Tagarchief: dioxine

Moties over PAK’s en dioxine in Harlingen

Tijdens het Statendebat op 28 juni 2017 over het milieubeleid kwam ook -in het kader van milieuhandhaving – de vondst van PAK’s in Harlingen aan de orde. De dag ervoor was bekend geworden dat er PAK’s (zeer gevaarlijke stoffen die kanker veroorzaken ) waren aangetroffen in zwarte neerslag in Harlingen op auto’s en kozijnen. De bevolking van Harlingen wil weten waar die aanslag vandaan komt. De REC komt als mogelijke veroorzaker natuurlijk in beeld. Volgens gedeputeerde Schrier was onderzoek niet nodig, want volgens hem komen de PAK’s niet van de REC. Waar deze kennis op is gebaseerd is onduidelijk. Retze van der Honing: “Het gaat erom dat duidelijk wordt, waar deze stoffen vandaan komen. Ik mis een alerte houding van het college. Is dit dossier nog wel in de goede handen bij deze gedeputeerde?”. Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

GrienLinks wil verbrandingstemperaturen afvalverbrander REC

Retze van der Honing van GrienLinks wil de werkelijke verbrandingstemperaturen hebben van de afgelopen twee jaar van de afvalverbrander in Harlingen. Van der Honing: “Wij willen vanuit onze controlerende functie volledig zicht krijgen in het verbrandingsproces van de afvalverbrander. Daar is gezien de geschiedenis alle reden toe. Daarom ontvangen we graag over de periode van de afgelopen twee jaren de werkelijk gemeten verbrandingstemperaturen van de pyrometers in de oven, zodat met deze gegevens onderzoek kan worden gedaan. Andere afvalverbranders stellen dit soort gegevens wel ter beschikking. Zowel het college als Omrin dienen de schijn te vermijden dat ze iets te verbergen hebben.” Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Gedeputeerde moet vergunning REC aanpassen

img_8452Retze van der Honing vraagt aan de gedeputeerde of hij de vergunning van de REC per direct wil aanpassen en strenger wil zijn met handhaven van de zoutzuurnorm. Van der Honing:” De bypass moet er per direct uit. Het om het doekenfilter heen leiden van de uitstoot leidt vaak tot dioxine-uitstoot. Onwenselijk! Ook het steeds weer opnieuw kapot gaan van de grote ventilator (de ID-fan) van de REC (in september alleen al 4 keer!) is oorzaak van onwenselijke uitstoot. In de Milieuwet staat dat een bedrijf onmiddelijk alles moet doen om herhaling te voorkomen. Nou, de REC deelt mee dat ze dat in april 2017 gaan doen. Sja. Dus – staat ook in de wet – kan de gedeputeerde de vergunning eigenhandig aanpassen. Wij vragen hem om dat te doen. Per direct. Er is echt genoeg gebeurd in de afvalverbrander.” Ook vraagt van der Honing aan de gedeputeerde om strenger handhaven van de zoutzuurnorm. De omwonenden en mensen die in het havengebied werken hebben regelmatig last van deze prikkende zurige lucht.

Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Storingen in de REC

retze-bij-rec“De gedeputeerde blijft maar zeggen dat hij niet meer kan doen dan een dwangsom opleggen. Maar er zijn keer op keer storingen in de afvalverbrander. Regelmatig komen er daarbij ook nog eens veel te grote hoeveelheden dioxines vrij. Omrin gaat daarmee vrijuit, omdat de dioxines tijdens storingen naar buiten komen. Gekker moet het niet worden. Wij willen dat de gedeputeerde nu eindelijk eens naar de werkelijk gemeten verbrandingstemperaturen gaat kijken en serieus gaat handhaven. Want wat is er mis met die oven?”. Retze van der Honing stelde tweemaal in de afgelopen maand schriftelijke vragen over de opeenvolgende storingen in de afvalverbrander in Harlingen (de REC). Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Opnieuw verhoogde dioxine-uitstoot bij de REC

REC met Wad en Windmolen Opnieuw is een verhoogde dioxine-uitstoot vastgesteld bij de REC. Het zogenaamde ‘monsterkastje’ dat per maand een gemiddelde van de in die maand uitgestoten dioxine geeft, heeft in een periode van 23 maart tot 2 april 2016 een verhoogde uitstoot gemeten. . Volgens de FUMO en de Begeleidingsgroep is dat een licht verhoogde uitstoot ten opzichte van de jaarnorm en is de oorzaak de afstook van de oven in de genoemde meetperiode.

Retze van der Honing is verbijsterd. Hij vroeg onmiddellijk opheldering in een Brief aan gedeputeerde Schrier. “De FUMO zegt hier nu zelf dat het ‘normaal’ is dat er bij afstoken dioxine vrijkomt. Wij vinden dat niet normaal en zeer verontrustend. Want wat is er dan de afgelopen vijf jaar (35 keer op- en afstoken) aan dioxines vrijgekomen? Genoeg is genoeg! Is het nog verantwoord de REC door te laten functioneren? Wij willen weten wat gedeputeerde Schrier hiervan vindt en waarom hij de REC niet stillegt.” Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

GrienLinks motie APK keuring voor de REC aangenomen

hgsr_RetzeinStatenzaal Retze van der Honing ondervroeg gedeputeerde Schrier op woensdag 24 februari 2016 over de genomen en te nemen maatregelen na de geconstateerde dioxine uitstoot (1,6 x de jaarnorm) van de REC in Harlingen in oktober 2015. Interpellatievragen REC dioxine uitstoot – GrienLinks – PS 24 februari 2016.

Van der Honing:”Er moet nu onmiddellijk iets gebeuren. Gedeputeerde Staten (GS) zijn het ‘bevoegd gezag’ in dit geval, dus we verwachten echte actie van gedeputeerde Schrier.” Van der Honing diende vier moties in. Twee ervan werden aangenomen. De motie over een APK voor de REC (een update van vergunning en installatie) met als doel dat de REC een schone oven wordt en een motie met het verzoek aan de gedeputeerde om het initiatief te nemen om voor elkaar te krijgen dat de schoorsteen van de REC omhoog gaat. De gedeputeerde zegde toe zijn best te doen zaken voor elkaar te krijgen.

20160224_195148

20160224_195225

Luister HIER naar Retze van der Honing en Michiel Schrier na afloop van het debat Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Van kastje naar de muur voor informatie over REC temperaturen

rec-25-4-15omrin.jpg In voorbereiding op de informatiebijeenkomst op 17 februari 2016 (start 19.30 uur provinciehuis, publiek welkom) over de hoge dioxine-uitstoot bij de REC in oktober 2015 heeft Retze van der Honing Omrin en Gedeputeerde Staten beiden in een brief om de ‘echte’ verbrandingstemperaturen gevraagd.

Zowel in de Brief Omrin als in het Antwoord GS wordt aangegeven dat de fractie bij ‘de ander’ moet zijn. Retze van der Honing: “Een typisch geval van het kastje naar de muur. We geven niet op. Het gaat hier om het garanderen van schone lucht en dioxine is een zeer giftige stof. Wij vinden dat het helder moet zijn voor de burgers dat alles veilig gebeurt in de REC. Dat is nu niet zo.”

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

GrienLinks wil oorspronkelijke verbrandingstemperatuurgegevens REC

Het uitblazen van de oven in juni 2015

Foto: Riekje Zijlstra-Heida Het uitblazen van de oven in juni 2015

De GrienLinks Statenfractie vraagt in een Brief GL aan dhr Vernooij 8 februari 2016 als Brief GL aan GS over verbrandingstemperaturen 2015 REC – 8 februari 2016 om de oorspronkelijk gemeten verbrandingstemperaturen in de afvalverbrander (REC) in Harlingen over het hele jaar 2015. Retze van der Honing (fractievoorzitter):”Wij krijgen tot nu toe overzichten van de ‘berekende’ temperatuur in de ketel van de REC. We willen weten hoe deze berekende temperatuur tot stand is gekomen, plus de oorspronkelijk gemeten temperaturen. Wij willen deze gegevens kunnen controleren en voorleggen aan onze eigen deskundigen. Want bij het ontstaan van dioxine draait het helemaal om een voldoende hoge temperatuur bij het verbranden van afval. De oorspronkelijke temperatuurgegevens lijken ons daarom nogal relevant. Daarnaast staat in de wet dat burgers en belanghebbenden recht hebben op milieu-informatie. En dat lijkt ons in dit geval zeker aan de hand.” Retze van der Honing in Bynt over het rapport van Johan Vollenbroek over de dioxine uitstoot van de REC

Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

GrienLinks: wel onderzoek nodig naar soort bron van dioxine in eieren

kip Maandag bekend geworden resultaten van het onderzoek van de GGD naar het dioxinegehalte in eieren rond Harlingen bevestigen het eerder gehouden onderzoek van Toxicowatch. In sommige eieren is zelfs een hoger dioxinegehalte aangetroffen. Het resultaat is reden voor de GGD om een onderzoek onder ook andere hobbykippenhouders voor te stellen over heel Nederland. De gemeente Harlingen stelt echter op haar site dat onderzoek naar waar de dioxine vandaan komt (de bronnen) niet nodig is.

Retze van der Honing: ”Dat lijkt ons nu juist wél nodig. Navraag leert ons dat het technisch mogelijk is de ‘vingerafdruk’ van de dioxines heel nauwkeurig in beeld te krijgen en zo te kunnen nagaan van welke soort bron de dioxine komt. Waarom zou je dat niet willen weten? Wij roepen de gemeente Harlingen op om wél onderzoek te doen naar de herkomst van de dioxines in de eieren.

We hebben op 18 december 2013 in de Provinciale Staten gevraagd of GS zich wil inzetten voor een continumeting van dioxine in de uitstoot van de REC. We wachten nog op een antwoord van de gedeputeeerde. We vragen om samen met Harlingen en wellicht met het Rijk in beweging te komen. Als het gaat om een bedreiging van de volksgezondheid is een actieve opstelling van alle overheden wel het minst waar de burgers op moeten kunnen rekenen.”

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

GrienLinks vraagt naar continumeting dioxine uit de pijp van de REC

grli-bij-omrin.jpg GrienLinks Statenlid Retze van der Honing stelde tijdens de PS van 18 december 2013 een aantal mondelinge vragen over de mogelijkheid om continu in de uitstoot van de REC op dioxine te meten. Hij deed dit naar aanleiding van de onrust die is ontstaan rond het onderzoek van Abel Arkenbout bij eieren van hobbykippenhouders rond Harlingen. Hij stelde een zeer hoog dioxinegehalte in sommige van de eieren vast. De gemeente Harlingen heeft de GGD opdracht gegeven onderzoek te doen naar de dioxine in de eieren.

Van der Honing: “Ik wil eigenlijk dat de provincie, vanuit haar rol als milieuvergunningverstrekker en – handhaver, voor elkaar krijgt dat er een continumeting plaatsvindt op dioxine bij de REC. Wij vinden het – gezien de situatie – absoluut noodzakelijk dat er duidelijkheid is over wat er nu precies uit de pijp komt”

Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter