Generaal pardon en GrienLinks

N.a.v. een recent ANP bericht, waarin wordt gemeld dat Vluchtelingenwerk Leeuwarden zich inzet voor de 2600 asielzoekers die buiten de pardonregeling zijn gevallen, het volgende:

Het generaal pardon is al voor de kabinetsformatie vastgelegd door de Tweede Kamer.
Het kabinet heeft nu ook bepaald HOE het generaal pardon er precies uit gaat zien.
Hieronder staat een link waarin je kunt zien wat het voor de mensen in Fryslân die onder
het generaal pardon zouden kunnen vallen inhoudt. Maar er vallen ook mensen buiten
de regeling. Nieuwe wetters bijvoorbeeld (mensen die ná 1 april 2001 asiel hebben
aangevraagd) vallen er niet onder. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd.

GrienLinks vindt dat we vanuit Fryslân aan Den Haag duidelijk moeten maken wat er
nodig is om de “pardonners” een toekomst te geven in Fryslân. (Overigens is door
onze inbreng het onderwerp “pardonners” in het coalitieakkoord opgenoomen) Wij
blijven benieuwd naar de ervaringen van gemeenten en vrijwilligers met de noodopvang
en het generaal pardon. Dus we blijven ook kijken hoe we als provincie de gemeenten
en vrijwilligersorganisaties kunnen ondersteunen

Info
juni-2007-brief-informatie-generaal-pardon-monitorcentrum.doc

Vriendjespolitiek in alle maten

Overleg SP-GrienLinksNieuwbouw provinciehuis en een nieuw College:
Vriendjespolitiek in alle maten

Als er een ergernissen top 10 zou bestaan over de politiek zou “vriendjespolitiek” vast hoog scoren. In Fryslân staan we er dan sinds gisteren niet best op.

Verder lezen

Gedeputeerden Baas en Ploeg kunnen zwaar weer verwachten

Het verschijnen van het accountants rapport over de aanbesteding van het bouwproject “Tijdelijke huisvesting provinciale staten” is maandenlang uitgesteld en niet zonder reden blijkt nu.

accdeloi.jpg
Leeuwarder Courant:”Provincie zwaar in de fout bij aanbesteding”
GrienLinks fractievoorzitter Irona Groeneveld: “Accountantsrapport Tijdelijke Huisvesting hard en helder”
Bij de aanbesteding zijn Europese en eigen regels overtreden, wat boetes kan opleveren en er lijkt sprake te zijn geweest van vriendjespolitiek.
GrienLinks standpunten in Irona’s weblog.
Reactie op het rapport van GS en vragen/antwoorden van diverse partijen: Verder lezen