Categorie archief: nieuws

Maak van Fryslân een regenboogprovincie – teken de petitie

Vandaag, op Coming Out Day, wordt door alle provincies de regenboogvlag gevoerd, behalve door de provincie Fryslân. Ook zijn in de vorige periode de provinciale subsidies voor het COC en Tumba stopgezet. Als gevolg daarvan kunnen er minder (seksuele) diversiteitslessen op scholen worden gegeven. En dat in een tijd waarin discriminatie en uitsluiting weer toenemen. […]

Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân oktober 2018

In dezenieuwsbrief Jan Atze Nicolai geïnstalleerd als GrienLinks Statenlid Omslag nodig in handelen voor een groene samenleving Doarpswurk, dorpshuizen en geld LET OP: provinciale ledenvergadering zaterdag 24 november 2018, schrijf in je agenda, kom stemmen over de kandidaten en het programma voor de Provinciale Statenverkiezingen! Beste nieuwsbrieflezer, Op 26 september 2018 nam Retze van der […]

Jan Atze Nicolai geinstalleerd als Statenlid

Op 26 september 2018 werd in dezelfde vergadering afscheid genomen van Retze van der Honing en werd Jan Atze Nicolai als nieuw GrienLinks Statenlid geïnstalleerd. Jan Atze was voorheen wethouder en raadslid voor GroenLinks in Leeuwarden. Hij werd van harte gefeliciteerd en moest vervolgens gelijk zwaar aan de bak met een belangrijk onderwerp: de omgevingsvisie. […]

Afscheid Retze van der Honing na tien jaar Staten

Op 26 september 2018 nam Retze van der Honing afscheid van de Provinciale Staten. Hij heeft tien jaar in de Staten voor GrienLinks gezeten. Zowel in 2011 als in 2015 (na elke periode van vier jaar) door zijn collega’s verkozen tot beste debater. Een oude rot in het vak met een groot hart. En met […]

Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân juli 2018

In dezenieuwsbrief Windmolens komen er, bij Nij Hiddum Houw Tussenstap in de Veenweideproblematiek is eerst 1,25 miljoen Willen we meer of minder natuur in Fryslân? Statenlid worden? Het kan nu! We zoeken kandidaten voor de verkiezingen in maart 2019 VACATURE: secretaris in ons provinciale bestuur! Beste nieuwsbrieflezer, Op 18 juli 2018 werd Jan Atze Nicolai […]

Jan Atze Nicolai geïnstalleerd als commissielid voor GrienLinks

Vlak voor de Statenvergadering op 18 juli 2018 werd Jan Atze Nicolai geïnstalleerd als commissielid voor GrienLinks in de Staten. Hij werd beëdigd door de Commissaris van de Koning Arno Brok en van harte welkom geheten. Op 26 september 2018, volgt Jan Atze Nicolai Retze van der Honing op als Statenlid. Retze neemt na bijna […]

Windmolens samen met mienskip

“Natuurlijk kan het wel anders. De energietransitie, inclusief windmolens, moet hand in hand gaan met maatschappelijk draagvlak”, aldus fractievoorzitter Retze van der Honing. Net als drie weken geleden stond het omstreden windmolenpark van Nij Hiddum Houw op de agenda tijdens de Provinciale Statenvergadering van 18 juli 2018. Van der Honing diende tijdens zijn laatste debatdag […]

Energietransitie moet hand in hand gaan met maatschappelijk draagvlak

Te Gast in Leeuwarder Courant op 17 juli 2018 van Retze van der Honing: “Het gaat niet goed met onze aarde. Een uitgelekt VN rapport meldde onlangs dat “als er geen snelle en verstrekkende maatregelen” worden genomen, de aarde meer dan 1,5 graden opwarmt tot 2040. Dat lijkt misschien best prettig, een iets warmer klimaat, […]

Secretaris gezocht!

Wie wil het provinciale partijbestuur versterken in deze belangrijke tijd voor de provinciale verkiezingen in maart 2019? Omdat de huidige secretaris wegens omstandigheden is gestopt, zijn we per direct op zoek naar een nieuwe secretaris. Het gaat om een leuke, veelzijdige vrijwilligersfunctie voor – tot de provinciale verkiezingen – minimaal 12 uur per maand. Na […]

Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân juni 2018

In dezenieuwsbrief Oproep voor kandidaatstelling Provinciale Statenverkiezingen maart 2019 Dilemma windmolens Nij Hiddum Houw op 18 juli 2018 opnieuw in de Staten Algemene Beschouwingen GrienLinks: biodiversiteit en transitie landbouw grote uitdaging voor de toekomst Goede vaarwegen voor vrachtschepen, maar niet ten koste van natuur en recreatie Beste nieuwsbrieflezer, De wind waait buiten, de zon schijnt, […]