Nieuwsbrief NR. 39 GRIENLINKS statenfractie September 2007

Beste nieuwsbrieflezer,

Het is herfst en we zijn volop begonnen. U ook? Omdat GrienLinks nu nog maar twee statenleden heeft, moeten we – nog meer dan voorheen – keuzes maken in waar we onze energie op inzetten. Gelukkig hebben we weer een nieuw commissielid: Johanna Welfing, die ons komt versterken. Ook zijn er verschillende mensen die ons op de achtergrond ondersteunen, op een voor hen interessant onderwerp. Als je het leuk vindt, kun jij dat ook doen. De komende tijd staan vooral WATER, ENERGIE en LANDBOUW in de aandacht. Maar ook mensen die enthousiast worden van bv. een begroting lezen, discussies over armoedebestrijding of herindeling van gemeenten, zijn van harte welkom.

Ook reacties op de nieuwsbrieven vinden we erg leuk. We hopen dat je – als je aanleiding ziet – de moeite wilt nemen ons een bericht te sturen. Alvast bedankt!

Vriendelijke groeten,

Irona Groeneveld, fractievoorzitter (blog)
Theo van de Bles, statenlid
Johanna Welfing, commissielid
Gerrit van der Meer, fractiemedewerker
Sanne van Wees, fractiemedewerker

INHOUD deze nieuwsbrief:

Verder lezen

Connexxion in de fout?

conn.jpg

GRIENLINKS-PERSBERICHT – 13 september 2007

Leeuwarden – Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de veiligheid van de Frysker-bussen en naar de arbeidsomstandigheden van de chauffeurs van Connexxion. Dit stelt de statenfractie van GrienLinks voor aan het College van Gedeputeerde Staten (GS).

Aanleiding is een brief van FNV Bondgenoten en CNV Bedrijvenbond, 10 september gestuurd aan de directie van Connexxion, waarin negen punten van kritiek van kaderleden van beide bonden aan de orde komen.

Verder lezen

GrienLinks: Galema zeurt bij NUON

Gedeputeerde Galema moet in de aandeelhoudersvergadering niet zeuren over verkoop van aandelen, maar zich sterk maken voor schone energie.

steenk.jpg

Dat vindt de statenfractie van GrienLinks. Fractievoorzitter Groeneveld: “Het is
niet te geloven dat de Gedeputeerde veranderingen aangrijpt om zo snel mogelijk van de aandelen af te komen. Er staan grote beslissingen op het spel, bijvoorbeeld het plan voor 5 kolen(vergas)centrales. Maak gebruik van je positie als aandeelhouder.
En doe dat samen met andere provincies.”

Half augustus vroeg GrienLinks het College al om als aandeelhouder aan te dringen op een investeringsplan voor duurzame energieopwekking en het ongedaan maken van huidige plannen voor de kolencentrales.
Die schriftelijke vragen zijn nog niet beantwoord.

MER Reststoffenenergiecentrale niet aanvaardbaar

taken.jpg
PERSBERICHT PROVINCIE FRYSLâN
woensdag, 5 september 2007
Het College van Gedeputeerde Staten heeft de door Omrin opgestelde en ingediende Milieu-Effectrapportage (MER) voor de oprichting van een Reststoffen Energiecentrale niet aanvaard. Zo heeft de provincie Fryslân onder andere geconstateerd dat in de berekeningen van de luchtkwaliteit niet de juiste uitgangspunten zijn gebruikt.

De oprichting van een Reststoffenenergiecentrale, waarvoor een terrein in het havengebied in Harlingen de beoogde locatie is, is voor zowel initiatiefnemer Omrin als ook voor de belanghebbenden in de omgeving een belangrijk initiatief. De provincie Fryslân is als bevoegd gezag betrokken bij het initiatief omdat zij verantwoordelijk is voor de vereiste vergunningen (wet Milieubeheer). De complexiteit van het onderwerp, gecombineerd met de belangen die voor Omrin en belanghebbenden in het geding zijn, maken dat de provincie de procedure met de grootste zorgvuldigheid doorloopt. Het grondig en kritisch beoordelen van het MER is daar een van de stappen in.

Omrin heeft nu de mogelijkheid om het MER en milieuvergunningaanvraag aan te passen en opnieuw in te dienen bij het college. Het college zal het MER en de aanvraag dan opnieuw beoordelen.