Categorie archief: nieuws

Proces voorlichting over laagvliegroutes moet beter

Op woensdagavond 4 oktober 2017 komen mensen van het ministerie van Economische Zaken de geplande ‘laagvliegroutes’ over Friesland naar en van vliegveld Lelystad toelichten. De avond is in de Treemter in Balk. Voor deze avond hebben zich veel burgers aangemeld. “Dat is een goede zaak”, vindt GrienLinks Statenlid Retze van der Honing. “Maar op de […]

Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân september 2017

In dezenieuwsbrief Voorstel GrienLinks ondersteuning gebruikers zorg afgewezen GrienLinks: zo snel mogelijk duurzaam OV Politiek overleg GroenLinks in Fryslân Oproep aan college om windmolen Reduzum toe te staan Vragen over storing in de afvalverbrander Eindelijk tunnels aan de N359 Oproep aanmelden avond Balk 4 oktober laagvliegroutes vliegtuigen Berichten van het bestuur Vooraankondiging provinciale ledenvergadering 4 november […]

Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân juli 2017

In dezenieuwsbrief 200.000 ganzen schieten is geen oplossing Milieubeleid als moetje? Dioxine en PAK’s in Harlingen Fryslân: sociaal, groen, met gelijke kansen en vrij van discriminatie GrienLinks voor een sociaal, vitaal en groen platteland Beste nieuwsbrieflezer, Het goede nieuws is, dat er beweging zit in de samenleving over groene onderwerpen zoals voedsel, groene energie, duurzaamheid, […]

Sociaal, vitaal en natuurlijk platteland

“Een leefbaar platteland betekent voor ons: energie neutraal, sociaal duurzaam en economisch vitaal. Natuurlijk, zou ik zeggen. Een beetje jammer dat de startnotitie over het leefbare platteland uitblinkt in vaagheid”, zegt Retze van der Honing over de startnotitie ‘leefbaarheid’, waar op 12 juli 2017 in de Staten een besluit over genomen moest worden. Hij stemde […]

Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân juni 2017

In dezenieuwsbrief GrienLinks: de landbouwtoekomst is biologisch Debat Culturele Hoofdstad Groene Kus voor Nanne de Jong bij opheffing FSU GL wil ontheffing voor windmolen Reduzum Felle botsing over Friese natuur De Skieding – verbeteren nieuw tracé Meer circulaire economie C2C Drie maal schriftelijke vragen: 1. herrie straaljagers vliegbasis, 2. afvalverbrander in Harlingen, 3. de noodbrug […]

Vaart maken met cradle 2 cradle, de circulaire economie

Retze van der Honing pleit voor een circulaire provincie Friesland en wil graag een sterke visie en concrete doelen voor Friesland: “Gaan we zaken hergebruiken, minder grondstoffen verspillen of blijven wij de consumerende wegwerpmaatschappij? Het cradle-to-cradle principe (C2C) is al langer in opmars, we moeten vaart maken!” Hij was ontevreden over Startnotitie Circulaire Economie van […]

Geen nieuwe weg bij De Skieding, wel aanpassingen voor de veiligheid

Op 21 juni 2017 namen Provinciale Staten het definitieve besluit: er komt geen nieuw tracé voor de Skieding, de N-358. Wel wordt het bestaande tracé aangepast. Retze van der Honing van GrienLinks: ““De Skieding”, zelden heeft een naam van een weg zo treffend de situatie beschreven. Er is een hoop over de verschillende opties van […]

Vragen over brug Dronrijp

Retze van der Honing (fractievoorzitter GrienLinks) stelde op 5 mei 2017 schriftelijke vragen over de brug bij Dronrijp over het Van Harinxmakanaal. Van der Honing: “De mensen uit Dronrijp moeten nu 25 kilometer omrijden door het werk aan de brug over het kanaal. Wij vinden dat Gedeputeerde Staten moeten kijken naar een oplossing voor de […]

Vacature fractiemedewerker GrienLinks Fryslân

DE TERMIJN VOOR DEZE VACATURE IS GESLOTEN Voor een land waarin de hoop het wint van de angst, de vernieuwing van de status quo en eerlijk delen van egoïsme. Samen maken we verandering mogelijk. Doe je mee? Ter ondersteuning van de Statenfractie werken twee medewerkers in het Provinsjehûs aan de Tweebaksmarkt in onze hoofdstad. Per […]

Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân April 2017

In dezenieuwsbrief Motie GL Duurzame economie aangenomen Retze vd Honing pleit voor les in diversiteit op scholen GrienLinks stemt voor deelname in windpark IJsselmeer Nieuwe weg Sneek Leeuwarden ongewenst Beste nieuwsbrieflezer, In de Provinciale Staten worden besluiten genomen over o.a. milieu, natuur, wegen, duurzame energie, water, economie en ruimtelijke ordening. Verder kunnen alle actuele zaken aan de […]