Uitnodiging tot discussie over het Europees landbouwbeleid

Minister Gerda Verburg nodigt ons uit om mee te praten over de richting van het Europees landbouwbeleid (GLB, het Gemeenschappelijk landbouwbeleid [wikipedia]). Ze vraagt ons ‘welke maatschappelijke waarden’ we terug willen zien in het Europees landbouwbeleid. Op de website van van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel zijn discussiepagina’s geopend waar we tot 10 september onze ideeën naar voren kunnen brengen. Op basis van de inhoud van de discussies zal tevens half augustus een enquête worden gestart.

Dit schrijft Minister Verburg:

Op 10 september ontvang ik EU Landbouwcommissaris mevrouw Fischer Boel. Bij haar bezoek aan Nederland zal ik haar de belangrijkste uitkomsten uit de gesprekken en uw bijdrage aan dit internetforum melden.

De thema’s voor de forumdiscussies zijn:

NIEUWSBRIEF NR. 38 GRIENLINKS statenfractie Juni 2007

nieuwsbrief

grienlinks@sis.fryslan.nl
058 2925805
www.grienlinks.nl

Het nieuwe college is inmiddels geinstalleerd en heeft op 27 juni haar eerste Statenvergadering meegemaakt. Het formeren van dit College had nogal wat voeten in de aarde. Over de benodigde chemie en gekwetste ego’s als gevolg daarvan heeft iedereen vast van alles in de media meegekregen. Hieronder geven we kort onze reactie op de inhoud en de vorming van het nieuwe College. Tegelijkertijd speelde het debat over Bouwurk. Lees en trek uw conclusies.

Verder is er een oproep van Frank Petersen, lid van het landelijk panel “Strategie” en bestuurslid van GrienLinks Fryslân, aan alle leden om mee te denken over de toekomst van GroenLinks. Grijp je kans! Op 15 en 16 september is er een landelijk debatweekend over dit onderwerp. Zie ook de landelijke website van Groenlinks: Toekomst GroenLinks.

En dan is het nu bijna echt zomer én vakantie. We wensen iedereen een goede zomer. De fractie zit niet helemaal stil, we blijven bereikbaar, maar doen wel langzaam aan tot 29 augustus.
Verder lezen

Bodemdaling waddenzee

Onderstaand oud persbericht is weer actueel door de behandeling dinsdag j.l. door de Raad van State

* NAM houdt waarschuwend rapport over bodemdaling Waddenzee achter
* GrienLinks: de politiek heeft zich zand in de ogen laten strooien

Maandagavond in de uitzending van NOVA bleek dat de NAM over een rapport beschikt waarin staat dat de modellen over bodemdaling bij de gaswinning onder de Waddenzee toch niet zo betrouwbaar blijken.Verder lezen

GrienLinks over het OV

Persberichten uitgegeven door GrienLinks

Leeuwarden pilot gratis Openbaar Vervoer

De statenfractie van GrienLinks is blij met de plannen van staatssecretaris Huizinga om op zo veel mogelijk fileknelpunten gratis OV aan te bieden voor woon-werkverkeer. Irona Groeneveld, fractievoorzitter: “Fryslân moet onmiddellijk Leeuwarden aanmelden als pilot. Er is winst te behalen, zowel op het gebied van filebestrijding als het voorkomen van files.”

Leeuwarden kampt al langer met bereikbaarheidsproblemen. Gratis woon-werkverkeer met het OV voorkomt dat werknemers de auto pakken. “Dat betekent dat je investeert in Openbaar Vervoer in plaats van in asfalt.”

De proeven moeten volgens GrienLinks niet alleen in dicht bevolkte gebieden plaatsvinden, want daar rijdt het Openbaar Vervoer al regelmatig. Het is daar dan ook makkelijker om met het OV op je werk te komen. In Fryslân ligt dat lastiger. “Nog een reden om hier een pilot te doen.”aldus Groeneveld.

Meer nadruk op kwaliteit van openbaar vervoer

De aanbestedingen voor het openbaar vervoer leveren de reizigers onvoldoende kwaliteitsverbetering op, hoewel ze er vaak wél meer voor moeten betalen, met name in de kleinere dorpen. Irona Groeneveld van GrienLinks: ‘‘De aanbestedingen lijken de mensen tot nu toe eerder uit de bus en in de auto te jagen dan andersom. Het wordt tijd om kwaliteit boven prijs te stellen bij aanbestedingen. So wie so stellen we vragen bij de privatisering van diensten. Wij willen een geheel andere aanpak, op basis van een visie op écht klimaatvriendelijk vervoer. Maar als dit zo doorgaat, kiezen Friezen nóg meer voor de auto en zal er worden geroepen om nóg meer asfalt’’.

De GrienLinks-fractie stelt ook vragen over de voorwaarden van de aanbestedingen in het Openbaar vervoer. Deze voorwaarden moeten nog beter worden geformuleerd, om te voorkomen dat reizigers – zoals nu – erg veel last hebben van de ‘kinderziektes’ in de systemen van de vervoersaanbieder.

Het openbaar vervoer moet met de auto kunnen concurreren!
qua tijd, prijs, snelheid, milieu en comfort

Verder lezen