Begroting Provinciale Staten Fryslân 2008: Energie en duurzaamheid

foto: aanbieden-rapport-Powering-Profits

Hoe kan het NUON de komende decennia het meest duurzaam ernergie opwekken? Dat is de vraag die aan de orde wordt gesteld in de motie die gisteren werd aangenomen bij de behandeling van de begroting van Gedeputeerde Staten Fryslân. In het kader van de discussie hierover bood Irona Groeneveld het college het rapport Powering Profits (PDF) aan. Dit rapport, geschreven door Joseph Wilde-Ramsing en Tim Steinweg, onderzoekt de duurzaamheid van de energieopwekking in Nederland zoals die door energiemaatschapijen voor de komende tijd wordt gepland.

Een andere motie van GrienLinks riep op tot het schrijven van een notitie waarin ondermeer het beleid ten aanzien van duurzaam inkoopbeleid voor Provinciale Staten op een rij wordt gezet. Hoewel deze motie niet werd aangenomen heeft GrienLinks de toezegging gekregen dat deze, en andere ‘groene’ moties (met betrekking tot Kyoto en duurzame brandstoffen) in de ‘notitie duurzaamheid’ terug zullen komen.

Verder lezen

Aanbesteding bouw provinciehuis mislukt

Alle bouwers hebben zich teruggetrokken uit de aanbestedingsprocddure. Het College wil de aanbesteding van de bouw nu in tweeën knippen: het provinciehuis en de te bouwen parkeergarage. Dat zou de projecten overzichtelijker maken.

GrienLinks denkt dat Friso en Jorritsma Bouw achteraf gelijk hebben gekregen: het project is de ingewikkeld en te risicovol dat geen enkele bouwer dat aandurft. Zeker niet nu de opdrachten voor het opscheppen liggen. Een verkeerde inschatting van het College noemt Irona Groeneveld het.

Irona Groeneveld: ‘Het zou mooi zijn wanneer de Friese bouwers weer mee kunnen doen. Dat is goed voor de werkgelegenheid…’

Bouwurk moet volgens GrienLinks nu wel als concreet risico worden opgenomen in de begroting. Er moet nu nogmaals Europees aanbesteed worden. Dat levert vertraging op en overschrijdingen. Achmea wrijft zich nu al in de handen, want op tijd naar de nieuwe locatie, dat gaat nooit lukken. We zitten in de klem en dat maakt onze onderhandelingspositie erg slecht.

» Geluidsfragment: Omrop Fryslân interviewt Irona Groenenveld

Moties bij de begroting Provinciale Staten 2008

1. Na verwijdering van het item van de kolencentrale.
2. Ondanks de toezegging wegens steun CU en SP toch in stemming gebracht (en afgewezen).
3. De motie zelf is afgewezen: alleen SP, GL en FNP stemden voor.
4. Gestemd voor verhoging van de opcenten. De fractie: ‘… vervolgens hebben we voor verhoging van de opcenten gestemd omdat de naar ons idee overbodige wegen zoals Centrale As, N381 en NW Tangent wel aangelegd gaan worden: meerderheid van de staten is ervoor. Moet geld voor zijn, dus dan de opcenten omhoog, anders moet er op andere onderdelen, zoals cultuur en welzijn bijvoorbeeld, bezuinigd gaan worden.’

De strijd voor de Zuiderzeelijn: Pleegt het kabinet landverraad?

Woensdag 7 november neemt minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat een besluit over het wel of niet doorgaan met de Zuiderzeelijn, is de verwachting.

foto Jan Langenkamp, statenlid GroenLinks Drente

Dinsdag 30 oktober was er een extra, gecombineerde bijeenkomst van de Provinciale Staten van Groningen, Drenthe en Fryslân in het tijdelijke Provinsjehûs van Fryslân in Leeuwarden. GroenLinks-statenlid Jan Langenkamp was één van de motors achter deze bijeenkomst, Aanleiding was de dreiging van het schrappen van de Zuiderzeelijn.
Hier de bijdrage van Jan Langenkamp op 30 oktober.

Verder lezen