Nieuwe portefeuilleverdeling statenfractie GrienLinks

De nieuwe portefeuilleverdeling is bekend! Nu Matthijs Sikkes-van den Berg wethouder in Diemen is geworden en Jochem Knol bij de fractie is gekomen, zijn de portefeuilles opnieuw verdeeld.

Op hoofdlijnen heeft Charda Kuipers economie, cultuur en energie/klimaat in haar portefeuille, Elsa van der Hoek heeft vervoer, water, leefbaarheid en sociale onderwerpen, en Jochem Knol landbouw, bodem (incl. gaswinning) en natuur.

De precieze verdeling staat hier.

Verandering in de GrienLinksfractie

Matthijs Sikkes-van den Berg, fractievoorzitter van GrienLinks in de Provinciale Staten, is de nieuwe wethouder van GroenLinks in de gemeente Diemen geworden. Sikkes-van den Berg droeg daarom op woensdag 25 september 2019 het stokje over aan Charda Kuipers. Zij is voorlopig de interim-fractievoorzitter van GrienLinks. Jochem Knol, in het dagelijks leven werkzaam als projectmanager voornamelijk op het gebied van bodemkunde en cultuurtechniek, neemt de vrijgekomen zetel binnen de fractie in.

“Wij gunnen Matthijs deze geweldige nieuwe uitdaging en feliciteren hem van harte”, aldus Kuipers. “Het is voor hem een fantastische kans om wethouder te worden in een gemeente uit de regio waar hij is opgegroeid. Natuurlijk gaan we hem missen in onze fractie, maar we hebben alle vertrouwen in Jochem Knol. Jochem heeft er veel zin in om in de fractie voor een groene en sociale provincie aan de slag te gaan.”

Sikkes-van den Berg kijkt uit naar zijn nieuwe uitdaging. “Maar het voelt ook dubbel. Ik ben het afgelopen half jaar met veel energie en plezier fractievoorzitter voor GrienLinks in de Provinciale Staten geweest en had met alle liefde nog 3,5 jaar met mijn fractie hard gewerkt aan een duurzame en sociale provincie Fryslân. Tegelijkertijd is het altijd mijn droom geweest ooit wethouder van GroenLinks te worden. Bovendien ben ik in de buurt van Diemen opgegroeid, dus dit is een fantastische nieuwe kans.”

(Op de foto staat links Matthijs Sikkes-van den Berg die zijn opvolger Jochem Knol feliciteert.)

Zonder natuurvergunning vliegen over Waddengebied

Onlangs kwam in het nieuws dat vliegbasis Leeuwarden al jarenlang onterecht zonder natuurvergunning boven het Waddengebied vliegt. Ondanks het feit dat al in 2008 de toenmalige staatssecretaris Jack de Vries had toegezegd de natuurvergunning aan te laten vragen. De Waddenvereniging en Natuurmomumenten schreven daarom een brief naar het ministerie (lees hier meer). GrienLinks Statenlid Elsa van der Hoek: “De natuurorganisaties hebben gelijk: Defensie moet een natuurvergunning aanvragen voor militair vliegverkeer boven het Waddengebied.” Daarom heeft Van der Hoek op 2 september 2019 daarover schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. Verder lezen

Nieuwsbrief GrienLinks Fryslân juli 2019

Eens per maand laten we jullie weten welke politieke acties we als Statenfractie hebben ondernomen.

Wil je meer weten of ergens op reageren? Kijk op onze website.

Deze maand een wat kortere nieuwsbrief:

  • GrienLinks: meer prioriteit voor natuur
  • Discussie over de geitenstop
  • Geen gaswinning in de Waddenzee!

Dit is de laatste nieuwsbrief voor het zomerreces. De volgende nieuwsbrief verschijnt in september. We wensen iedereen een heel fijne zomer toe!

Verder lezen