Nieuwsbrief GrienLinks Fryslân juli 2019

Eens per maand laten we jullie weten welke politieke acties we als Statenfractie hebben ondernomen.

Wil je meer weten of ergens op reageren? Kijk op onze website.

Deze maand een wat kortere nieuwsbrief:

  • GrienLinks: meer prioriteit voor natuur
  • Discussie over de geitenstop
  • Geen gaswinning in de Waddenzee!

Dit is de laatste nieuwsbrief voor het zomerreces. De volgende nieuwsbrief verschijnt in september. We wensen iedereen een heel fijne zomer toe!

Verder lezen

Geen gaswinning onder de Waddenzee!

GrienLinks steunt van harte de oproep van Unesco aan minister Wiebes om de zorgen over mijnbouwactiviteiten in het Waddengebied zeer serieus te nemen. Fractievoorzitter Matthijs Sikkes-van den Berg: “Wij maken ons er zorgen over dat er voortdurend gekeken wordt naar hoe er toch gas gewonnen kan worden, ook onder een uniek en kwetsbaar gebied als de Waddenzee. Wij willen dat onze bodem met rust gelaten wordt!” Verder lezen

Nieuwsbrief GrienLinks Fryslân juni 2019

Eens per maand laten we jullie weten welke politieke acties we als Statenfractie hebben ondernomen.

Wil je meer weten of ergens op reageren? Kijk op onze website.

Deze maand:

  • GrienLinks reageert op coalitieakkoord: te weinig ambitie
  • Aangenomen motie Frysk yn plak of Ingelsk
  • GrienLinks: provincie moet zorgen dat REC minder zoutzuur uitstoot
  • Vacature burgemeester Noardeast-Fryslân
  • Vanuit het bestuur: terugblik op de PLV op 25 mei 2019
  • Ongerustheid over bomenkap

De volgende nieuwsbrief verschijnt in september. We wensen iedereen een fijne zomer toe!

Verder lezen

Motie GrienLinks aangenomen voor Friese in plaats van Engelse termen

“Taskforce veenweidegebied, potato valley, dairy valley, living lab, legacy, etc. De Engelse termen vliegen je in het provinciehuis om de oren. Terwijl we in onze provincie twee talen hebben: Nederlands en Fries. En terwijl er beleid voor is om de Friese taal te beschermen en het gebruik ervan te stimuleren. Dat moet toch anders kunnen?”, vindt GrienLinks fractievoorzitter Matthijs Sikkes-van den Berg. Daarom pleitte hij er in de Statenvergadering op 26 juni over het coalitieakkoord voor dat namen die door de provincie bedacht worden Fries zijn. Hij diende een motie in, die mee ingediend werd door D66 en de PVV. De motie werd in grote meerderheid aangenomen.