Ongerustheid over bomenkap

De provinciale fracties van Partij voor de Dieren, GrienLinks en PvdA maken zich zorgen over het aantal bomen dat in Fryslân gekapt wordt. Er worden ook bomen aangeplant, maar is dat genoeg? Neemt per saldo de hoeveelheid bomen af? De zorgen gaan vooral over het kappen van boomwallen en oude bomen en de CO2-uitstoot en landschapspijn die daardoor ontstaat. Naar aanleiding van verschillende signalen, waaronder van Natuurvereniging Bakkeveen, burgers en eigen leden, hebben zij schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. De fracties vragen onder andere of het aantal bomen afneemt en of het nodig is bomen te kappen langs provinciale wegen. Ook vragen ze of Gedeputeerde Staten een provinciale bosvisie wil opstellen.

Nieuwsbrief Statenfractie GrienLinks Fryslân mei 2019

Eens per maand laten we jullie weten welke politieke acties we als Statenfractie hebben ondernomen. De vorige nieuwsbrief van april (de eerste van de nieuwe fractie!) is niet bij iedereen aangekomen, dus klik hier voor die nieuwsbrief.

Deze maand:

  • GL Statenleden, PALGroenLinks-raadsleden en Dwars’ers varen mee met de Pride Leeuwarden
  • GrienLinks wil echt groene keuzes bij energieneutraal provinciehui
  • Inzet voor meer geld voor de energietransitie en duurzaam MKB
  • Schriftelijke vragen over het maaibeleid van bermen
  • Schriftelijke vragen over uitbreiden militair oefengebied in het noordelijk luchtruim
  • Kennismaken met de nieuwe Statenleden

Nog meer weten of wil je ergens op reageren? Kijk op onze website.

Verder lezen