OMRIN en de vuilverbrander bij Harlingen

centrale.jpgHet is Omrin/Afvalsturing nog niet gelukt om de vereiste vergunning binnen te slepen,want voor de tweede keer binnen een half jaar werd een MER door Gedeputeerde staten niet aanvaard.
Statenfractie GrienLinks over de jongste ontwikkelingen: Huidige MER dient te worden afgewezen en een totaal nieuwe aangevraagd. Reden: de meest milieuvriendelijke werkmethode is niet onderzocht. Nieuwe inspraakbijeenkomsten zijn daarom wenselijk.
Vragen van GrienLinks aan gedeputeerde staten.
Verder lezen over deze materie en Theo van de Bles over “Haastige spoed”
Persbericht 5 maart 2008
Iets leesbaarder bericht van de Commissie die de toetsing uitvoert.
GrienLinks kritiek april 2007
Persbericht GS 5 september 2007
GrienLinks dossier OMRIN afval-centrale

Beslotenheid – veroorzaakt democratische klem

Leeuwarden, 21 febr. 2008 – De statenfractie van GrienLinks in Fryslân is hoogst ongelukkig met de “golf van geheimzinnigheid” die raast door het Provinciehuis. Het zet statenleden in een klem en de manier waarop wordt lachwekkend.
“Zo langzamerhand is de grens bereikt”, stelt Irona Groeneveld, fractievoorzitter van GrienLinks. uitsmijter.png”De manier waarop de besloten bijeenkomsten worden georganiseerd, dreigt door te schieten. Vandaag stond er een kleerkast voor de deur die niemand door mocht laten. Het wordt te gek.”

In korte tijd is er wel heel erg vaak een beroep op geheimhouding gedaan. Voorbeelden zijn de opschudding rond de tijdelijke huisvesting aan de Snekertrekweg, het ontslag van een medewerkster van de provinciale griffie, de procedure rond de benoeming van een nieuwe Commissaris van de Koningin en op dit moment de absolute geheimhouding rond de nieuwbouw van het Provinciehuis aan de Tweebaksmarkt.

Daarnaast komen statenleden met opgelegde geheimhouding in een democratische klem. Groeneveld: “Het gaat nu om ingewikkelde aanbestedingsprocedures, maar ook om heel veel gemeenschapsgeld. Als gekozen volksvertegenwoordigers voelen wij ons in een klem gedreven. Wij staan voor openheid en willen verantwoording af kunnen leggen, maar ook onze dagelijks bestuurders ter verantwoording kunnen roepen. Door opgelegde geheimhouding zitten wij in een spagaat en voelen wij ons beknot in onze democratische instrumenten”, aldus Groeneveld.

Nieuwsbrief nr. 42 GRIENLINKS statenfractie Februari 2008

Inhoud deze nieuwsbrief:

Beste nieuwsbrieflezer,

We hopen dat u zo nu en dan wat leest over onze standpunten in de kranten en op de TV. Vorige week was Theo van de Bles bijvoorbeeld in het discussieprogramma Brekking in discussie met Geert Kooistra van LTO-Noord over het nieuwste rapport over de effecten van de megastallen in de landbouw [opname van Omrop Fryslân].

Maar de berichtgeving in de media is meestal vrij summier, vandaar in deze nieuwsbrieven meer informatie over onze standpunten en de achtergrond daarvan. We zijn ook altijd blij met uw reacties.

In deze nieuwsbrief berichten over o.a. de statenvergadering van 13 februari 2008.

grienlinks@sis.fryslan.nl Tel. 058 2925805 www.grienlinks.nl

Verder lezen

GroenLinks wil grenze(n)loos herindelen

herindeling.png
De statenfractie van GrienLinks en de GroenLinksfracties in de Zuidwesthoek van Fryslân (plus Harlingen en Franekeradeel) zijn vrijdag 15 februari 2008 bij elkaar geweest in Bolsward om hun standpunt te bepalen over de voorgenomen gemeentelijke herindeling.
In een artikel/ingezonden stuk doen ze een oproep aan de gemeenteraden nog geen besluiten te nemen over hoe er gefuseerd gaat worden, maar grenze(n)loos te gaan herindelen.
Met andere woorden: te gaan zoeken naar logische, organische verbanden los van de bestaande gemeentegrenzen.