Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân oktober 2018

Beste nieuwsbrieflezer,

Op 26 september 2018 nam Retze van der Honing afscheid na tien jaar voor GrienLinks in de Staten te hebben gezeten. Zowel in 2011 als in 2015 (na elke periode van vier jaar) door zijn collega’s verkozen tot beste debater. Een oude rot in het vak met een groot hart. En met een niet aflatende inzet voor een groene en linkse samenleving. Hij gaat verder als raadslid in Heerenveen voor GroenLinks.

Hij ontving van zijn fractie en zijn collega’s uit de Staten een heuse glossy: de RETZE.

Lokaal, provinciaal, landeljk, alles kan.

Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân juli 2018

Beste nieuwsbrieflezer,

Op 18 juli 2018 werd Jan Atze Nicolai vlak voor de Statenvergadering geinstalleerd als commissielid. Hij gaat Retze van der Honing op 26 september opvolgen als Statenlid.

Retze van der Honing deed op 18 juli zodoende zijn laatste Statenvergadering. Met taaie en lastige onderwerpen op de agenda. Een groene meerderheid in de Staten is meer dan ooit nodig. Nu is de tijd, want de discussie over natuur, landbouw, klimaat en biodiversiteit wordt volop gevoerd in de samenleving. In maart 2019 zijn de Statenverkiezingen.

Wil je bijdragen aan deze omslag? Dat kan op heel veel manieren: je aanmelden als Statenlid, secretaris of gewoon lid worden van het provinciale bestuur, helpen bij het schrijven van het verkiezingsprogramma, hele leuke campagnedingen bedenken.. #tijdvoorverandering

Doe mee! Bel of mail ons gerust. Lokaal, provinciaal, landelijk, alles kan.