Tagarchief: nieuwsbrieven

Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân mei 2018

Beste nieuwsbrieflezer,

Rik Grashoff (GroenLinks Tweede Kamerlid) komt op zaterdag 2 juni naar Fryslân. Eerst om 11.00 uur naar het SAM Waadhoeke café in Ried over wat een gemeente kan doen voor meer biodiversiteit en daarna sluit hij aan bij de manifestatie in Harlingen tegen gas- en zoutwinning. Meepraten of demonstreren? Lees hier meer.

Het tij keert, zei Retze van der Honing al bij het presenteren van het initiatiefvoorstel van zes Friese partijen (50plus, ChristenUnie, D66, GrienLinks, PvdA en PvdD) voor natuurherstel in het veenweidegebied. Het debat in de Staten op 23 mei 2018 over het initiatiefvoorstel was fel, inhoudelijk, maar leverde nog geen meerderheid op. We hopen in de Statenvergadering van 18 juli 2018 (want dan staat het onderwerp weer op de agenda) wel op resultaat.

Ook op de Statenagenda binnenkort: Windpark Nij Hiddem Hou, vaarwegen en havens, duurzame landbouwdeal, aanleg natuurnetwerk en de kadernota.

Doe mee! Bel of mail ons gerust. Lokaal, provinciaal, landelijk, alles kan.

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân april 2018

Beste nieuwsbrieflezer,

Retze van der Honing neemt in september afscheid van de Staten. Hij heeft dan 10 jaar in de Staten het woord gevoerd. En hoe! Na elke Statenperiode van vier jaar werd hij door zijn collega’s verkozen tot beste debater.
Van der Honing is in de raad van Heerenveen gekozen. Jan Atze Nicolai (ex-wethouder van Leeuwarden) zal hem in september opvolgen in de Staten.

Jochem Knol maakte tijdens de ledenvergadering van GrienLinks Fryslân op 21 april 2018 bekend te vertrekken als voorzitter. Hij heeft acht jaar met veel inzet de kar getrokken. Gerda Koopman (ex-raadslid Ooststellingwerf) volgt hem op als voorzitter. Op de ledenvergadering in september 2018 neemt Jochem afscheid.

Er is genoeg werk aan de winkel: in de Staten staan tot de zomer onderwerpen als landbouw, windenergie, ons initiatiefvoorstel voor de veenweiden en de aanleg van het natuurnetwerk (EHS) op de agenda. En na de zomer de omgevingsvisie. Meedenken is van harte welkom! Ook bij de gemeenteraadsfracties van GroenLinks is alle steun welkom. Bel of mail ons gerust.
Lokaal, provinciaal, landeljk, alles kan.

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân maart 2018

Beste nieuwsbrieflezer,

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 22 maart 2018 hebben de kiezers linkser en groener gestemd. Hier is te bekijken hoe er in uw gemeente gestemd is. Dat betekent dat er nu in 13 van de 20 Friese gemeenten GroenLinksers in de raad zitten! Kijk hier naar de namen van de raadsleden en de link naar de websites van uw afdeling.

Verder hieronder berichten uit het werk van de Statenfractie de afgelopen maand. De Provinciale Statenverkiezingen staan voor volgend jaar maart 2019 op het programma. Bij de provinciale ledenvergadering op zaterdag 21 april 2018 worden daarvoor de eerste stappen gezet.

Actief worden? #tijdvoorverandering #doemee

Wil je meedenken of -schrijven aan het verkiezingsprogramma voor de Staten? Of meewerken aan het organiseren ervan? Neem dan contact op met het bestuur voor 15 april.

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân februari 2018

Beste nieuwsbrieflezer,

In de politiek worden beslissingen genomen die onze directe leefomgeving aangaan. Op 21 februari discussieerden de Provinciale Staten bijvoorbeeld over wind- en zonne-energie, kernenergie en mestvergisters in Fryslân. We kwamen nét een paar stemmen te kort. Lees hieronder meer daarover.

Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Nú is het moment om meer groene en linkse stemmen in de gemeenteraden te krijgen, zodat er ook echt linkse en groene beslissingen genomen kunnen worden!

Doe mee! Bel of mail ons gerust. Lokaal, provinciaal, landelijk, alles kan.

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân januari 2018

Omslag naar balans tussen landbouw, natuur en milieu
Beste nieuwsbrieflezer,

Het belooft een spannend jaar te worden. Zou de groei van GroenLinks in Leeuwarden, SúdWestFryslân en de Waadhoeke ook doorzetten in de andere Friese gemeenten bij de verkiezingen op 21 maart 2018? We hopen het. Met elkaar gaan we ervoor!

Maar niet alleen GroenLinks groeit; ook het bewustzijn van de schadelijkheid van intensieve landbouw groeit. Niet dat de transitie naar biologisch boeren snel genoeg gaat, maar we merken dat het tot steeds meer mensen doordringt dat het zo niet langer kan. We zijn dan ook blij dat de Friese Staten onze motie om in het veenweidegebied een omslag te maken van “behoud van landbouwfunctie” naar “balans tussen landbouw, natuur en milieu” heeft aangenomen.

Heb jij een idee over hoe het nog sneller kan? Wil je dat bewustzijn verder verspreiden? Doe mee! Bel of mail ons gerust. Lokaal, provinciaal, landelijk, alles kan.

Ook in de Provinciale Staten laten we het groene en linkse geluid klinken. Wie daaraan bij wil dragen is – ook in het nieuwe jaar – van harte welkom!

Met vriendelijke groet,
Retze van der Honing (Statenlid)
Corrie Dam (commissielid)
Arjette de Vroet en Sanne van Wees (fractiemedewerkers)

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân december 2017

We wensen iedereen fijne feestdagen en een groen, links en vooral hartverwarmend 2018!
Beste nieuwsbrieflezer,

Ook in Fryslân groeit GroenLinks. Bij de verkiezingen op 22 november 2017 in drie gemeenten in Fryslân kreeg GroenLinks meer stemmen en meer zetels. In Leeuwarden heeft PALGroenLinks nu 5 zetels (was 4), in SúdWestFryslân 3 (was 1) en in de Waadhoeke haalde de nieuwe partij SAM (samenvoeging van GL, PvdA, D66 en werkgroep ’t Bildt) 6 zetels.

Op 21 maart 2018 zijn er in de andere gemeenten gemeenteraadsverkiezingen. Een mooi moment om in actie te komen! Doe mee! Bel of mail ons gerust. Lokaal, provinciaal, landelijk, alles kan.

Ook in de Provinciale Staten laten we het groene en linkse geluid klinken. Wie daaraan bij wil dragen is – ook in het nieuwe jaar – van harte welkom!

Met vriendelijke groet,
Retze van der Honing (Statenlid)
Corrie Dam (commissielid)
Arjette de Vroet en Sanne van Wees (fractiemedewerkers)

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân november 2017

Beste nieuwsbrieflezer,

Op 22 november 2017 zijn er in drie gemeenten in Fryslân verkiezingen. Het is spannend hoe dat voor GroenLinks uit zal pakken. Want dat een sterke groene en linkse partij hard nodig is, is wel duidelijk! Jesse Klaver komt daar maandag 20 november in Leeuwarden over vertellen tijdens een verkiezingsMeetup. Aanmelden kan hier.

Maar ook in Staten zitten we zeker niet stil. Naar aanleiding van de alarmerende berichten over de massale insectensterfte heeft GrienLinks op 8 november 2017 twee moties ingediend: voor een insectennetwerk en voor minder bestrijdingsmiddelen. Deze zijn met ruime meerderheid aangenomen!

Wel eens gedacht aan actief worden op provinciaal niveau? In de Staten worden beslissingen genomen over schoon (drink)water, economie, natuuraanleg, weidevogels, grondwaterpeil (belangrijk voor weidevogels en natuur), taal en cultuur, aanleg van wegen, ruimtelijke ordening, waaronder bijvoorbeeld wel of niet megastallen. #groenemeerderheidnodig

Doe mee! Bel of mail ons gerust. Lokaal, provinciaal, landelijk, alles kan.

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân oktober 2017

In deze
nieuwsbrief

Bericht van bestuur
Provinciale ledenvergadering zaterdag 4 november 2017 Sneek met Bram van Ojik

Beste nieuwsbrieflezer,

Vandaag staat er een nieuw rechts-liberaal kabinet op het bordes bij de Koning.

De gemeenteraadsverkiezingen in november 2017 en maart 2018 zijn daarom een geschikt moment een flink tegengeluid te laten horen. Dus: kom in actie, doe mee! Bel of mail ons gerust! Lokaal, provinciaal, landelijk, alles kan.

Wel eens gedacht aan actief worden op provinciaal niveau? In de Staten worden beslissingen genomen over schoon (drink)water, economie, natuuraanleg, weidevogels, grondwaterpeil (belangrijk voor weidevogels, bebouwing en natuur), taal en cultuur, aanleg van wegen, ruimtelijke ordening, waaronder bijvoorbeeld wel of niet megastallen. Allesbehalve saai, zeggen wij. Doe mee!

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân september 2017

Beste nieuwsbrieflezer,

In september hebben we een driedubbelop frisse start gemaakt als GrienLinks in Fryslân.Ten eerste is Arjette de Vroet begonnen als fractiemedewerker. Zij en Sanne van Wees vormen nu samen de ondersteuning van Retze van der Honing, het enige Statenlid van GroenLinks in Fryslân.

Twee: de startdag samen met de raadsleden van GroenLinks in Fryslân – het ‘politiek overleg’ – was zeer inspirerend, met als belangrijk onderwerp de gemeenteraadsverkiezingen in november en maart. Zie de foto in deze nieuwsbrief.

En drie: op de Statenvergadering 27 september stonden (o.a.) de zorg en het openbaar vervoer op de agenda. We zijn los in dit nieuwe politieke jaar. Zie ook de diverse items hieronder.

Wie met ons mee wil denken, is van harte welkom (ook eenmalig aanschuiven op een onderwerp waar u veel van weet is mogelijk).

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân juli 2017

Beste nieuwsbrieflezer,

Het goede nieuws is, dat er beweging zit in de samenleving over groene onderwerpen zoals voedsel, groene energie, duurzaamheid, afval, landbouw, dierenwelzijn. Daar zijn we blij mee als GroenLinksers. Maar zowel in de Kamer als in de Staten zit een rechtse, niet-groene meerderheid. Dat maakt het wel lastig, eerlijk gezegd, om die verandering in denken in de samenleving om te zetten in echt groene politieke besluiten. Dat is te zien aan bijvoorbeeld het onderwerp over de ganzen.
 
Het komt er bij de gemeenteraadsverkiezingen in november 2017 en maart 2018 dan ook best op aan. Daarom: kom in actie, doe mee! Bel of mail ons gerust! Lokaal, provinciaal, landelijk, alles kan.

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter