Categorie archief: nieuws

Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân januari 2018

In dezenieuwsbrief GrienLinks motie Lelystad Airport aangenomen Omslag in veenweidevisie afgedwongen GL’ers in gesprek met NS voor herstel treinverbinding GL tegen verruiming van ganzenjacht Stimuleren van MVO in Fries mkb Meer of minder beleid en regels? Participatie van Friezen in Windpark IJsselmeer Omslag naar balans tussen landbouw, natuur en milieu Beste nieuwsbrieflezer, Het belooft een spannend jaar […]

Participeren in Windpark IJsselmeer van Friezen

Retze van der Honing (GrienLinks) en Remco van Maurik (PvdA) dienden tijdens de Statenvergadering op 24 januari 2018 samen een amendement in over de burgerparticipatie (zeggenschap en financiële deelname) bij het punt ‘Windpark IJsselmeer (WPF)’. Zij zijn van mening dat het Windpark Fryslân, waar de provincie voor 127 miljoen euro in deelneemt, ‘van en voor […]

Friese Staten geven signaal af over Lelystad Airport

De Friese Staten hebben tijdens de Statenvergadering op 24 januari 2018 een duidelijk signaal afgegeven aangaande #LelystadAirport via een Motie vreemd_GrienLinks_Lelystad Airport-2: éérst herindeling van het luchtruim, dan pas uitbreiden! De motie van GrienLinks (mee ingediend door PvdA, FNP, Partij voor de Dieren en 50plus) werd in grote meerderheid aangenomen!

Gesprek met NS over verslechtering treinverbinding

GroenLinks Heerenveen en Weststellingwerf, PAL GroenLinks (Leeuwarden) en de Provinciale Statenfractie GrienLinks hebben de directie van de NS uitgenodigd om in februari 2018 in Akkrum te komen praten over aanpassing van de dienstregeling tussen Zwolle en Leeuwarden. Inmiddels heeft NS regiodirecteur Noord-Oost Joost van der Bijl via een woordvoerder laten weten hierop in te zullen […]

Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân december 2017

In dezenieuwsbrief Cultuur van en voor iedereen Echte acties nodig voor meer weidevogels Kansen voor duurzaam inkopen provincie GL voor duurzaam, veilig en betaalbaar OV Uitgelicht: boek over communistisch verzet in Fryslân 1940-1945 We wensen iedereen fijne feestdagen en een groen, links en vooral hartverwarmend 2018! Beste nieuwsbrieflezer, Ook in Fryslân groeit GroenLinks. Bij de […]

Uitgelicht: boek Communistisch verzet in Friesland 1925-1945

GroenLinkslid Chris Beuker (1946) schreef een indrukwekkend boek over het communistisch verzet ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Een zwarte periode in de geschiedenis. Door de samensmelting in 1990 van de Communistische Partij van Nederland (CPN), de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP), Politieke Partij Radicalen (PPR) en de Evangelische VolksPartij (EVP) ontstond GroenLinks. Op die manier […]

GL voor duurzaam, veilig en betaalbaar OV

Afgelopen woensdag 20 december 2017 stond het openbaar busvervoer in Friesland op de agenda van de Provinciale Statenvergadering. Willen we de huidige concessie met Arriva voor het busvervoer met twee jaar verlengen tot 2022 of willen we in 2020 een nieuwe concessie? Wat voor GrienLinks fractievoorzitter Retze van der Honing voorop staat is dat het […]

Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân november 2017

In dezenieuwsbrief GrienLinks zet insectennetwerk op de Friese kaart Friesland als eerste provincie voor minder bestrijdingsmiddelen! GL: natuur grote verliezer in begroting 2018 Voorkomen van seksuele discriminatie geen prioriteit Afbouw van gaswinning: it kin wol! Gemeente en provincie botsen om windmolens Een inspirerende ledenvergadering in Sneek met Bram van Ojik, Marjolein Meijer en andere GroenLinksers […]

Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân oktober 2017

In dezenieuwsbrief GrienLinks wil transitie naar groene economie Internetconsultatie over laagvliegroutes tot 2 november Vragen over bomenkap langs provinciale wegen Tegen gaswinning boven Schier Bericht van bestuurProvinciale ledenvergadering zaterdag 4 november 2017 Sneek met Bram van Ojik Beste nieuwsbrieflezer, Vandaag staat er een nieuw rechts-liberaal kabinet op het bordes bij de Koning. De gemeenteraadsverkiezingen in […]

Provinciale ledenvergadering 4 november 2017 met Bram van Ojik als gast

Provinciale Ledenvergadering met Bram van Ojik als gast zaterdag 4 november 2017 te Sneek Beste GroenLinksers, Met de tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen voor de deur houden we op 4 november in Sneek onze Provinciale Ledenvergadering. Daarvoor nodigen we jullie graag uit in wijkverenigingsgebouw De Spil, Molenkrite 169, 8608 WD te Sneek. We beginnen om 10:00 uur (de […]