Contact

De partij

GrienLinks
Postadres: Postbus 20120
8900 HM LeeuwardenE

Bezoekadres: Tweebaksmarkt 52
Leeuwarden

E-mail: grienlinks@fryslan.frl
Telefoon: 0582925805

Fractie provinciale staten

Charda Kuipers (interim-fractievoorzitter)

c.kuipers@fryslan.frl

Elsa van der Hoek (statenlid)

e.vanderhoek@fryslan.frl

Jochem Knol (statenlid)

grienlinks@fryslan.frl

Sanne van Wees (Fractiemedewerker)

Werkt maandag en woensdag op het Provinciehuis. Telefoon: 0582925805
Dinsdag en donderdagochtend thuis
grienlinks@fryslan.frl of wees@fryslan.frl

Arjette de Vroet (Fractiemedewerker)

Werkt dinsdag en woensdag op het provinciehuis. Telefoon: 0582925805
grienlinks@fryslan.frl of a.devroet@fryslan.frl

Het bestuur

Gerda Koopman (voorzitter)

Telefoon: 0613699881
koopman.gerda@gmail.com

Joop van der Heide (bestuursondersteuner)

Telefoon: 0610324873
heidetjes@ziggo.nl

Tomar But (algemeen bestuurslid)

matti.tmb@gmail.com

Webmaster

Contact: postmaster@grienlinks.nl
Kees Boomsma