Draagvlak bij herindeling is een punt voor GrienLinks

Op 22 september stond ook de notitie “regierol van de provincie inzake versterking lokaal bestuur” op de agenda. De provincie wil nu meer de regie nemen en met gemeenten daarover gesprekken voeren. Dit vindt GrienLinks een goed idee. Zie ook ons artikel over ‘Grenzenloos herindelen’ . Irona Groeneveld benadrukte nog een keer dat ook samenwerking van gemeenten kan leiden tot meer bestuurskracht van die gemeenten. Daar zijn inmiddels alle partijen van overtuigd, zelfs het CDA: “Herindeling is geen middel, maar een doel.” Maar als hoofdpunt bracht Irona de kwestie rond het draagvlak voor herindeling in. “Het toetsen van draagvlak moet beter onderbouwd worden. De voors en tegens moeten in gelijke mate aanwezig zijn in de informatie én de burgers moeten een volwaardige mogelijkheid hebben gekregen om hun zegje te doen over de herindeling.” Hiervoor diende Irona Groeneveld een motie in, die al snel de ‘draagvlakmotie’ werd genoemd. De motie werd niet aangenomen, deels ook omdat de gedeputeerde hem als ‘overbodig’ bestempelde.

Herindeling ZW-Fryslân gaat waarschijnlijk door

swh De kans lijkt groot dat de herindeling van Zuidwest-Friesland – samenvoeging van de gemeenten Wûnseradiel, Wymbritseradiel, Sneek, Bolsward en Nijefurd – doorgaat. De Tweede Kamer heeft er woensdagmiddag 7 april samen met staatssecretaris Ank Bijleveld (CDA) van Binnenlandse Zaken over gediscussieerd. De woordvoerders van CDA, PvdA en ChristenUnie stemmen al in met de fusie, ondanks allerlei bezwaren.

GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent kwam met een amendement (= wijzigingsvoorstel), om de gemeenten Wûnseradiel en Nijefurd buiten de fusie te houden. Dit omdat in die gemeenten het draagvlak voor deze stap onder de bevolking gering is en omdat Nijefurd en Wûnseradiel minder op ‘Sneek’ en meer op Balk en Harlingen georiënteerd zijn.
Verder lezen

GrienLinks: ‘Provincie moet sturing geven aan proces gemeentelijke herindeling’

PERSBERICHT

gemeente.pngKiezen of Knoeien?

Leeuwarden – De Statenfractie van GrienLinks vindt dat de provincie een actieve rol moet spelen in het gemeentelijke herindelingsproces in Fryslan. De fractie komt tot die conclusie mede naar aanleiding van het fusieonderzoek tussen de gemeenten Heerenveen en Smallingerland. In de media werd gesproken over een ‘bestuurlijke meesterzet’. GrienLinks deelt die kwalificatie niet.Verder lezen