Idske Koopmans

Idske Koopmans

Commissielid

Als bevlogen Friezin ben ik actief voor diverse burgerinitiatieven. Ik geloof dan ook in de kracht van de mienskip, ‘fan underop!’. Er is steeds meer behoefte en er zijn steeds meer mogelijkheden. GrienLinks is de partij die de juiste verbinding kan leggen. Samen met GrienLinks wil ik Fryslân verder in zijn kracht zetten. Fryslân is een hele bijzonder plek om te wonen, met gelukkige inwoners en dat wil ik graag zo houden. Ik wil Fryslan nog meer onderscheiden met het unieke landschap, het mienskip, de taal en cultuur.

De nieuwe Omgevingswet en de Energietransitie bieden volop kansen, maar de provincie moet hier wel in ondersteunen met heldere regelgeving en doelstellingen. Bovendien moet er speelruimte worden gemaakt voor onze pionierende mienskip. Er moet aan het begin van de projecten al veel beter naar de burgers worden geluisterd. Bij onder andere zendmasten moet het gezondheidsbelang van burgers meer meespelen.

De Energietransitie wordt door GrienLinks opgepakt op de manier die past bij Fryslân: self dwaan en fan underop! Geen enkele provincie heeft zoveel energiecoöperaties. Faciliteer deze kracht, kennis en kunde en laat deze projecten ten goede laten komen aan de dorpen zelf. Grote projectontwikkelaars zijn niet de oplossing!

Fryslân moet dé provincie met het gezondste leefklimaat worden. Investeren in gezond eten, schoon water en frisse lucht door duurzame energie, de unieke Fryske taal en cultuur en het leefbaar houden van ons platteland. Er moet verder geïnvesteerd worden in goed openbaar vervoer en uitrol van glasvezel.

Fryslân zou dé provincie moeten worden waar gezinnen hun kinderen willen laten opgroeien, dé provincie die investeert in kennis zodat jongeren hun nieuwsgierigheid verder kunnen ontplooien, de creatieve provincie waar ondernemers zich ontwikkelen met respect voor de natuur. De sociale provincie waar ouderen – het hart van onze mienskip – vitaal oud kunnen worden op hun eigen tempo in hun eigen omgeving. Dat is it Fryslân fan myn hert!

Portefeuilles

  • Omgevingsvisie
  • Duurzame energie
  • Mienskip
  • Veenweiden

Contact met Idske