GRIENLINKS

Persbericht

IBF fiasco vanwege te hoog ambitieniveau

GrienLinks creëert duurzaam bedrijventerrein voor MKB


meer foto's van de actie

Op zaterdag 8 feburari doopte GrienLinks het Internationale Bedrijvenpark Fryslân (IBF) om tot 'Duurzaam IBF'. Het park werd zo geschikt gemaakt voor het midden- en kleinbedrijf (MKB). Na het debacle met SCI is het welletjes. De provincie gebruikt de Friese rust en ruimte als afvalproduct. GrienLinks wil de zogenaamde Langman-gelden aanwenden voor duurzame ontwikkeling, dus een extra stimulans voor bedrijven die duurzame producten en een duurzame bedrijfsvoering hebben.

Het 160 hectare grote IBF ligt er nu, vier jaar na ingebruikneming, nog leeg bij. Een veel te hoog ambitieniveau van provincie en gemeente Heerenveen is daar de oorzaak van. De achterliggende gedachte was toen (en is nog steeds) : Wij hebben een achterstand t.o.v. het westen van Nederland en die moet ingehaald worden.
Volgens gedeputeerde Heldoorn (PvdA) moesten de z.g. Langman-gelden c.q. Kompasprogramma's aangewend worden om grote bedrijven naar Fryslân te lokken.
Door deze luchtfietserij is het evenwicht verstoord tussen wat we economische willen en wat beschermd moet worden. De samenhang tussen economie en groene ruimte met alle kwetsbare weidevogels en planten is zoek.
De 'banen' (bij S.C.I. zijn ze inmiddels al weer weg) zijn belangrijker dan rust en groene ruimte.

Het MKB is de banenmotor bij uitstek. Voor het IBF echter gaat het bij voorkeur om internationale bedrijven van meer dan 10 ha. Zeker nu de economie is ingezakt blijkt dit voor bedrijven niet aantrekkelijk te zijn. Ondertussen worden alweer nieuwe bedrijventerreinen ten noorden van Heerenveen aangelegd voor kleinere bedrijven. Dit was niet nodig geweest als het criterium van minimale afname van 10 ha was losgelaten. Daarom heeft GrienLinks in een motie ook aangedrongen op herbestemming van het IBF, zodat ook het MKB zich daar kan vestigen.

Door de Langman-gelden te gebruiken voor het aantrekken van duurzame bedrijven kan Fryslân haar kracht uitbuiten: rust en ruimte als een van de economische peilers.
Het weerwoord van gedeputeerde Heldoorn (PvdA) was: 'Van rust en ruimte kun je niet eten.' De motie heeft het niet gehaald.
De PvdA stak liever miljoenen in viaducten, waar zelfs de betreffende gemeenten nauwelijks geld voor willen uittrekken. Gedeputeerde van Klaveren onderkende verleden week een deel van het probleem. Omdat het project in de rode cijfers dreigt te komen, wil hij kleinere bedrijven toestaan. Nog niet klein genoeg, maar een stap in de goede richting.

De gemeente Heerenveen is inmiddels al gestart om ten noorden van Heerenveen bedrijfsterreinen bestemmingsplanmatig vast te leggen. Vandaar dat GrienLinks nu actie onderneemt. Vanaf vandaag is het IBF - als het aan GrienLinks ligt - ook toegankelijk voor het MKB.

Bij de herbestemming waren aanwezig: Lijsttrekker Theo van de Bles, woordvoerder Oene Hofman en andere kandidaat-statenleden van GrienLinks

Info voor de pers:

Campagneleider Hendrik Gommer: 0514-682452/06-55751097 leguaan@leguaan.com
Woordvoorder actie: Oene Hofman (nr. 3) 0517-417446/06-20673818

terug