Verkiezingsprogramma en kandidatenlijst GrienLinks 2019-2023

Dit zijn de eerste tien kandidaten die voor GrienLinks aan de Provinciale Statenverkiezingen meedoen! Van links naar rechts: Idske Koopmans (5), Johan Sieswerda (7), Marcia Dijkstra (10), Tjeerd Cuperus (8), Elsa van der Hoek (3), Paul van Gessel (6), Jochem Knol (4), Sipke van Belle (9), Charda Kuipers (2), Matthijs Sikkes-van den Berg (1).

Klik hier voor de volledige kandidatenlijst.

Klik hier voor het verkiezingsprogramma

Meedoen aan de campagne of ergens nieuwsgierig naar geworden? Bel 058 2925805 of mail naar grienLinks@fryslan.frl

Klimaatgeneratie vraagt om leiders met lef: niet doorschuiven, maar aanpakken

Afgelopen donderdag is een nieuwe generatie opgestaan: de Klimaatgeneratie. Jongeren die het niet langer pikken dat de politici die aan de macht zijn te weinig doen om hun wereld te beschermen. De klimaatspijbelaars willen geen halfbakken maatregelen die pas over vijf of tien jaar van start gaan. Er moet nu actie worden ondernomen. En die jongeren zijn gelukkig niet alleen. Het tij keert. De groep mensen die het klimaat wil beschermen, de groep mensen die niet langer wil wachten, die groep groeit. Wij als GroenLinks-lijsttrekkers van onze twaalf provincies willen laten zien dat het kan. Groene politiek, met lef, met ambitie en met hoop. Daar zijn drie dingen voor nodig:Verder lezen

Nieuwsbrief januari 2019

Beste nieuwsbrieflezer,

Deze nieuwsbrief gaat over de politieke activiteiten van de GrienLinks Statenfractie in Fryslân. Elke maand schrijven we over welke voorstellen we hebben gedaan en waarom we ergens voor of tegen hebben gestemd. Reacties zijn van harte welkom. Je kunt ook op onze website kijken.

De campagne voor de verkiezingen op 20 maart voor de Provinciale Staten is begonnen! Wil je ook meedoen? Je kunt je aanmelden bij Jildou Visser, onze campagneleider.

GroenLinks op lokaal, provinciaal en landelijk niveau in verzet tegen de zandwinning in het IJsselmeer

Zowel in de gemeente De Fryske Marren (DFM) als in de Provinciale Staten en in de Tweede Kamer stelde GroenLinks vragen aan hun colleges en de minister over de zorgvuldigheid van de afweging van de natuurbelangen bij het verlenen van de vergunning aan het bedrijf dat zand wil winnen in het IJsselmeer, een Natura-2000 gebied.

Matthijs Sikkes-van den Berg, fractievoorzitter van GroenLinks De Fryske Marren: “Het blijkt dat de natuureffecten niet goed onderzocht zijn. Verder lezen