GrienLinks en PvdA stellen vragen over maaibeleid provincie

De Statenfracties GrienLinks en PvdA willen dat de provincie Fryslân het maaibeleid aanpast op gemeentelijke initiatieven voor biodiversiteit. De partijen ontvingen recent klachten van boeren en politici uit de gemeente Noardeast-Fryslân over het te fanatiek maaien van bermen langs provinciale wegen. Woordvoerders Charda Kuipers (GrienLinks) en Douwe Hoogland (PvdA) stellen daarover schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten.Verder lezen

Nieuwsbrief GrienLinks Fryslân april 2019

Nieuwsbrief GrienLinks Fryslân april 2019

De nieuwe Statenleden zijn begonnen! Matthijs Sikkes-van den Berg startte op 17 april 2019 in de Statenzaal met een pittig betoog over de verkiezingsuitslag en de coalitieonderhandelingen. In deze nieuwsbrief:

  • Het debat over de verkiezingsuitslag en de coalitie-onderhandelingen
  • GrienLinks actief bij Pride Leeuwarden, COC en Tumba
  • Statenfractie stelt vragen over handhaving zoutzuur bij de REC 
  • Meer weten over de nieuwe Statenleden?  

Kijk ook op onze website, of volg ons op facebooktwitter en  instagram.

Aankondiging: Provinciale Ledenvergadering op 25 mei 2019. Uitnodiging volgt.

Verder lezen

Energietransitie en duurzaam MKB

De fractie van GrienLinks stelde bij de vaststelling van de jaarrekening in de Provinciale Staten op 22 mei 2019 samen met de ChristenUnie voor om 10 miljoen euro opzij te zetten voor de energietransitie en stelden met D66 voor om het MKB duurzamer te helpen worden. Verder lezen

GrienLinks stelt vragen aan college: duidelijkheid over vliegverkeer boven Fryslân na brief van minister

Elsa van der Hoek stelde op 30 april 2019 schriftelijke vragen aan het college over de brief van de minister over de herziening van het luchtruim in verband met Lelystad Airport: “Wat nu speelt is dat de minister via de ‘Startbeslissing programma luchtruimherziening’ ineens aangeeft dat er toch in de lagen van Schiphol en defensie gevlogen kan worden, zodat de vluchten hoger kunnen. Het is ons een raadsel waarom dat nu ineens wel kan. Ook wordt er in de startbeslissing gesproken over het inpassen van een militair oefengebied in het noorden. Waar in het noorden is niet duidelijk, maar vanwege de vliegbasis zou dat in Fryslân kunnen zijn. Verder lezen