Categorie archief: nieuws

Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân juli 2018

In dezenieuwsbrief Windmolens komen er, bij Nij Hiddum Houw Tussenstap in de Veenweideproblematiek is eerst 1,25 miljoen Willen we meer of minder natuur in Fryslân? Statenlid worden? Het kan nu! We zoeken kandidaten voor de verkiezingen in maart 2019 VACATURE: secretaris in ons provinciale bestuur! Beste nieuwsbrieflezer, Op 18 juli 2018 werd Jan Atze Nicolai […]

Jan Atze Nicolai geïnstalleerd als commissielid voor GrienLinks

Vlak voor de Statenvergadering op 18 juli 2018 werd Jan Atze Nicolai geïnstalleerd als commissielid voor GrienLinks in de Staten. Hij werd beëdigd door de Commissaris van de Koning Arno Brok en van harte welkom geheten. Op 26 september 2018, volgt Jan Atze Nicolai Retze van der Honing op als Statenlid. Retze neemt na bijna […]

Windmolens samen met mienskip

“Natuurlijk kan het wel anders. De energietransitie, inclusief windmolens, moet hand in hand gaan met maatschappelijk draagvlak”, aldus fractievoorzitter Retze van der Honing. Net als drie weken geleden stond het omstreden windmolenpark van Nij Hiddum Houw op de agenda tijdens de Provinciale Statenvergadering van 18 juli 2018. Van der Honing diende tijdens zijn laatste debatdag […]

Energietransitie moet hand in hand gaan met maatschappelijk draagvlak

Te Gast in Leeuwarder Courant op 17 juli 2018 van Retze van der Honing: “Het gaat niet goed met onze aarde. Een uitgelekt VN rapport meldde onlangs dat “als er geen snelle en verstrekkende maatregelen” worden genomen, de aarde meer dan 1,5 graden opwarmt tot 2040. Dat lijkt misschien best prettig, een iets warmer klimaat, […]

Secretaris gezocht!

Wie wil het provinciale partijbestuur versterken in deze belangrijke tijd voor de provinciale verkiezingen in maart 2019? Omdat de huidige secretaris wegens omstandigheden is gestopt, zijn we per direct op zoek naar een nieuwe secretaris. Het gaat om een leuke, veelzijdige vrijwilligersfunctie voor – tot de provinciale verkiezingen – minimaal 12 uur per maand. Na […]

Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân juni 2018

In dezenieuwsbrief Oproep voor kandidaatstelling Provinciale Statenverkiezingen maart 2019 Dilemma windmolens Nij Hiddum Houw op 18 juli 2018 opnieuw in de Staten Algemene Beschouwingen GrienLinks: biodiversiteit en transitie landbouw grote uitdaging voor de toekomst Goede vaarwegen voor vrachtschepen, maar niet ten koste van natuur en recreatie Beste nieuwsbrieflezer, De wind waait buiten, de zon schijnt, […]

Nog langer spanning voor Nij Hiddum Houw

Een heus dilemma stond woensdag 27 juni 2018 op de agenda van de Provinciale Staten. In de vorm van een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor windpark Nij Hiddum Houw, met 9 molens van 208 meter hoog. Want natuurlijk is ook GrienLinks fractievoorzitter Retze van der Honing vóór windenergie. Maar wat als de omwonenden veel te weinig […]

Duurzaam vrachtvervoer over water, maar niet ten koste van natuur en recreatie

Duurzaam vrachtvervoer is belangrijk. Binnenvaartschepen spelen daar een belangrijke rol in. Zeker in Friesland. Maar…..kunnen er schepen van 110 meter lang door de kleinere kanalen naar Drachten en Heerenveen varen? Deze vraag stond centraal tijdens de Statenvergadering op 20 juni 2018 tijdens de bespreking van de Visie op de vaarwegen en binnenhavens van Friesland tot […]

Oproep kandidaatstelling Provinciale Statenverkiezingen 20 maart 2019

Op 20 maart 2019 vinden de verkiezingen voor de leden van de Provinciale Staten plaats. Het provinciaal bestuur van GrienLinks zoekt kandidaten die op de lijst voor deze verkiezingen willen staan. Dus: heb je ambities om het GrienLinks-gedachtegoed uit te dragen, heb je politieke aspiraties en wil je een bijdrage leveren om van GrienLinks een […]

Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân mei 2018

In dezenieuwsbrief Rik Grashoff (Tweede Kamerlid) op 2 juni in Friesland, kom ook! Fel debat over initiatiefvoorstel natuurherstel veenweiden Places of hope GrienLinks wil op korte termijn actieplan insectennetwerk Internet, en snel een beetje! Manifestatie #SamenTegenGas en zout 2 juni in Harlingen Beste nieuwsbrieflezer, Rik Grashoff (GroenLinks Tweede Kamerlid) komt op zaterdag 2 juni naar […]