honing na tien jaar Staten

Op 26 september 2018 nam Retze van der Honing afscheid van de Provinciale Staten. Hij heeft tien jaar in de Staten voor GrienLinks gezeten. Zowel in 2011 als in 2015 (na elke periode van vier jaar) door zijn collega’s verkozen tot beste debater. Een oude rot in het vak met een groot hart. En met een niet aflatende inzet voor een groene en linkse samenleving. Hij gaat verder als raadslid in Heerenveen voor GroenLinks.

Als afscheidscadeau bood zijn fractie hem namens zijn collega-Statenleden een eenmalige uitgave van het blad ‘Retze’ aan. Retze is liefhebber van glossy’s :-).

De glossy zien? Afscheidsspeech lezen? Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Jan Atze Nicolai geïnstalleerd als commissielid voor GrienLinks

Vlak voor de Statenvergadering op 18 juli 2018 werd Jan Atze Nicolai geïnstalleerd als commissielid voor GrienLinks in de Staten. Hij werd beëdigd door de Commissaris van de Koning Arno Brok en van harte welkom geheten. Op 26 september 2018, volgt Jan Atze Nicolai Retze van der Honing op als Statenlid. Retze neemt na bijna 10 jaar afscheid als Statenlid.

Nicolai is oud-wethouder voor PALGroenLinks in Leeuwarden en heeft daarvoor jarenlang in de raadsfractie gezeten. Hij heeft 28 jaar in de zorg gewerkt, van stagiair tot leidinggevende. Zodoende neemt hij veel politieke en maatschappelijke ervaring mee naar de Staten. Hij stond op plaats 5 op de kieslijst van GrienLinks. Wij wensen hem veel plezier en succes!

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Willen we meer of minder natuur in Fryslân?

“We horen dit college heel vaak zeggen dat ze gaan investeren om in de top 3 van de provincies te komen. En hier hebben we een onderwerp – de aanleg van meer natuur – waar we dat nu een keer niet horen… Als je geld tekort komt om je gestelde doelen te halen, kun je kiezen om meer geld te zoeken of de doelen naar beneden bij te stellen. Nu gaat het over de natuur en stelt dit college de doelen naar beneden bij. Het kan wel met minder natuur, vindt dit college. Terwijl de biodiversiteit achteruit holt en bijen en insecten sterven. Voorzitter, we gaan de verkeerde kant op”.

Retze van der Honing maakte zich sterk voor de aanleg van het hele Natuurnetwerk (voorheen Ecologische Hoofdstructuur) tijdens de vergadering van de Friese Staten op 18 juli 2018. Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Energietransitie moet hand in hand gaan met maatschappelijk draagvlak

Te Gast in Leeuwarder Courant op 17 juli 2018 van Retze van der Honing: “Het gaat niet goed met onze aarde. Een uitgelekt VN rapport meldde onlangs dat “als er geen snelle en verstrekkende maatregelen” worden genomen, de aarde meer dan 1,5 graden opwarmt tot 2040. Dat lijkt misschien best prettig, een iets warmer klimaat, maar de gevolgen zijn desastreus. We zullen dan ook met elkaar de omslag moeten maken naar het opwekken en gebruiken van schone energie. Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Biodiversiteit en transitie landbouw grote uitdaging voor de toekomst

“Voorzitter, het wordt HET thema voor de verkiezingen in maart 2019, het wordt HET thema voor daarna: hoe we in Fryslân de biodiversiteit in stand kunnen houden, hoe we iets kunnen doen aan natuurherstel. Hoe we die natuur blijvend kunnen combineren met landbouw en hoe we de transitie in de landbouw naar een meer biologische, grondgebonden landbouw vorm kunnen geven. Dit is een van de grote uitdagingen voor de toekomst.” Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Duurzaam vrachtvervoer over water, maar niet ten koste van natuur en recreatie

Duurzaam vrachtvervoer is belangrijk. Binnenvaartschepen spelen daar een belangrijke rol in. Zeker in Friesland. Maar…..kunnen er schepen van 110 meter lang door de kleinere kanalen naar Drachten en Heerenveen varen? Deze vraag stond centraal tijdens de Statenvergadering op 20 juni 2018 tijdens de bespreking van de Visie op de vaarwegen en binnenhavens van Friesland tot 2050. Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter