Charda Mary Kuipers

Charda Mary Kuipers

Statenlid

Ik woon met mijn gezin (en twee katten) in Leeuwarden. Al meer dan 10 jaar kwam ik graag in Friesland en nu ben ik een van de vele gelukkige inwoners van deze provincie. Ik zet mij graag voor hun in, ook al woon ik hier nog maar kort. Ik vind Medezeggenschap heel belangrijk, dat is een drijfveer zowel in mijn werk als politiek. Ik vind dat iedereen mee moet kunnen beslissen over zaken die impact hebben op je leven.

In mijn dagelijkse leven werk ik als ondersteuner voor de ondernemersraad en cliëntenraad van een zorginstelling in de Fryske Marren.Toen het Sociaal domein naar de gemeenten werd overgeheveld, ben ik politiek actief geworden in de gemeenteraad van mijn vorige woonplaats. Ik heb mij meerdere jaren ingezet voor de burgers die net even wat meer aandacht nodig hebben.

Nu wil ik mij graag voor GrienLinks in de provincie inzetten. Juist mijn achtergrond in het sociale domein komt hier goed van pas. In Fryslân wonen naar verhouding veel werklozen en kinderen die opgroeien in armoede. Ongeacht iemands economische positie, moet iedereen de mogelijkheid krijgen om mee te doen in Friesland. De Provincie is nu aan zet om actie te nemen en niet te blijven hangen in onderzoeken en overleggen. Dat geldt niet alleen voor de zorg, maar ook voor het landschap. Iedereen ziet inmiddels dat het landschap onmiskenbaar veranderd is, er is zelfs een woord voor: Landschapspijn.. Het waterpeil moet bijvoorbeeld op veel plaatsen omhoog en er kan veel meer ruimte gemaakt worden voor natuur.

Wat mij zo trots maakt op GrienLinks is dat er altijd ruimte is voor nuance, en oog voor andere perspectieven. Ook de komende vier jaar wil ik meehelpen met bruggen bouwen: Hoe krijgen we sámen de biodiversiteit omhoog, hoe werken we met z’n allen aan de energietransitie en het verduurzamen van Fryslân? Maar ook: hoe hou je het onderwijs goed? En, hoe geef je iedereen de kans om zich te ontwikkelen? Er moeten grote stappen gezet worden, en wat GrienLinks betreft gaan we daar zo snel mogelijk mee beginnen!

Portefeuilles

  • Biodiversiteit (soortenbeleid, insecten, weidevogels, roofvogels, bijen, wormen)
  • Landbouw (ganzen, muizen)
  • Natuur en Natuurnetwerk

Contact met Charda