GrienLinks: Terugtrekken Fries Museum maakt drijfzand Nieuw Zaailand steeds dieper

Het bericht dat het Fries Museum zich genoodzaakt ziet zich terug te trekken uit de samenwerkingsovereenkomst omdat de SNN-subsidie op de tocht staat, verontrust de statenfractie van GrienLinks. Fractievoorzitter Groeneveld: “Vanuit de provinciale organisatie klinkt het geluid dat – vrij vertaald – het de provincie niet raakt omdat zij geen partner is in de samenwerkingsovereenkomst. Maar we hebben wel € 5,5 miljoen cofinanciering beschikbaar gesteld. Wij willen weten wat deze ontwikkeling betekent voor de financiële risico’s. Bovendien hebben de Staten bij amendement heel veel voorwaarden verbonden aan het beschikbaar stellen van diverse subsidies. Ik wil ook weten hoe het College deze nieuwe situatie beoordeelt vanuit die voorwaarden.”

Volgens GrienLinks wordt het project Nieuw Zaailand door deze ontwikkeling alleen nog maar minder haalbaar. Groeneveld: “Al eerder heef mijn collega Theo van de Bles Zaailand drijfzand genoemd.” Zij doelt hiermee op de slechte onderbouwing van het stuk van de provincie en het ontbreken van een inhoudelijke visie op de ontwikkeling van musea in Fryslân.

» De schriftelijke vragen van Grienlinks aan Gedeputeerde Staten (GS) (DOC)
» Antwoorden op schriftelijke vragen inzake Nij Fries Museum (PDF)

Nieuwsbrief nr. 41 GRIENLINKS statenfractie December 2007

Beste nieuwsbrieflezer,

Ten eerste:

Goede Kerstdagen en Oud&Nieuw gewenst!

De Staten hebben al een ‘knallende’ eindsprint gemaakt met maar liefst twee zware Statenvergaderingen in december. In deze nieuwsbrief daar verslag van. Plus een kort bericht over de gehouden ledenvergadering van GrienLinks op 10 december. Tot volgend jaar!

Inhoud deze nieuwsbrief:

Verder lezen

De Centrale As in de Tweede Kamer

friese-wouden.pngPERSBERICHT

GroenLinks in Tweede Kamer vreest aantasting Noordelijke Friese Wouden

DEN HAAG – Tweede Kamerlid Wijnand Duyvendak heeft minister Jacqueline Cramer (VROM) vragen gesteld over de mogelijke aantasting van het Nationaal Landschap Noordelijke Friese Wouden. Hij duidt op de plannen voor de aanleg van de Centrale As, een bijna geheel nieuwe weg tussen Dokkum en Nijega (Wâldwei), plus de aanleg van een 30 ha. groot bedrijventerrein bij het gehucht Quatrebras, op één of meer kilometer afstand van de bebouwde kommen van de omliggende dorpen.

Duyvendak wil weten wat de minister hier van vindt, met het oog op de Nota Ruimte, waarin het begrip ‘Nationaal Landschap’ wordt beschreven. De bedoeling hiervan is, dat deze voor Nederland (en veelal ook voor Europa) unieke landschappen tegen forse aantasting worden beschermd. Die aantasting kan bijvoorbeeld bestaan uit grootschalige woningbouw of grootschalige uitbreiding van bedrijventerreinen. Vooral dat laatste dreigt nu te gebeuren, vreest Duyvendak

vragen aan de minister

Werkbezoek Ooststellingwerf

De fractie is op werkbezoek geweest in Ooststellingwerf.

ooststellingwerf-2.jpg

Onderwerpen die besproken zijn: de N381 natuurlijk: hoe er vóór de verkiezingen een meerderheid leek te gaan ontstaan tégen de verdubbeling, en ná de verkiezingen in het coalitieakkoord opeens een compromis tussen CDA en PvdA is gesloten over deels verdubbelen, en deels niet. Maar nog weer later, tijdens de begrotingsbehandeling, blijkt dat er nu óók geld is gereserveerd voor grondaankoop om ook die gedeeltes te verdubbelen.

Verder lezen