Tagarchief: afvaloven

GrienLinks wil verbrandingstemperaturen afvalverbrander REC

Retze van der Honing van GrienLinks wil de werkelijke verbrandingstemperaturen hebben van de afgelopen twee jaar van de afvalverbrander in Harlingen. Van der Honing: “Wij willen vanuit onze controlerende functie volledig zicht krijgen in het verbrandingsproces van de afvalverbrander. Daar is gezien de geschiedenis alle reden toe. Daarom ontvangen we graag over de periode van de afgelopen twee jaren de werkelijk gemeten verbrandingstemperaturen van de pyrometers in de oven, zodat met deze gegevens onderzoek kan worden gedaan. Andere afvalverbranders stellen dit soort gegevens wel ter beschikking. Zowel het college als Omrin dienen de schijn te vermijden dat ze iets te verbergen hebben.” Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

GrienLinks wil aanvraag vergunning afvalverbrander zien

Retze van der Honing (GrienLinks fractievoorzitter): “Ik stel zeer verontrust vast dat – ondanks alle beloftes van controle en handhaving, oppassendheid en geruststellingen door zowel de directie als Gedeputeerde Staten (GS) en de FUMO (de milieuhandhavingsdienst) dat het allemaal echt, heus, goed in orde is bij de afvalverbrander – Omrin twee jaar lang 30% (!) meer rookgasdebiet (zeg maar ‘stoffen in de uitstoot’) uit heeft gestoten dan in de vergunning staat. Dit mag niet. Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

GrienLinks motie APK keuring voor de REC aangenomen

hgsr_RetzeinStatenzaal Retze van der Honing ondervroeg gedeputeerde Schrier op woensdag 24 februari 2016 over de genomen en te nemen maatregelen na de geconstateerde dioxine uitstoot (1,6 x de jaarnorm) van de REC in Harlingen in oktober 2015. Interpellatievragen REC dioxine uitstoot – GrienLinks – PS 24 februari 2016.

Van der Honing:”Er moet nu onmiddellijk iets gebeuren. Gedeputeerde Staten (GS) zijn het ‘bevoegd gezag’ in dit geval, dus we verwachten echte actie van gedeputeerde Schrier.” Van der Honing diende vier moties in. Twee ervan werden aangenomen. De motie over een APK voor de REC (een update van vergunning en installatie) met als doel dat de REC een schone oven wordt en een motie met het verzoek aan de gedeputeerde om het initiatief te nemen om voor elkaar te krijgen dat de schoorsteen van de REC omhoog gaat. De gedeputeerde zegde toe zijn best te doen zaken voor elkaar te krijgen.

20160224_195148

20160224_195225

Luister HIER naar Retze van der Honing en Michiel Schrier na afloop van het debat Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Van kastje naar de muur voor informatie over REC temperaturen

rec-25-4-15omrin.jpg In voorbereiding op de informatiebijeenkomst op 17 februari 2016 (start 19.30 uur provinciehuis, publiek welkom) over de hoge dioxine-uitstoot bij de REC in oktober 2015 heeft Retze van der Honing Omrin en Gedeputeerde Staten beiden in een brief om de ‘echte’ verbrandingstemperaturen gevraagd.

Zowel in de Brief Omrin als in het Antwoord GS wordt aangegeven dat de fractie bij ‘de ander’ moet zijn. Retze van der Honing: “Een typisch geval van het kastje naar de muur. We geven niet op. Het gaat hier om het garanderen van schone lucht en dioxine is een zeer giftige stof. Wij vinden dat het helder moet zijn voor de burgers dat alles veilig gebeurt in de REC. Dat is nu niet zo.”

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Tweede Kamerfractie GL stelt vragen over handhaving afvalverbrander

Liesbeth van Tongeren

Liesbeth van Tongeren

Maandag 15 februari 2016 heeft de Tweede Kamerfractie van GroenLinks vragen gesteld over de handhaving bij de afvalverbrander (REC) in Harlingen. Dit vanwege de grote dioxine uitstoot in oktober 2015. De fractie vraagt zich af of de Inspectie van de Leefomgeving en Transport (ILT) op de hoogte is van de gebeurtenissen bij de REC.

Schriftelijke vragen GroenLinks Tweede Kamerlid Van Tongeren m.b.t. handhaving REC dioxine-uitstoot Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

GrienLinks wil oorspronkelijke verbrandingstemperatuurgegevens REC

Het uitblazen van de oven in juni 2015

Foto: Riekje Zijlstra-Heida Het uitblazen van de oven in juni 2015

De GrienLinks Statenfractie vraagt in een Brief GL aan dhr Vernooij 8 februari 2016 als Brief GL aan GS over verbrandingstemperaturen 2015 REC – 8 februari 2016 om de oorspronkelijk gemeten verbrandingstemperaturen in de afvalverbrander (REC) in Harlingen over het hele jaar 2015. Retze van der Honing (fractievoorzitter):”Wij krijgen tot nu toe overzichten van de ‘berekende’ temperatuur in de ketel van de REC. We willen weten hoe deze berekende temperatuur tot stand is gekomen, plus de oorspronkelijk gemeten temperaturen. Wij willen deze gegevens kunnen controleren en voorleggen aan onze eigen deskundigen. Want bij het ontstaan van dioxine draait het helemaal om een voldoende hoge temperatuur bij het verbranden van afval. De oorspronkelijke temperatuurgegevens lijken ons daarom nogal relevant. Daarnaast staat in de wet dat burgers en belanghebbenden recht hebben op milieu-informatie. En dat lijkt ons in dit geval zeker aan de hand.” Retze van der Honing in Bynt over het rapport van Johan Vollenbroek over de dioxine uitstoot van de REC

Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter