Tagarchief: Centrale AS

Inkoopbeleid provincie moet maatschappelijk verantwoord

GrienLinks vindt dat duurzaamheid een leidend principe moet zijn in het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de provincie. Dit thema kwam op 29 november 2017 aan de orde in de Provinciale Statenvergadering. Fractievoorzitter Retze van der Honing: “Wij vinden dat de overheid, in dit geval onze provincie, zelf het goede voorbeeld moet geven op het gebied van duurzaamheid. Maar juist in inkoop en aanbestedingen laat de provincie uitgelezen kansen liggen!” Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Bouwvakkers Centrale As onderbetaald

wegwerkersbord GrienLinks is teleurgesteld over het feit dat er nog steeds sprake is van “onderbetaling” van bouwvakkers die hebben meegewerkt aan de bouw van De Centrale As. Eén van de doelen van deze nieuwe weg is juist, de economie van Fryslân te versterken. De FNV schrijft in een brief FNV van 5 oktober 2016 aan Provinciale Staten. dat het Friese provinciebestuur zijn taak als opdrachtgever niet serieus neemt. Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Onteigening Centrale As: College moet hard aan het werk om vertrouwen te herstellen


GrienLinks heeft woensdag 19 septmber 2012 in een interpellatie een motie van afkeuring ingediend tegen het College van Gedeputeerde Staten. Het ging over de kwestie van de onteigening van grond ten behoeve van de Centrale As. De provincie had de Kroon toestemming gevraagd om te gaan onteigenen, maar de Kroon heeft negentig procent van de aanvragen afgewezen vanwege onzorgvuldig handelen. Fractievoorzitter Irona Groeneveld heeft de gedeputeerde in de interpellatie onder andere gevraagd naar de analyse van haar eigen politieke handelen, en het besef van de ernst van de situatie en de uitstraling die deze kwestie heeft; mensen verliezen hun vertrouwen in de overheid. Ook vroeg Groeneveld naar de maatregelen die het college nam, dan wel zal nemen om de fouten te herstellen en te zorgen dat ze niet weer voorkomen. Groeneveld wilde ook weten hoe het college de burgers die zich niet goed behandeld voelen, tegemoet zal treden.
Irona over de interpellatie op Omrop Fryslân
De interpellatie kunt u hier bekijken
Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Schokkend aantal fouten bij onteigening Centrale As

– GrienLinks vraagt om interpellatie.

De provincie Fryslân moet grond aankopen om de Centrale As aan te kunnen leggen. Dat kan niet altijd in goede harmonie – soms moet er worden onteigend. Daarvoor heeft de provincie een verzoek ingediend bij de Kroon.
Gisteren werd de uitspraak van de Kroon op dit verzoek bekend – het merendeel van de verzoeken is afgewezen, omdat de provincie grote fouten heeft gemaakt. Zo heeft de provincie in honderden gevallen te laat een aanbod gedaan aan landeigenaren of te snel de onteigeningsprocedure opgestart.

GrienLinks heeft naar aanleiding van de uitspraak van de Kroon een interpellatieverzoek gedaan. De vragen vindt u hieronder. De interpellatie staat geagendeerd voor 19 september. Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Burgerinitiatief Centrale As

EXTRA:
Vijf oud-Statenleden zijn een burgerinitiatief gestart om de Centrale As soberder aan te leggen

Jelle Arjaans(D66), Douwe Bijlsma(FNP), Frans Kuipers(CDA), Hannah Ludwig(PvdA), Willem Verf (GL)

In december en januari stuurden vijf oud Statenleden veel mensen een verzoek. Het ging over de voorgenomen aanleg van een autobaan van Nyegea naar Dokkum, de centrale as. Wij vroegen om voor een BESCHEIDEN AS te pleiten bij Provinciale staten. Aanleg van de centrale as zoals nu gepland is, brengt de regionale economie, de natuur en het Woudenlandschap grote schade toe. Aanpassing van de plannen is nu nog mogelijk. Honderden mensen gaven gehoor aan die oproep. Hartstikke bedankt! Wat was het effect? Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Better let as net. (Over de Centrale As)

Miskien better let as net
(gepubliceerd in de LC in de rubriek “Te Gast”)

De oprop fan âld-steatelid Frâns Kuipers (CDA) om noch wat te feroarjen oan it plan foar de Sintrale As (LC fan 15 novimber) is wol wat let. It wêrom jout er sels al oan: “bijstelling van beleid, hoe vanzelfsprekend en logisch ook, wordt door politieke bestuurders vaak als persoonlijk gezichtsverlies gezien.”
Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

En dat voor ééndriekwart minuut tijdwinst…

Centrale As dreigt spaghetti van wegen te worden
En dat voor ééndriekwart minuut tijdwinst…


BURGUM – De bijeenkomst die de fractie van GrienLinks had belegd over de Centrale As, de geplande weg tussen Dokkum en Nijega (bij de Wâldwei), trok dinsdagavond 29 maart 2011 ruim tweehonderd toeschouwers in partycentrum De Pleats in Burgum. De zaal luisterde geboeid naar de presentaties en gesprekken.

Gepensioneerd architect Gunnar Daan tijdens zijn lezing met ‘powerpoint’ over de Centrale As: “Het provinciale plan wordt een spaghetti van wegen. En die spaghetti drukt het lekkers, de dorpen, van het bord. Daar kom je als autobestuuder alleen met veel omwegen nog in.” Hij merkte op: “Ik ben geen verkeerskundige, geen landschapsarchitect. Maar deze kwestie gaat mij aan het hart”.
De ‘spaghetti’ is het gevolg van de veiligheidseisen die worden gesteld aan wegen waarop automobilisten 100 kilometer per uur mogen rijden. Met als gevolg: ruime bochten en veel ongelijkvloerse kruisingen (viaducten en tunnels). “Ik tel 56 ‘kunstwerken’ op 25 kilometer. Dat is toch niet te geloven?”
Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Program foar de grutte gearkomste oer de Sintrale As

Program foar de grutte gearkomste Sintrale As; op takom tiisdei 29 maart 2011
De Pleats, Schoolstraat 82, Burgum, 20 oere

Programma grote bijeenkomt over Centrale As, dinsdag 29 maart 2011, vanaf 20.00 uur in De Pleats, Schoolstraat 82, Burgum

– Geluiden uit de regio: Door slimme actie van sommige ondernemersorganisaties en gemeenten, met Dongeradeel voorop, is de indruk gewekt dat ‘de streek’ niks liever wil dan de grote autoweg die nu gepland is. Veel ondernemers en andere inwoners denken daar echter anders over. Sommigen van hen komen vanavond aan het woord.

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

GrienLinks bezorgd na brand bij REC in Harlingen

PERSBERICHT, 8 maart 2011

GrienLinks bezorgd na brand bij REC in Harlingen:

´Veiligheid bij afvaloven is essentieel”

LEEUWARDEN – De veiligheid bij de afvaloven REC in Harlingen is in het geding, zegt GrienLinks-fractievoorzitter Irona Groeneveld van Provinciale Staten, naar aanleiding van de brand in de oven maandagavond. Zij wil van gedeputeerde Adema weten, of de REC nog veilig kan proefdraaien, als de veiligheidsprocedures kennelijk nog niet zijn goedgekeurd.
Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Centrale As: STAB-advies vernietigend

Het STAB-advies van de Centrale As.

Lees en lach: het is vernietigend!

*Ten aanzien van bereikbaarheidsprobleem constateert de STAB:
er is geen bereikbaarheidsprobleem.

*Ten aanzien van de veiligheid:
de veiligheid kan ook op een andere manier gewaarborgd worden.

*Ten aanzien van het bundelend vermogen:
ook de 2-baans versie en de alternatieven zorgen voor verlichting van het onderliggende wegennet.

*Weidevogelcompensatie:
onderschat en niet tijdig gecompenseerd.

*Natuur:
niet tijdig gecompenseerd.

Visie GrienLinks: dit advies geeft aan dat nut en noodzaak van de Centrale As onvoldoende zijn onderbouwd. En dat alternatieven beter zijn.

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter