Tagarchief: Maatschappelijke-organisaties

Groen hart voor water?

Kandidaat worden voor Water Natuurlijk in het Wetterskip bij verkiezingen 2019!

Beste GroenLinks leden, 
 
Op 20 maart 2018 zijn er naast Provinciale Statenverkiezingen ook verkiezingen voor het Waterschap. GroenLinks doet niet zelfstandig als partij mee aan de Waterschapsverkiezingen, maar steunt van harte het samenwerkingsverband Water Natuurlijk. We sturen de oproep voor kandidaten daarom aan jullie door. Meer weten over Water Natuurlijk en waar zij voor staan? Kijk op www.waternatuurlijk.nl/fryslan
 
Water Natuurlijk is op zoek naar gemotiveerde kandidaten met een groen hart voor water voor de kieslijst van deze  verkiezingen.  Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Ervaringen gebruikers van de zorg moet uitgangspunt zijn


Retze van der Honing diende mede namens de ChristenUnie, D66, PvdA, PvdD en 50+ een voorstel in tijdens de Statenvergadering op 27 september 2017 voor voortzetten van de provinciale financiering van Zorgbelang. Zorgbelang komt op voor de belangen van de gebruikers van de zorg. Het voorstel kreeg geen steun van de SP, VVD, PVV, FNP en het CDA en werd zodoende verworpen. De partijen vonden de rol van Zorgbelang belangrijk, maar wilden geen geld uittrekken voor de ondersteuning van de 90 belangenbehartigende organisaties die aangesloten zijn bij Zorgbelang. Retze van der Honing: “Dat is jammer, want wat er mist in dit stuk over de zorgspreiding is de ervaring van de gebruiker. Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Groene kus voor Nanne de Jong van de FSU (uitkeringenvakbond)

Nanne de Jong van de Friese Uitkeringenbond (de FSU) werd op 8 juni 2017 door de GrienLinks Statenfractie benoemd in de orde van de Groene Kus. Dit is een onderscheiding voor mensen die zich inzetten voor een sociale en groene samenleving. De FSU heeft– na 38 jaar – op 8 juni 2017 besloten zichzelf op te heffen. Hiermee komt een einde aan provinciale bundeling en belangenbehartiging door en voor uitkeringsgerechtigden en mensen met een minimuminkomen in Fryslân. Dit is een rechtstreeks gevolg van het stopzetten van de subsidie voor de FSU van de provincie. Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Staten willen niet meer praten over COC, FSU, Tumba

“Het is een politieke keuze van de Staten”, zei Retze van der Honing tijdens de Statenvergadering op 15 februari 2017, “om organisaties als het COC, FSU en Tumba niet meer te subsidiëren en de ogen dicht te doen voor het feit dat ook de gemeenten dat niet willen doen. Maar wij vinden het van belang om deze organisaties wel te steunen. Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Raadsleden GL stellen vragen over stopzetten subsidies COC, FSU, Tumba, Hoor en Zorgbelang

 width= Na het besluit op 24 februari 2016 in de Staten om de subsidies voor het COC, FSU, Tumba, Hoor en Zorgbelang stop te zetten, hebben GroenLinks raadsleden in verschillende gemeenten in Friesland hun college om opheldering gevraagd.

Zowel de provincie als de gemeenten (Vereniging Friese Gemeenten) weigeren om de organisaties te ondersteunen met subsidie. De raadsleden maken zich zorgen over de gevolgen van het stopzetten van de subsidies, zoals het wegvallen van de ondersteuning van homo’s/lesbiennes, armen, doven, minderheden en patiënten. Lees hier wie waar welke vragen stelde… Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

COC, FSU, Hoor, Tumba en Zorgbelang geen subsidie meer

Gay pride
Op 23 maart 2016 besloten de coalitiepartijen (SP, CDA, VVD, FNP), door middel van 09-4-def.beslut by inisjatyfutstel ofbou subsydzjes Maatskiplike Organisaasjes, in de Staten tot het stopzetten van de subsidie van COC, FSU, Hoor, Tumba en Zorgbelang. De organisaties krijgen een bruidsschat (of vertrekbonus) mee van 150% van het laatste jaarsubsidiebedrag en dan is het voor altijd afgelopen met de subsidie. Alle moties en amendementen (zie Uitslag ) die door de oppositie werden ingediend over een evaluatie van het stopzetten, een overleg met Zorgbelang en het toch voortzetten van de subsidie werden allen weggestemd door de coalitie.

Retze van der Honing: “Deze organisaties vallen nu tussen wal en schip. Wij hebben er bijna geen woorden voor, voor dit besluit. Wat is een ‘mienskip’ zonder dat je voor elkaar opkomt? Wat is een ‘mienskip’ zonder dat er opgekomen wordt voor essentiële waarden zoals vrijheid om te mogen zijn wie je bent (niet-gediscrimineerd worden) en een eerlijke verdeling van zorg, werk en inkomen? Hoe kunnen we goed samenleven als er mensen onder grote druk staan in de maatschappij door te veel (of te ingewikkelde) regels, door armoede, door uitsluiting? Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Kies voor een sociaal Friesland

retze-close2
Artikel van Retze van der Honing in de Leeuwarder Courant zaterdag 14 maart 2015
Tijdens de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen lijkt sociaal beleid geen belangrijk verkiezingspunt te zijn. GrienLinks fractievoorzitter Retze van der Honing vindt van wel.

Volgens het CBS en SCP leven in Nederland 1,2 miljoen armen, waaronder 384.000 kinderen. Er wordt op de zorg bezuinigd, steeds meer mensen worden werkeloos en de kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter. Nederland is bovendien een land dat steeds meer discrimineert (zegt het Europese Hof), minderheden en homo’s/lesbiennes voelen zich minder veilig. Ondertussen wordt er een beroep gedaan op wat mensen zelf en voor elkaar kunnen doen: de participatiemaatschappij. Daar weten we alles van in Fryslân. Hier praten we over de ‘mienskip’. Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter