Categorie archief: gezondheid

GrienLinks: Omrin moet bevolking beter informeren

Zaterdag 26 augustus 2017 heeft zich opnieuw een storing voorgedaan in de REC. Er was o.a. een rookwolk uit de pijp van de REC en branderige lucht waar te nemen. Er is ongerustheid onder de bevolking over de storing. Vanuit de REC wordt geen informatie over het voorval verstrekt. Retze van der Honing van GrienLinks […]

Vragen over herrie van straaljagers vliegbasis

Op dit moment is er al maanden een ‘wapeninstructeursopleiding’ bezig op de vliegbasis. Dat houdt in dat er ongeveer drie maal zoveel vliegbewegingen van straaljagers zijn dan voorheen. De omwonenden klagen over de herrie, vooral tussen 9.00 en 17.00 uur. Omwonenden vrezen ook herrie als in 2019 de aangekochte JSF-vliegtuigen gaan vliegen. Daarom is er […]

GrienLinks wil aanvraag vergunning afvalverbrander zien

Retze van der Honing (GrienLinks fractievoorzitter): “Ik stel zeer verontrust vast dat – ondanks alle beloftes van controle en handhaving, oppassendheid en geruststellingen door zowel de directie als Gedeputeerde Staten (GS) en de FUMO (de milieuhandhavingsdienst) dat het allemaal echt, heus, goed in orde is bij de afvalverbrander – Omrin twee jaar lang 30% (!) […]

REC niet onder controle en provincie handhaaft te slap

Retze van der Honing gelooft niet meer dat de REC, de afvalverbrander in Harlingen, onder controle is. Want opnieuw is er een (groot) probleem geweest in de afvalverbrander (nacht 10/11 september 2016). De vraag is of het nog langer verantwoord is de REC open te houden. GrienLinks wil van de gedeputeerde weten waarom hij de […]

Opnieuw verhoogde dioxine-uitstoot bij de REC

Opnieuw is een verhoogde dioxine-uitstoot vastgesteld bij de REC. Het zogenaamde ‘monsterkastje’ dat per maand een gemiddelde van de in die maand uitgestoten dioxine geeft, heeft in een periode van 23 maart tot 2 april 2016 een verhoogde uitstoot gemeten. . Volgens de FUMO en de Begeleidingsgroep is dat een licht verhoogde uitstoot ten opzichte […]

Provinciale Staten kritisch over de milieudienst FUMO

Provinciale Staten van Fryslân sturen ‘een brief op poten ‘met pittige kritiek over de FUMO naar het algemeen bestuur van diezelfde FUMO. Die pittige brief is naar tevredenheid van GrienLinks. Fractievoorzitter Retze van der Honing: “Wij hebben belang bij een pro-actieve milieudienst, want zo goed gaat het niet op het gebied van de handhaving. De […]

GrienLinks: Overheden laks met informatie over pcb-vervuiling bij Orion in Drachten

Openheid over de (ernstige?) vervuiling met kankerverwekkende pcb’s op en rond het terrein van Orion in Drachten zou “een verkeerd beeld kunnen oproepen” en “onrust kunnen veroorzaken”. (Zie Friesch Dagblad 10 mei 2016, pag. 3). Zou openheid niet juist onrust kunnen voorkómen en geslotenheid niet juist onrust kunnen oproepen? Vandaar dat de Statenfractie van GrienLinks […]

GrienLinks motie APK keuring voor de REC aangenomen

Retze van der Honing ondervroeg gedeputeerde Schrier op woensdag 24 februari 2016 over de genomen en te nemen maatregelen na de geconstateerde dioxine uitstoot (1,6 x de jaarnorm) van de REC in Harlingen in oktober 2015. Interpellatievragen REC dioxine uitstoot – GrienLinks – PS 24 februari 2016. Van der Honing:”Er moet nu onmiddellijk iets gebeuren. […]

Van kastje naar de muur voor informatie over REC temperaturen

In voorbereiding op de informatiebijeenkomst op 17 februari 2016 (start 19.30 uur provinciehuis, publiek welkom) over de hoge dioxine-uitstoot bij de REC in oktober 2015 heeft Retze van der Honing Omrin en Gedeputeerde Staten beiden in een brief om de ‘echte’ verbrandingstemperaturen gevraagd. Zowel in de Brief Omrin als in het Antwoord GS wordt aangegeven […]

GrienLinks wil oorspronkelijke verbrandingstemperatuurgegevens REC

De GrienLinks Statenfractie vraagt in een Brief GL aan dhr Vernooij 8 februari 2016 als Brief GL aan GS over verbrandingstemperaturen 2015 REC – 8 februari 2016 om de oorspronkelijk gemeten verbrandingstemperaturen in de afvalverbrander (REC) in Harlingen over het hele jaar 2015. Retze van der Honing (fractievoorzitter):”Wij krijgen tot nu toe overzichten van de […]