GrienLinks: Galema zeurt bij NUON

Gedeputeerde Galema moet in de aandeelhoudersvergadering niet zeuren over verkoop van aandelen, maar zich sterk maken voor schone energie.

steenk.jpg

Dat vindt de statenfractie van GrienLinks. Fractievoorzitter Groeneveld: “Het is
niet te geloven dat de Gedeputeerde veranderingen aangrijpt om zo snel mogelijk van de aandelen af te komen. Er staan grote beslissingen op het spel, bijvoorbeeld het plan voor 5 kolen(vergas)centrales. Maak gebruik van je positie als aandeelhouder.
En doe dat samen met andere provincies.”

Half augustus vroeg GrienLinks het College al om als aandeelhouder aan te dringen op een investeringsplan voor duurzame energieopwekking en het ongedaan maken van huidige plannen voor de kolencentrales.
Die schriftelijke vragen zijn nog niet beantwoord.

MER Reststoffenenergiecentrale niet aanvaardbaar

taken.jpg
PERSBERICHT PROVINCIE FRYSLâN
woensdag, 5 september 2007
Het College van Gedeputeerde Staten heeft de door Omrin opgestelde en ingediende Milieu-Effectrapportage (MER) voor de oprichting van een Reststoffen Energiecentrale niet aanvaard. Zo heeft de provincie Fryslân onder andere geconstateerd dat in de berekeningen van de luchtkwaliteit niet de juiste uitgangspunten zijn gebruikt.

De oprichting van een Reststoffenenergiecentrale, waarvoor een terrein in het havengebied in Harlingen de beoogde locatie is, is voor zowel initiatiefnemer Omrin als ook voor de belanghebbenden in de omgeving een belangrijk initiatief. De provincie Fryslân is als bevoegd gezag betrokken bij het initiatief omdat zij verantwoordelijk is voor de vereiste vergunningen (wet Milieubeheer). De complexiteit van het onderwerp, gecombineerd met de belangen die voor Omrin en belanghebbenden in het geding zijn, maken dat de provincie de procedure met de grootste zorgvuldigheid doorloopt. Het grondig en kritisch beoordelen van het MER is daar een van de stappen in.

Omrin heeft nu de mogelijkheid om het MER en milieuvergunningaanvraag aan te passen en opnieuw in te dienen bij het college. Het college zal het MER en de aanvraag dan opnieuw beoordelen.

GrienLinks: neem geen risico’s met het Wad (ook niet voor 800 miljoen)

wad-verdoner.jpgGisteren deed de Raad van State uitspraak over de gaswinning onder het Wad. De NAM kan doorgaan met de winning. Theo van de Bles van GrienLinks: “Voor ons is dit een grote reden voor bezorgdheid. Wij willen dat er geen risico’s worden genomen met het Wad. Zelfs de Raad van State geeft in haar eigen uitspraak aan dat: “de wijze en mate van bodemdaling niet met volledige zekerheid kunnen worden voorspeld.” Doe het dan niet. Dat het Waddenfonds van 800 miljoen als een soort wisselgeld wordt gebruikt, geeft ons een hele vieze smaak in de mond. Wij zijn dan ook zeer teleurgesteld dat GS – blijkbaar dit keer unaniem in tegenstelling tot het vorige college – haar blijdschap uitspreekt over deze uitspraak.”

NUON schone energie ja, kolencentrales nee

steenk.jpg

Persbericht van Grienlinks

Leeuwarden, 23 augustus – Gedeputeerde Staten (GS) van Fryslân hebben – als aandeelhouder van NUON – de morele plicht zich in te zetten voor een duurzame energietoekomst. Plannen om een nieuwe kolencentrale te bouwen passen daar niet in. Dat is de statenfractie van GrienLinks in Fryslân eens met Greenpeace Nederland.

Verder lezen