Bodemdaling waddenzee

Onderstaand oud persbericht is weer actueel door de behandeling dinsdag j.l. door de Raad van State

* NAM houdt waarschuwend rapport over bodemdaling Waddenzee achter
* GrienLinks: de politiek heeft zich zand in de ogen laten strooien

Maandagavond in de uitzending van NOVA bleek dat de NAM over een rapport beschikt waarin staat dat de modellen over bodemdaling bij de gaswinning onder de Waddenzee toch niet zo betrouwbaar blijken.Verder lezen

GrienLinks over het OV

Persberichten uitgegeven door GrienLinks

Leeuwarden pilot gratis Openbaar Vervoer

De statenfractie van GrienLinks is blij met de plannen van staatssecretaris Huizinga om op zo veel mogelijk fileknelpunten gratis OV aan te bieden voor woon-werkverkeer. Irona Groeneveld, fractievoorzitter: “Fryslân moet onmiddellijk Leeuwarden aanmelden als pilot. Er is winst te behalen, zowel op het gebied van filebestrijding als het voorkomen van files.”

Leeuwarden kampt al langer met bereikbaarheidsproblemen. Gratis woon-werkverkeer met het OV voorkomt dat werknemers de auto pakken. “Dat betekent dat je investeert in Openbaar Vervoer in plaats van in asfalt.”

De proeven moeten volgens GrienLinks niet alleen in dicht bevolkte gebieden plaatsvinden, want daar rijdt het Openbaar Vervoer al regelmatig. Het is daar dan ook makkelijker om met het OV op je werk te komen. In Fryslân ligt dat lastiger. “Nog een reden om hier een pilot te doen.”aldus Groeneveld.

Meer nadruk op kwaliteit van openbaar vervoer

De aanbestedingen voor het openbaar vervoer leveren de reizigers onvoldoende kwaliteitsverbetering op, hoewel ze er vaak wél meer voor moeten betalen, met name in de kleinere dorpen. Irona Groeneveld van GrienLinks: ‘‘De aanbestedingen lijken de mensen tot nu toe eerder uit de bus en in de auto te jagen dan andersom. Het wordt tijd om kwaliteit boven prijs te stellen bij aanbestedingen. So wie so stellen we vragen bij de privatisering van diensten. Wij willen een geheel andere aanpak, op basis van een visie op écht klimaatvriendelijk vervoer. Maar als dit zo doorgaat, kiezen Friezen nóg meer voor de auto en zal er worden geroepen om nóg meer asfalt’’.

De GrienLinks-fractie stelt ook vragen over de voorwaarden van de aanbestedingen in het Openbaar vervoer. Deze voorwaarden moeten nog beter worden geformuleerd, om te voorkomen dat reizigers – zoals nu – erg veel last hebben van de ‘kinderziektes’ in de systemen van de vervoersaanbieder.

Het openbaar vervoer moet met de auto kunnen concurreren!
qua tijd, prijs, snelheid, milieu en comfort

Verder lezen

Generaal pardon en GrienLinks

N.a.v. een recent ANP bericht, waarin wordt gemeld dat Vluchtelingenwerk Leeuwarden zich inzet voor de 2600 asielzoekers die buiten de pardonregeling zijn gevallen, het volgende:

Het generaal pardon is al voor de kabinetsformatie vastgelegd door de Tweede Kamer.
Het kabinet heeft nu ook bepaald HOE het generaal pardon er precies uit gaat zien.
Hieronder staat een link waarin je kunt zien wat het voor de mensen in Fryslân die onder
het generaal pardon zouden kunnen vallen inhoudt. Maar er vallen ook mensen buiten
de regeling. Nieuwe wetters bijvoorbeeld (mensen die ná 1 april 2001 asiel hebben
aangevraagd) vallen er niet onder. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd.

GrienLinks vindt dat we vanuit Fryslân aan Den Haag duidelijk moeten maken wat er
nodig is om de “pardonners” een toekomst te geven in Fryslân. (Overigens is door
onze inbreng het onderwerp “pardonners” in het coalitieakkoord opgenoomen) Wij
blijven benieuwd naar de ervaringen van gemeenten en vrijwilligers met de noodopvang
en het generaal pardon. Dus we blijven ook kijken hoe we als provincie de gemeenten
en vrijwilligersorganisaties kunnen ondersteunen

Info
juni-2007-brief-informatie-generaal-pardon-monitorcentrum.doc

Vriendjespolitiek in alle maten

Overleg SP-GrienLinksNieuwbouw provinciehuis en een nieuw College:
Vriendjespolitiek in alle maten

Als er een ergernissen top 10 zou bestaan over de politiek zou “vriendjespolitiek” vast hoog scoren. In Fryslân staan we er dan sinds gisteren niet best op.

Verder lezen