Steun voor en zorgen om Fryske Akademy

“Als eerste wil ik opmerken dat we de Fryske Akademy een warm hart toedragen en het belang van de Akademy voor Fryslân en de Friese taal en cultuur zeker zien. We zien dan ook graag een goede toekomst voor dit instituut, maar er moet flink aan getrokken worden. Want we maken ons serieus zorgen over de Fryske Akademy”, zei Statenlid Elsa van der Hoek tijdens de Statenvergadering op 18 december 2019. Ze stemde voor extra geld voor de Fryske Akademy en vroeg om extra controlemomenten en om te onderzoeken hoe letterkunde weer een reguliere plek kan krijgen binnen de Akademy. Helaas werd dat voorstel niet aangenomen.Verder lezen

Stikstofprobleem: bij de bron beginnen

“Het college stelt voor om 1 miljoen euro uit te trekken voor een ‘Taskforce Stikstof’ om de vergunningverlening voor boeren en de bouw weer op gang te helpen. Die vergunningverlening ligt stil omdat er in ons land te veel stikstof wordt uitgestoten. De natuur lijdt het structurele teveel aan stikstof. GrienLinks stelt voor dat die Taskforce ook in beeld brengt welke structurele (bron)maatregelen er zijn om de stikstofproductie te verlagen. Want het probleem ligt natuurlijk bij de bron, daar waar de stikstof geproduceerd wordt”, zo zei Statenlid Jochem Knol tijdens de Statenvergadering op 18 december 2019. De motie werd aangenomen.Verder lezen

Ontmoeten in je eigen dorp en wijk belangrijk

GrienLinks is voor het subsidiëren van dorpen en wijken bij het realiseren van ontmoetingsplekken. “Deze plekken zijn van groot belang voor het contact in de samenleving, voor de sociale structuur in dorpen en wijken. Onder meer eenzaamheid is daarbij een belangrijk aandachtspunt”, zo zei Jochem Knol tijdens de Statenvergadering op 27 november 2019. Het subsidiëren van zonnepanelen e.d. op dorpshuizen is nu ook mogelijk via deze regeling. Jochem Knol diende een motie in met het verzoek of er na een jaar gekeken kan worden of er genoeg geld is voor én ontmoetingsplekken én duurzame energieprojecten.Verder lezen

Petitie GroenLinks heeft succes in nieuwe dienstregeling NS

De petitie van GroenLinks ‘Herstel goede treinverbinding Grou-Jirnsum, Akkrum en Wolvega’ die twee jaar geleden door ruim vierduizend mensen is ondertekend, heeft succes gehad. Aanleiding voor de petitie was de dienstregeling, ingevoerd in december 2017, waarbij de Intercitytreinen de stations in Grou-Jirnsum, Akkrum en Wolvega voorbij gingen en er tussen Leeuwarden en Meppel twee sprinters reden. Deze dienstregeling van de NS zorgde voor langere reistijden en meer overstappen voor reizigers die gebruikmaakten van genoemde stations. Met ingang van 15 december is de nieuwe dienstregeling ingegaan waarbij de reistijd naar Zwolle met een kwartier is verkort. Extra overstappen tot Zwolle blijft nog wel.Verder lezen