Concept RES zonder ambitie

GrienLinks was niet erg te spreken over de concept RES, die 17 juni 2020 in de Staten werd besproken. “Ambitieloos, met alleen plannen die al vergund of lopend zijn, terwijl ondertussen drempels worden opgeworpen door de provincie voor zonne-energie en windenergie”, vindt fractievoorzitter Charda Kuipers.”Ook vanwege de doelen in de verdere toekomst zullen we linksom of rechtsom gedwongen worden tot méér. Alleen al onze eigen elektriciteitsvraag over 10 jaar is fors hoger dan ons bod in dit document. Hoe gaan we daar mee om?”, sprak ze in het debat. Ze diende een motie in om voor de RES 1.0 uiterste inspanningen te leveren voor een hoger bod, van minimaal het eigen elektriciteitsverbruik in 2030. Dat haalde het niet. Ook vroeg ze aandacht voor voldoende technici en samen met CDA voor een rol voor waterstof. Die moties haalden het wel. Verder lezen

Verbodsbord voor wolven bij Friese grens?

“Onderschrijven de indieners van de motie dat internationale verdragen nagekomen moeten worden? Het beleid rond de wolven is vastgelegd en in wetgeving vertaald. Het is een illusie dat dat we een verbodsbord voor wolven bij de Friese grens kunnen neerzetten”, sprak GrienLinks Statenlid Jochem Knol tijdens de Statenvergadering op 17 juni. VVD diende samen met andere fracties een motie in om wolven uit Fryslân te weren, terwijl dit volgens internationale wetgeving niet kan, omdat de wolven beschermd zijn. “Overbodig en onuitvoerbaar”, sprak Jochem Knol dan ook namens GrienLinks. Toch werd de motie aangenomen.Verder lezen

Nieuwe bruggen en sluis Kornwerderzand

“De provincie draagt in dit voorstel het grootste deel van de verantwoordelijkheid voor de risico’s en onzekerheden rond het vervangen van de Sluis Kornwerderzand. Terwijl het een zaak is van het Rijk. Daarom hebben wij onze bedenkingen bij de bestuursovereenkomst. De bruggen in de A7 op de Afsluitdijk zijn in slechte staat en zullen spoedig moeten worden vervangen. Hier zijn we wel voor.” Dit zei Elsa van der Hoek op 17 juni 2020 tijdens de Statenvergadering. Verder lezen

Thialf

GrienLinks stemde op 17 juni 2020 tegen het plan twee miljoen euro te geven om Thialf van een acuut faillissement te redden. De fractie kwam met een eigen tegenvoorstel . Dat werd niet aangenomen. Elsa van der Hoek: “Wij willen ook niet dat Thialf failliet gaat. Maar wij vinden het belangrijk dat er wel harde voorwaarden worden gesteld aan het (publieke) geld dat aan Thialf gegeven wordt. We hebben gezocht naar ruimte: eerst met ons amendement voor 8 ton met harde voorwaarden tot eind 2020. Daarna hebben we nog geprobeerd of 1,2 miljoen euro zou helpen. Maar ook dat is niet genoeg. Dus we vragen ons af wat dan wél genoeg zou zijn.”
Luister hier naar Elsa van der Hoek, Sander de Rouwe en Marc Winters (directeur Thialf) op Omrop Fryslân over het voorstel van GrienLinks Verder lezen