GrienLinks tegen een groot theater in Sneek

theater.jpgGrienLinks tegen een groot theater in Sneek en vóór het Centrum van de Kunsten en de zomerprogrammering

Op de statenvergadering van 25 juni meldde Irona Groeneveld dat GrienLinks tégen 2 miljoen subsidie voor het theater in Sneek was (onderdeel van het Cultureel Kwartier). Ze vond andere onderdelen van het Cultureel Kwartier wel aantrekkelijk. “Het Centrum voor de Kunsten, prima, en ook de zomerprogrammering lijkt ons een hele goede zaak voor zowel het culturele als het toeristische aanbod. Maar deze 2 miljoen is alleen voor het theater, en een zó groot theater, nee, daar stemmen we niet voor.”
Verder lezen

GrienLinks: Terugtrekken Fries Museum maakt drijfzand Nieuw Zaailand steeds dieper

Het bericht dat het Fries Museum zich genoodzaakt ziet zich terug te trekken uit de samenwerkingsovereenkomst omdat de SNN-subsidie op de tocht staat, verontrust de statenfractie van GrienLinks. Fractievoorzitter Groeneveld: “Vanuit de provinciale organisatie klinkt het geluid dat – vrij vertaald – het de provincie niet raakt omdat zij geen partner is in de samenwerkingsovereenkomst. Maar we hebben wel € 5,5 miljoen cofinanciering beschikbaar gesteld. Wij willen weten wat deze ontwikkeling betekent voor de financiële risico’s. Bovendien hebben de Staten bij amendement heel veel voorwaarden verbonden aan het beschikbaar stellen van diverse subsidies. Ik wil ook weten hoe het College deze nieuwe situatie beoordeelt vanuit die voorwaarden.”

Volgens GrienLinks wordt het project Nieuw Zaailand door deze ontwikkeling alleen nog maar minder haalbaar. Groeneveld: “Al eerder heef mijn collega Theo van de Bles Zaailand drijfzand genoemd.” Zij doelt hiermee op de slechte onderbouwing van het stuk van de provincie en het ontbreken van een inhoudelijke visie op de ontwikkeling van musea in Fryslân.

» De schriftelijke vragen van Grienlinks aan Gedeputeerde Staten (GS) (DOC)
» Antwoorden op schriftelijke vragen inzake Nij Fries Museum (PDF)