Nieuwsbrief december 2019

De laatste vergadering van de Provinciale Staten kende een overvolle agenda. Op de agenda stonden onder andere de Regionale Energie Strategie, de Taskforce Stikstof, Gastvrijheidseconomie, PFAS en de Fryske Akademy. Grote onderwerpen, waarop we de nodige voorstellen hebben ingediend.

In deze nieuwsbrief lees je over:

 • Kaders voor aanpak RES
 • Fryslân moet niet het PFAS afvoerputje worden
 • Discussie over veenweidegebied in januari in de Staten
 • Steun voor en zorgen om Fryske Akademy
 • Stikstofprobleem: bij de bron beginnen
 • Ontmoetingsplekken tegen eenzaamheid
 • Petitie GroenLinks heeft succes in nieuwe dienstregeling NS
 • Een dag per maand gratis naar het museum?
 • Geen vaarweg door natuurgebied de Burd
 • Maidenspeech Elsa van der Hoek: groen en sociaal busvervoer in Fryslân
 • Vanuit het bestuur: terugblik op de Provinciale Ledenvergadering

We wensen jullie veel leesplezier en alvast fijne feestdagen!

Wil je meer weten of ergens op reageren? Kijk op onze website, of volg ons op facebooktwitter en  instagram.

Verder lezen

Fryslân moet niet het PFAS afvoerputje worden

GrienLinks heeft tegen een voorstel gestemd om te kijken of de norm voor de verontreiniging van de bodem in Fryslân met PFAS-stoffen omhoog kan. Jochem Knol: “Deze stoffen zijn zeer schadelijk voor mens en milieu. Een aantal van de PFAS stoffen hopen op in mensen en dieren, het zogenaamde ‘stapeleffect’. In het verdrag van Stockholm (ondertekend door 180 landen) is internationaal afgesproken dit soort stoffen ‘uit te faseren’, dus zoveel mogelijk te beperken. En wie zijn wij dan om hier zomaar uit te spreken dat we een hogere norm zouden kunnen vaststellen?” Verder lezen

Stikstofprobleem: bij de bron beginnen

“Het college stelt voor om 1 miljoen euro uit te trekken voor een ‘Taskforce Stikstof’ om de vergunningverlening voor boeren en de bouw weer op gang te helpen. Die vergunningverlening ligt stil omdat er in ons land te veel stikstof wordt uitgestoten. De natuur lijdt het structurele teveel aan stikstof. GrienLinks stelt voor dat die Taskforce ook in beeld brengt welke structurele (bron)maatregelen er zijn om de stikstofproductie te verlagen. Want het probleem ligt natuurlijk bij de bron, daar waar de stikstof geproduceerd wordt”, zo zei Statenlid Jochem Knol tijdens de Statenvergadering op 18 december 2019. De motie werd aangenomen.Verder lezen

Ontmoeten in je eigen dorp en wijk belangrijk

GrienLinks is voor het subsidiëren van dorpen en wijken bij het realiseren van ontmoetingsplekken. “Deze plekken zijn van groot belang voor het contact in de samenleving, voor de sociale structuur in dorpen en wijken. Onder meer eenzaamheid is daarbij een belangrijk aandachtspunt”, zo zei Jochem Knol tijdens de Statenvergadering op 27 november 2019. Het subsidiëren van zonnepanelen e.d. op dorpshuizen is nu ook mogelijk via deze regeling. Jochem Knol diende een motie in met het verzoek of er na een jaar gekeken kan worden of er genoeg geld is voor én ontmoetingsplekken én duurzame energieprojecten.Verder lezen