Categorie archief: nieuws

Duurzaam vrachtvervoer over water, maar niet ten koste van natuur en recreatie

Duurzaam vrachtvervoer is belangrijk. Binnenvaartschepen spelen daar een belangrijke rol in. Zeker in Friesland. Maar…..kunnen er schepen van 110 meter lang door de kleinere kanalen naar Drachten en Heerenveen varen? Deze vraag stond centraal tijdens de Statenvergadering op 20 juni 2018 tijdens de bespreking van de Visie op de vaarwegen en binnenhavens van Friesland tot […]

Oproep kandidaatstelling Provinciale Statenverkiezingen 20 maart 2019

Op 20 maart 2019 vinden de verkiezingen voor de leden van de Provinciale Staten plaats. Het provinciaal bestuur van GrienLinks zoekt kandidaten die op de lijst voor deze verkiezingen willen staan. Dus: heb je ambities om het GrienLinks-gedachtegoed uit te dragen, heb je politieke aspiraties en wil je een bijdrage leveren om van GrienLinks een […]

Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân mei 2018

In dezenieuwsbrief Rik Grashoff (Tweede Kamerlid) op 2 juni in Friesland, kom ook! Fel debat over initiatiefvoorstel natuurherstel veenweiden Places of hope GrienLinks wil op korte termijn actieplan insectennetwerk Internet, en snel een beetje! Manifestatie #SamenTegenGas en zout 2 juni in Harlingen Beste nieuwsbrieflezer, Rik Grashoff (GroenLinks Tweede Kamerlid) komt op zaterdag 2 juni naar […]

Rik Grashoff is op 2 juni in Ried en Harlingen – over biodiversiteit en tegen gas- en zoutwinning

Rik Grashoff (Tweede Kamerlid van GroenLinks) komt op zaterdag 2 juni 2018 naar Ried en Harlingen. Eerst – vanaf 11 uur – debatteert hij in een politiek café van SAM Waadhoeke over wat je in een gemeente kunt doen voor de biodiversiteit, daarna sluit hij aan bij de manifestatie tegen gas – en zoutwinning in […]

Initiatiefvoorstel herstel natuur veenweiden ingetrokken

Het door zes (!) partijen samen gemaakte initiatiefvoorstel voor herstel van de natuur en biodiversiteit in het veenweidegebied werd door de partijen op 23 mei 2018 teruggetrokken na een fel maar inhoudelijk debat in de Staten. Retze van der Honing: “Vanwege een ‘‘vijandig amendement’ van de coalitie, dat het besluit van het initiatiefvoorstel volledig zou […]

Groen hart voor water?

Kandidaat worden voor Water Natuurlijk in het Wetterskip bij verkiezingen 2019! Beste GroenLinks leden,    Op 20 maart 2018 zijn er naast Provinciale Statenverkiezingen ook verkiezingen voor het Waterschap. GroenLinks doet niet zelfstandig als partij mee aan de Waterschapsverkiezingen, maar steunt van harte het samenwerkingsverband Water Natuurlijk. We sturen de oproep voor kandidaten daarom aan jullie […]

Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân april 2018

In dezenieuwsbrief Initiatiefvoorstel zes partijen voor landbouw, natuur en milieu in evenwicht Provincie sluit zich aan bij Statiegeldalliantie De Skieding (N385) aangepast Evaluatie Fries Merenproject wordt een brede watersportvisie GrienLinks tegen het snelvaren op het Burgumer Mar Het oeverbeheer en de diepte van de meren Beste nieuwsbrieflezer, Retze van der Honing neemt in september afscheid […]

Ruzie over de oevers van de vaarwegen

In 2014 zijn de vaarwegen en de bijbehorende oevers door het Rijk aan de provincie overgedragen. Over het beheer van de vaarwegen zijn gelijk afspraken gemaakt, over de oevers moest dat nog. Er zijn verschillende eigenaren van oevers: provincie, Wetterskip, gemeenten en particulieren. Dat leidt tot onduidelijkheden en discussie over het onderhoud. In de startnotitie […]

GrienLinks tegen snelvaren op het Burgumer Mar

GrienLinks wil geen snelle motorboten op het Burgumer Mar toestaan. Retze van der Honing: “Voor ons hoeft het niet. Het is een natuur- en stiltegebied, dat Burgumer mar, dat moet je gewoon niet willen.” In de Statenvergadering op 25 april 2018 lag er een verzoek van de gemeente Tytjerksteradiel aan de provincie om het snelvaren […]

GL wil gedegen onderzoek effecten Friese Merenproject

“Onzin!”, sprak Retze van der Honing in de Statenvergadering van 25 april 2018. “Er is in het Friese Merenproject maar liefst 450 miljoen euro gestoken, ook in mitigerende maatregelen. Daarvan zouden we de effecten onderzoeken. En nu wordt gezegd dat dat niet kan! Dat is een keuze.” Van der Honing diende dan ook een amendement […]