Categorie archief: Sport

GrienLinks tegen snelvaren op het Burgumer Mar

GrienLinks wil geen snelle motorboten op het Burgumer Mar toestaan. Retze van der Honing: “Voor ons hoeft het niet. Het is een natuur- en stiltegebied, dat Burgumer mar, dat moet je gewoon niet willen.” In de Statenvergadering op 25 april 2018 lag er een verzoek van de gemeente Tytjerksteradiel aan de provincie om het snelvaren […]

GrienLinks wil dat ieder kind mee kan doen – Cultuur, Taal, Onderwijs, Sport

“Ieder kind moet toegang hebben tot een breed pakket aan culturele mogelijkheden. Elk kind moet lid kunnen zijn (zowel financieel als qua afstand) van een club of vereniging, op muziekles kunnen, op dansles, theater en musea leren kennen ongeacht de sociaal-economische positie of culturele achtergrond van de ouders”. Dat zei Retze van der Honing bij […]

Commotie rond Thialf contract

Vrijdag 26 september 2014 is het contract over de verbouw van het ijsstadion Thialf getekend door de directeur van Thialf en de vertegenwoordigers van Ballast Nedam. In het weekend van 4/5 oktober 2014 werd bekend dat drie van de vier commissarissen van de Raad van Commissarissen van Thialf zijn opgestapt. Officieel is de reden nog […]

Motie van wantrouwen over informatie beauty contest Thialf

Om beslissingen te kunnen nemen heb je goede informatie nodig. Zeker in de politiek, omdat daar beslissingen worden genomen die voor de hele samenleving gelden. Niet voor niets geldt in de politieke arena dat niet of foutief informeren een halszaak is. Woensdag 27 november 2013 werd gedeputeerde Konst (PvdA) aan de tand gevoeld (aan de […]

Houd Thialf-geld maar even op zak

Retze van der Honing pleit in de Leeuwarder Courant (LC) voor het uitstellen van het besluit om 54 miljoen euro overheidsgeld in de bouw van een nieuw Thialf te steken: “Neat dwaan, dat is no in teken fan kreft.” Daarnaast stelt hij dat de overheid niet de rol (en de risico’s) van ondernemer op zich […]

Thialf-dossier: Hans Konst blijft nog zitten

GrienLinks-statenlid Retze van der Honing wilde 18 september (nog) geen motie van wantrouwen of zo indienen tegen gedeputeerde Hans Konst. De woordvoerders van oppositiepartijen dachten er na onderling beraad ook zo over. Onderwerp was de kwestie Thialf, waarover PVV-fractievoorzitter Otto van der Galiën een ‘interpellatie’ had aangevraagd. Dat is een verzoek om (uitgebreid) vragen over […]

De spelregels van het spel rond Thialf

In de zomer werd duidelijk dat het Icedome in Almere definitief de ijshallen’beauty contest’ heeft gewonnen. En dat terwijl twee jaar geleden het nog leek alsof de KNSB onverkort achter de plannen voor het vernieuwen van Thialf stond. Retze van der Honing heeft het spel rond Thialf vanaf het begin gevolgd. Hij stelde daarom op […]

The winner takes it all: Thialf en Terpstra

Dit weekend bleek dat de manier waarop de internationale schaatswedstrijden ijsstadion Thialf aan de neus voorbij gingen nog absurder is dan daarvoor al leek. Retze van der Honing van GrienLinks stelde naar aanleiding van een artikel in het Algemeen Dagblad en o.a. de Leeuwarder Courant (LC-20130824-Artikel Doekle Terpstra Thialf)schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten van Fryslan […]

Fryslân doet schot in het duister met Thialf

De meerderheid van Provinciale Staten (PvdA, CDA, FNP, VVD, D66 = 32 van de 43 zetels) steekt 54 miljoen euro in vernieuwing van ijsstadion Thialf. Dit is 26 juni 2013 besloten. Het gaat om een investering van 50 miljoen en het overnemen van tweederde van de aandelen voor vier miljoen euro. GrienLinks stemde tegen het nemen […]

“Het gaat niet meer alleen om Thialf, maar om het topsportschaatsen”

De Friese Staten hebben woensdag 5 juni 2013 de situatie rond Thialf besproken. De KNSB en het NOC/NSF hebben de keuze voor een ijshal waar internationale wedstrijden gereden kunnen worden, uitgesteld tot 8 augustus. Dit deden ze na commotie over het uitgelekte adviesrapport in de ‘beauty-contest’. In dit rapport werd duidelijk dat de keus zou […]