GrienLinks tegen snelvaren op het Burgumer Mar

GrienLinks wil geen snelle motorboten op het Burgumer Mar toestaan. Retze van der Honing: “Voor ons hoeft het niet. Het is een natuur- en stiltegebied, dat Burgumer mar, dat moet je gewoon niet willen.” In de Statenvergadering op 25 april 2018 lag er een verzoek van de gemeente Tytjerksteradiel aan de provincie om het snelvaren op het Burgumer Mar toe te staan. Een initiatiefgroep heeft de gemeente gevraagd of snelvaren weer mogelijk gemaakt kon worden.Verder lezen

GrienLinks wil dat ieder kind mee kan doen – Cultuur, Taal, Onderwijs, Sport

Foto: Ben Kerckx
Foto: Ben Kerckx
“Ieder kind moet toegang hebben tot een breed pakket aan culturele mogelijkheden. Elk kind moet lid kunnen zijn (zowel financieel als qua afstand) van een club of vereniging, op muziekles kunnen, op dansles, theater en musea leren kennen ongeacht de sociaal-economische positie of culturele achtergrond van de ouders”. Dat zei Retze van der Honing bij de behandeling van de beleidsbrief Cultuur, Taal, Onderwijs en Sport op de Statenvergadering van 7 september 2016. Het amendement-gewijzigd-grienlinks-beleidsbrief-ctos-ps-7-september-2016-ieder-kind-kan-deelnemen-aan-kunst-sport-muziek-etc waarin hij vroeg dit als doel in de beleidsbrief op te nemen, werd ruimschoots aangenomen.

De beleidsbrief Cultuur, Taal, Onderwijs en Sport (investering 19,4 miljoen euro) investeert 19, 4 miljoen euro in deze beleidsvelden.

Commotie rond Thialf contract

gevaarlijk-wak Vrijdag 26 september 2014 is het contract over de verbouw van het ijsstadion Thialf getekend door de directeur van Thialf en de vertegenwoordigers van Ballast Nedam. In het weekend van 4/5 oktober 2014 werd bekend dat drie van de vier commissarissen van de Raad van Commissarissen van Thialf zijn opgestapt. Officieel is de reden nog niet bekend. In diverse krantenartikelen en brief DS Informatie over Thialf 10 oktober 20141008 wordt gemeld dat er sprake zou zijn van een verschil van mening tussen de commissarissen en de aandeelhouders over de risico’s bij de bouw. Verder lezen

Motie van wantrouwen over informatie beauty contest Thialf

hans-konst.jpg Om beslissingen te kunnen nemen heb je goede informatie nodig. Zeker in de politiek, omdat daar beslissingen worden genomen die voor de hele samenleving gelden. Niet voor niets geldt in de politieke arena dat niet of foutief informeren een halszaak is.

Woensdag 27 november 2013 werd gedeputeerde Konst (PvdA) aan de tand gevoeld (aan de hand van het ‘feitenrelaas’) vanwege het niet tijdig informeren van de Staten over de ‘beauty contest’ van de drie ijshallen. Het debat ontaardde in een kat-en-muisspel van de coalitie met de oppositie om de gedeputeerde buiten schot te houden. De oppositie (inclusief GrienLinks) reageerde daarop met een motie van wantrouwen en de mededeling geen tweede ronde in het debat noodzakelijk te vinden.

Dat is een pijnlijke zaak. Zowel het kat-en-muisspelletje van de coalitie als het niet meer deelnemen aan het debat van de oppositie geven een patstelling aan in het democratisch functioneren van de Staten. Dat moet beter kunnen lijkt ons.

Verder lezen