Tagarchief: gaswinning

Rik Grashoff is op 2 juni in Ried en Harlingen – over biodiversiteit en tegen gas- en zoutwinning

Rik Grashoff (Tweede Kamerlid van GroenLinks) komt op zaterdag 2 juni 2018 naar Ried en Harlingen. Eerst – vanaf 11 uur – debatteert hij in een politiek café van SAM Waadhoeke over wat je in een gemeente kunt doen voor de biodiversiteit, daarna sluit hij aan bij de manifestatie tegen gas – en zoutwinning in Harlingen.

Kom kijken en meepraten/demonstreren!

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Noordelijke oproep tot afbouw van gaswinning


Op 9 november 2017 vond de Noordelijke Klimaattop plaats in Groningen op initiatief van de drie Noordelijke provincies. De aanwezige gedeputeerden en politici ondertekenden de oproep aan het Rijk om de gaswinning af te bouwen en geen nieuwe vergunningen af te geven voor gaswinning.

Retze van der Honing was ook aanwezig op de Klimaattop en ondersteunde de oproep van harte. Van der Honing: “Dit is een krachtig signaal naar het Rijk. Er moet worden gestopt met de gaswinning. It kin wol! Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

GrienLinks tegen gaswinning boven Schier

Samen met de Partij voor de Dieren, de SP, FNP, PvdA en de ChristenUnie diende Retze van der Honing tijdens de Statenvergadering op 18 oktober 2017 een motie vreemd in over de gaswinning boven Schiermonnikoog. Het college wordt verzocht de minister op te roepen geen toestemming te geven voor proefboringen en/of gaswinning boven Schiermonnikoog. De motie werd aangenomen.

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Oproep GL raads- en statenleden: geen gas winnen onder Wad bij Ternaard

GroenLinks raads- en statenleden in Friesland roepen Shell Nederland op geen gas te gaan winnen onder de Waddenzee bij Ternaard. De GroenLinksers steunen hiermee de oproep van Dorpsbelang Ternaard, de actiegroep Laat Friesland Niet Zakken en de Waddenvereniging.

Retze van der Honing (fractievoorzitter GrienLinks Friesland): “We steunen de inwoners van Noord-Friesland, komen op voor het Werelderfgoed Waddenzee en roepen Shell op om te laten zien dat het ze menens is om de transitie van fossiele naar duurzame energie waar te gaan maken. Om te beginnen in Ternaard aan het Wad. Hoe mooi zou dat zijn?”

Lees hier meer over de actie op de site van de Waddenvereniging.

Brief aan Shell Nederland van GroenLinks raads- en statenleden over gaswinning Ternaard- 30 maart 2017

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Help nieuwe gaswinningen tegenhouden in Friesland

20150926_141726Van der Honing:”Zowel Gedeputeerde Staten als Provinciale Staten hebben zich luid en duidelijk uitgesproken tegen nieuwe gaswinningen in Friesland (inclusief Waddenzee en de Waddeneilanden). Investeringen van o.a. het Rijk in nieuwe gaswinningen in Friesland zijn dus – volgens ons – ongewenst. Daarom hebben we gevraagd aan Gedeputeerde Staten om zich tegen de investeringen van het Rijk in nieuwe gaswinningen uit te spreken en dat te laten weten aan het Rijk. In het antwoord van de gedeputeerden: antwoordbrief aan GrienLinks over investeringen van Rijksoverheid in Gaswinning in Fryslân 20160309 staat (vrij vertaald) dat ze hun best al doen.

Lees ook het bericht: Help mee de gaswinning onder het Waddengebied tegen te houden! Klik hier voor meer informatie van de Waddenvereniging.

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Geen nieuwe gasboringen, wel omgekeerde bewijslast

scheur Bij exploitatie van diepliggende grondstoffen (zoals gas en zout) dient sprake te zijn van de ‘omgekeerde bewijslast’. Dit standpunt hebben Provinciale Staten van Fryslân (niet voor het eerst) uitgesproken, in de vergadering van woensdag 16 december 2015. GrienLinks steunt dit standpunt. Het betekent dat de exploitant moet aantonen, geen schade te hebben veroorzaakt aan woningen, gebouwen en infrastructuur als gevolg van de exploitatie van diepe grondstoffen. Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

GrienLinks wil opheldering over beschermde status duinen Terschelling

logo_natura_2000 De Statenfractie GrienLinks Fryslân en GroenLinks Harlingen/Terschelling/Franekeradeel/Vlieland willen opheldering over het voorgenomen besluit van minister Kamp en staatssecretaris Dijksma om de beschermde Natura 2000 status van (o.a.) de duinen op Terschelling te wijzigen. Zij willen weten of dit gaswinning op Terschelling dichterbij brengt en vragen het College van Gedeputeerde Staten van Fryslân om de minister hierover een brandbrief te schrijven. Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Geen gasboringen op Terschelling

Het bedrijf Tulip Oil wil op en bij het eiland Terschelling gas gaan winnen. Misschien zelfs wel door middel van ‘fracking’ (het inspuiten van chemicaliën in de bodem om het gas te winnen).

GrienLinks fractievoorzitter Retze van der Honing reageert geschrokken: “Een fossielvrije samenleving betekent geen nieuwe gasboringen en al helemaal niet op en bij een Waddeneiland! En dat het bedrijf ook nog eens de mogelijkheid van fracking openlaat, vinden wij ongehoord. Het gebied waar ze in of vlakbij gaan boren is een Natura 2000 gebied. We zijn blij dat de bewoners van het eiland zo massaal van zich laten horen. De vergunning is nog niet afgegeven, dus we kunnen het nog tegenhouden. Het Rijk beslist, maar provincie en gemeente worden gevraagd om een advies (dit moet volgens de Mijnbouwwet). Dat advies zal wat ons betreft zeer dringend negatief zijn. ”

Ook GroenLinks in de Tweede Kamer is onmiddelijk in actie gekomen en heeft schriftelijke vragen gesteld. Ook heeft Liesbeth van Tongeren een debat over de gaswinning aangevraagd. Die aanvraag heeft inmiddels al tot fel debat in de Tweede Kamer geleid.

Je kunt HIER meer lezen en de petitie tekenen

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

“Fryslân skalygaswinningsfrij!”

De GrienLinks-fraksje hat fuortdaliks ‘ja’ sein, doe’t SP-steatelid Fenna Feenstra foarstelde om Fryslân út te roppen ta ‘skalygasfrije’ provinsje. Ek de fraksjes fan PvdA en FNP en Jelle Hiemstra (Friese Koers) ûnderskreaunen de oanbelangjende moasje op 18 septimber 2013.
Deputearre Sietske Poepjes wiisde der “pedanterich” op, sei se sels, dat foar ‘skalygasfrij’ jo it gas krekt út de grûn helje moatte soene. “Jo bedoele grif: ‘skalygaswinningsfrij’.”
En dat wie yndie it gefal. Yn de moasje waard oanjûn dat foar de winning fan skalygas “in soad boarrings nedich binne”, dat der mooglik gefolgen binne foar it grûnwetter en dat it fuortlekken fan giftige gassen gefolgen hawwe kin foar folkssûnens en feiligens. Boppedat wol de provinsje Fryslân ta op in fossylfrije enerzjywinning.
Dêrom waarden Deputearre Steaten fersocht “Fryslân út te roppen ta skalygasfrije provinsje” en de moasje ûnder de oandacht te bringen fan de minister fan Ekonomyske Saken en de leden fan de Twadde Keamer. De moasje krige de stipe fan 33 fan de 41 oanwêzige steateleden. VVD, CDA, D66 en PVV stimden tsjin

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

GrienLinks: “Opeisen gasbaten is onzin”

De NAM heeft bij Ee (bij Dokkum) op flinke diepte een gasbel gevonden, die wellicht 800 miljoen euro waard is en waar Nederlandse huishoudens ongeveer een jaar lang op kunnen stoken. In Provinciale Staten van 25 januari 2012 – en daarvoor al in de media – duikelden Friese politici bijna over elkaar heen met het idee, dat minimaal tien en zo mogelijk honderd procent van de opbrengst voor de Staat der Nederlanden naar Fryslân, dan wel naar het Noorden zou moeten gaan. De FNP vond tien procent genoeg, maar de PVV in de media voor de gehele staatsopbrengst. In de betreffende motie ging het om “in part” van de opbrengsten.
Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter