Inkoopbeleid provincie moet maatschappelijk verantwoord

GrienLinks vindt dat duurzaamheid een leidend principe moet zijn in het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de provincie. Dit thema kwam op 29 november 2017 aan de orde in de Provinciale Statenvergadering. Fractievoorzitter Retze van der Honing: “Wij vinden dat de overheid, in dit geval onze provincie, zelf het goede voorbeeld moet geven op het gebied van duurzaamheid. Maar juist in inkoop en aanbestedingen laat de provincie uitgelezen kansen liggen!” Verder lezen

Bouwvakkers Centrale As onderbetaald

wegwerkersbord GrienLinks is teleurgesteld over het feit dat er nog steeds sprake is van “onderbetaling” van bouwvakkers die hebben meegewerkt aan de bouw van De Centrale As. Eén van de doelen van deze nieuwe weg is juist, de economie van Fryslân te versterken. De FNV schrijft in een brief FNV van 5 oktober 2016 aan Provinciale Staten. dat het Friese provinciebestuur zijn taak als opdrachtgever niet serieus neemt. Verder lezen

Onteigening Centrale As: College moet hard aan het werk om vertrouwen te herstellen


GrienLinks heeft woensdag 19 septmber 2012 in een interpellatie een motie van afkeuring ingediend tegen het College van Gedeputeerde Staten. Het ging over de kwestie van de onteigening van grond ten behoeve van de Centrale As. De provincie had de Kroon toestemming gevraagd om te gaan onteigenen, maar de Kroon heeft negentig procent van de aanvragen afgewezen vanwege onzorgvuldig handelen. Fractievoorzitter Irona Groeneveld heeft de gedeputeerde in de interpellatie onder andere gevraagd naar de analyse van haar eigen politieke handelen, en het besef van de ernst van de situatie en de uitstraling die deze kwestie heeft; mensen verliezen hun vertrouwen in de overheid. Ook vroeg Groeneveld naar de maatregelen die het college nam, dan wel zal nemen om de fouten te herstellen en te zorgen dat ze niet weer voorkomen. Groeneveld wilde ook weten hoe het college de burgers die zich niet goed behandeld voelen, tegemoet zal treden.
Irona over de interpellatie op Omrop Fryslân
De interpellatie kunt u hier bekijken
Verder lezen

Schokkend aantal fouten bij onteigening Centrale As

– GrienLinks vraagt om interpellatie.

De provincie Fryslân moet grond aankopen om de Centrale As aan te kunnen leggen. Dat kan niet altijd in goede harmonie – soms moet er worden onteigend. Daarvoor heeft de provincie een verzoek ingediend bij de Kroon.
Gisteren werd de uitspraak van de Kroon op dit verzoek bekend – het merendeel van de verzoeken is afgewezen, omdat de provincie grote fouten heeft gemaakt. Zo heeft de provincie in honderden gevallen te laat een aanbod gedaan aan landeigenaren of te snel de onteigeningsprocedure opgestart.

GrienLinks heeft naar aanleiding van de uitspraak van de Kroon een interpellatieverzoek gedaan. De vragen vindt u hieronder. De interpellatie staat geagendeerd voor 19 september.Verder lezen