Maximaal 1,5 graad opwarming als uitgangspunt voor beleid

Helaas doet het kabinet te weinig aan maatregelen om CO2 te verminderen en gaan we de klimaatdoelen van 2020 niet halen, zo maakte het Planbureau voor de Leefomgeving vorige week duidelijk. Wat GrienLinks fractievoorzitter Jan Atze Nicolai betreft moeten we onze verantwoordelijkheid nemen, omdat de rekening anders bij onze kinderen ligt. Daarom diende hij een motie mee in om het beleid van de provincie af te stemmen op de een temperatuurstijging van de aarde van maximaal anderhalve graad in 2100. Verder lezen

Groene en sociaal verantwoorde treinen in Fryslân

De plannen voor treinverkeer in Fryslan zonder CO2-uitstoot in 2025 schieten steeds meer op. Fractievoorzitter Jan Atze Nicolai stemde in met het verder uitwerken van het plan voor batterijtreinen. Wel wou hij dat in het plan voorwaarden worden gesteld aan de batterijen: “Wij willen dat de productie, naast circulair en duurzaam, ook sociaal verantwoord is. Dus dat er bijvoorbeeld geen kinderarbeid aan te pas komt.” Zijn motie hiervoor werd door een grote meerderheid aangenomen.Verder lezen

GroenLinks op lokaal, provinciaal en landelijk niveau in verzet tegen de zandwinning in het IJsselmeer

Zowel in de gemeente De Fryske Marren (DFM) als in de Provinciale Staten en in de Tweede Kamer stelde GroenLinks vragen aan hun colleges en de minister over de zorgvuldigheid van de afweging van de natuurbelangen bij het verlenen van de vergunning aan het bedrijf dat zand wil winnen in het IJsselmeer, een Natura-2000 gebied.

Matthijs Sikkes-van den Berg, fractievoorzitter van GroenLinks De Fryske Marren: “Het blijkt dat de natuureffecten niet goed onderzocht zijn. Verder lezen

GL en PvdD pleiten voor netjes opruimen van door burgers verzamelde containerafval

Foto: Henk Prins
Op dinsdag 15 januari 2019 hebben GrienLinks en de PvdD vragen aan Gedeputeerde Staten gesteld over het opruimen van het verzamelde afval van de containerramp in de Waddenzee. Jan Atze Nicolai (fractievoorzitter GrienLinks): “Zoveel burgers hebben zich ingezet voor het opruimen van het containerafval, nu is de overheid aan zet om dat afval verder netjes te verwerken. Het lijkt erop dat het ingezamelde afval uit de Waddenzee rechtstreeks naar de REC, de afvalverbrander in Harlingen, gebracht wordt. Zónder scheiding.Verder lezen