De Statenfractie

De statenfractie is bereikbaar via het secretariaat: 058 2925805 of grienlinks@fryslan.nl

Op elke woensdagochtend houdt de fractie fractievergadering. Als iemand daarbij aanwezig wil zijn kan dat. Wel graag van tevoren even contact opnemen. Inbreng ook welkom via mail en telefoon.

Kijk hier voor de Statenvergaderingen van Fryslân.

De leden en medewerkers van de fractie

Retze van der Honing

Fractievoorzitter
Vertegenwoordiger in het presidium en de Noordelijke Rekenkamer.

Contact:

Retze van der Honing
0582925805
retzevanderhoning@gmail.com

Sanne van Wees

Fractiemedewerker

Contact:

058 2925805
Werkt maandag en woensdag op het Provinciehuis.
Dinsdag en donderdagochtend thuis
wees@fryslan.nl