Nieuwsbrief Statenfractie GrienLinks Fryslân mei 2019

Eens per maand laten we jullie weten welke politieke acties we als Statenfractie hebben ondernomen. De vorige nieuwsbrief van april (de eerste van de nieuwe fractie!) is niet bij iedereen aangekomen, dus klik hier voor die nieuwsbrief.

Deze maand:

  • GL Statenleden, PALGroenLinks-raadsleden en Dwars’ers varen mee met de Pride Leeuwarden
  • GrienLinks wil echt groene keuzes bij energieneutraal provinciehui
  • Inzet voor meer geld voor de energietransitie en duurzaam MKB
  • Schriftelijke vragen over het maaibeleid van bermen
  • Schriftelijke vragen over uitbreiden militair oefengebied in het noordelijk luchtruim
  • Kennismaken met de nieuwe Statenleden

Nog meer weten of wil je ergens op reageren? Kijk op onze website.

Verder lezen

Nieuwsbrief GrienLinks Fryslân april 2019

Nieuwsbrief GrienLinks Fryslân april 2019

De nieuwe Statenleden zijn begonnen! Matthijs Sikkes-van den Berg startte op 17 april 2019 in de Statenzaal met een pittig betoog over de verkiezingsuitslag en de coalitieonderhandelingen. In deze nieuwsbrief:

  • Het debat over de verkiezingsuitslag en de coalitie-onderhandelingen
  • GrienLinks actief bij Pride Leeuwarden, COC en Tumba
  • Statenfractie stelt vragen over handhaving zoutzuur bij de REC 
  • Meer weten over de nieuwe Statenleden?  

Kijk ook op onze website, of volg ons op facebooktwitter en  instagram.

Aankondiging: Provinciale Ledenvergadering op 25 mei 2019. Uitnodiging volgt.

Verder lezen

Een mooie verkiezingsuitslag met een bijzonder vervolg

Op 17 april 2019 sprak Matthijs Sikkes-van den Berg namens de GrienLinks Statenfractie in de Statenvergadering over de verkiezingsuitslag en over de voortgang bij het vormen van een nieuwe coalitie: “Sa moai as it starte by de ferkiezingsjûn, sa bysûnder fynt GrienLinks it ferfolch”. Hij sprak zijn verbazing uit over het uitblijven van een tweede gesprek met de informateur: “De útspraak fan it saneamde ‘motorblok’ dat sy ‘een maximum van vier partijen in een nieuwe coalitie’ wolle, fine wy koartsichtich. Dermei ha sy it ynformaasjeproses op slot set.Verder lezen