Tagarchief: nieuwsbrieven

Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân januari 2018

Omslag naar balans tussen landbouw, natuur en milieu
Beste nieuwsbrieflezer,

Het belooft een spannend jaar te worden. Zou de groei van GroenLinks in Leeuwarden, SúdWestFryslân en de Waadhoeke ook doorzetten in de andere Friese gemeenten bij de verkiezingen op 21 maart 2018? We hopen het. Met elkaar gaan we ervoor!

Maar niet alleen GroenLinks groeit; ook het bewustzijn van de schadelijkheid van intensieve landbouw groeit. Niet dat de transitie naar biologisch boeren snel genoeg gaat, maar we merken dat het tot steeds meer mensen doordringt dat het zo niet langer kan. We zijn dan ook blij dat de Friese Staten onze motie om in het veenweidegebied een omslag te maken van “behoud van landbouwfunctie” naar “balans tussen landbouw, natuur en milieu” heeft aangenomen.

Heb jij een idee over hoe het nog sneller kan? Wil je dat bewustzijn verder verspreiden? Doe mee! Bel of mail ons gerust. Lokaal, provinciaal, landelijk, alles kan.

Ook in de Provinciale Staten laten we het groene en linkse geluid klinken. Wie daaraan bij wil dragen is – ook in het nieuwe jaar – van harte welkom!

Met vriendelijke groet,
Retze van der Honing (Statenlid)
Corrie Dam (commissielid)
Arjette de Vroet en Sanne van Wees (fractiemedewerkers)

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân december 2017

We wensen iedereen fijne feestdagen en een groen, links en vooral hartverwarmend 2018!
Beste nieuwsbrieflezer,

Ook in Fryslân groeit GroenLinks. Bij de verkiezingen op 22 november 2017 in drie gemeenten in Fryslân kreeg GroenLinks meer stemmen en meer zetels. In Leeuwarden heeft PALGroenLinks nu 5 zetels (was 4), in SúdWestFryslân 3 (was 1) en in de Waadhoeke haalde de nieuwe partij SAM (samenvoeging van GL, PvdA, D66 en werkgroep ’t Bildt) 6 zetels.

Op 21 maart 2018 zijn er in de andere gemeenten gemeenteraadsverkiezingen. Een mooi moment om in actie te komen! Doe mee! Bel of mail ons gerust. Lokaal, provinciaal, landelijk, alles kan.

Ook in de Provinciale Staten laten we het groene en linkse geluid klinken. Wie daaraan bij wil dragen is – ook in het nieuwe jaar – van harte welkom!

Met vriendelijke groet,
Retze van der Honing (Statenlid)
Corrie Dam (commissielid)
Arjette de Vroet en Sanne van Wees (fractiemedewerkers)

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân november 2017

Beste nieuwsbrieflezer,

Op 22 november 2017 zijn er in drie gemeenten in Fryslân verkiezingen. Het is spannend hoe dat voor GroenLinks uit zal pakken. Want dat een sterke groene en linkse partij hard nodig is, is wel duidelijk! Jesse Klaver komt daar maandag 20 november in Leeuwarden over vertellen tijdens een verkiezingsMeetup. Aanmelden kan hier.

Maar ook in Staten zitten we zeker niet stil. Naar aanleiding van de alarmerende berichten over de massale insectensterfte heeft GrienLinks op 8 november 2017 twee moties ingediend: voor een insectennetwerk en voor minder bestrijdingsmiddelen. Deze zijn met ruime meerderheid aangenomen!

Wel eens gedacht aan actief worden op provinciaal niveau? In de Staten worden beslissingen genomen over schoon (drink)water, economie, natuuraanleg, weidevogels, grondwaterpeil (belangrijk voor weidevogels en natuur), taal en cultuur, aanleg van wegen, ruimtelijke ordening, waaronder bijvoorbeeld wel of niet megastallen. #groenemeerderheidnodig

Doe mee! Bel of mail ons gerust. Lokaal, provinciaal, landelijk, alles kan.

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân oktober 2017

In deze
nieuwsbrief

Bericht van bestuur
Provinciale ledenvergadering zaterdag 4 november 2017 Sneek met Bram van Ojik

Beste nieuwsbrieflezer,

Vandaag staat er een nieuw rechts-liberaal kabinet op het bordes bij de Koning.

De gemeenteraadsverkiezingen in november 2017 en maart 2018 zijn daarom een geschikt moment een flink tegengeluid te laten horen. Dus: kom in actie, doe mee! Bel of mail ons gerust! Lokaal, provinciaal, landelijk, alles kan.

Wel eens gedacht aan actief worden op provinciaal niveau? In de Staten worden beslissingen genomen over schoon (drink)water, economie, natuuraanleg, weidevogels, grondwaterpeil (belangrijk voor weidevogels, bebouwing en natuur), taal en cultuur, aanleg van wegen, ruimtelijke ordening, waaronder bijvoorbeeld wel of niet megastallen. Allesbehalve saai, zeggen wij. Doe mee!

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân september 2017

Beste nieuwsbrieflezer,

In september hebben we een driedubbelop frisse start gemaakt als GrienLinks in Fryslân.Ten eerste is Arjette de Vroet begonnen als fractiemedewerker. Zij en Sanne van Wees vormen nu samen de ondersteuning van Retze van der Honing, het enige Statenlid van GroenLinks in Fryslân.

Twee: de startdag samen met de raadsleden van GroenLinks in Fryslân – het ‘politiek overleg’ – was zeer inspirerend, met als belangrijk onderwerp de gemeenteraadsverkiezingen in november en maart. Zie de foto in deze nieuwsbrief.

En drie: op de Statenvergadering 27 september stonden (o.a.) de zorg en het openbaar vervoer op de agenda. We zijn los in dit nieuwe politieke jaar. Zie ook de diverse items hieronder.

Wie met ons mee wil denken, is van harte welkom (ook eenmalig aanschuiven op een onderwerp waar u veel van weet is mogelijk).

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân juli 2017

Beste nieuwsbrieflezer,

Het goede nieuws is, dat er beweging zit in de samenleving over groene onderwerpen zoals voedsel, groene energie, duurzaamheid, afval, landbouw, dierenwelzijn. Daar zijn we blij mee als GroenLinksers. Maar zowel in de Kamer als in de Staten zit een rechtse, niet-groene meerderheid. Dat maakt het wel lastig, eerlijk gezegd, om die verandering in denken in de samenleving om te zetten in echt groene politieke besluiten. Dat is te zien aan bijvoorbeeld het onderwerp over de ganzen.
 
Het komt er bij de gemeenteraadsverkiezingen in november 2017 en maart 2018 dan ook best op aan. Daarom: kom in actie, doe mee! Bel of mail ons gerust! Lokaal, provinciaal, landelijk, alles kan.

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân juni 2017

Beste nieuwsbrieflezer,

Een vrij volle nieuwsbrief dit keer. Dat komt omdat er veel verandering is, er veel zaken in beweging zijn. We zijn er maar druk mee. En het zijn veranderingen waar we blij mee zijn. Van ons mag het alleen nog veel harder! Wat vindt u ervan? Dat horen we graag. 
 
En kort gezegd: doe mee met de beweging! 

Je opmerkingen en tips zijn van harte welkom, ook bij de provinciale en lokale fracties.

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân April 2017

Beste nieuwsbrieflezer,

In de Provinciale Staten worden besluiten genomen over o.a. milieu, natuur, wegen, duurzame energie, water, economie en ruimtelijke ordening. Verder kunnen alle actuele zaken aan de orde worden gesteld waar we als provincie iets aan kunnen doen. Gas- en zoutwinning onder het Wad en onder land bijvoorbeeld. Of diversiteitslessen die niet meer door scholen kunnen worden betaald.
 
In deze periode is er een rechtse meerderheid in de Kamer, maar ook in de Staten. Publieke actie is daarom meer dan ooit nodig. Ook in Fryslân. Gelukkig groeit onze beweging. Wie mee wil doen: laat maar weten! Of benader de GroenLinksers in je gemeente om actief te worden

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân Maart 2017

Beste nieuwsbrieflezer,

Onze beweging groeit. Negentig (!) nieuwe mensen hebben zich in Friesland aangemeld als vrijwilliger. Dat is toch geweldig! De komende tijd gaan we samen werken aan meer acties, meer inhoud en meer groene en linkse politiek. Wil je meedoen? Heb je ideeën of nog niks van ons gehoord? Laat het ons weten!
 
Nieuwe tijden, nieuwe manieren. Elke maand hebben de Friese GroenLinks raadsleden en Statenfractie nu een politiek overleg. Dit overleg is ten eerste zeer inspirerend, maar heeft ook vaak acties tot resultaat.  Zie hieronder voor de actie tegen gaswinning onder de Waddenzee.
 
Op dinsdag 28 maart 2017 werd Retze van der Honing (GrienLinks) door het Polytburo van de Omrop ondervraagd over wel of niet meedoen aan het kabinet. 
 
Verder in deze nieuwsbrief berichten over de Statenvergadering op 29 maart 2017 en de andere activiteiten van de Statenfractie.
 
Wil je iets kwijt over de politiek of wil je juist iets weten, bel of mail 058 2925805 of grienlinks@fryslan.nl

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân: Nieuwsbrief over campagne en politiek

Beste nieuwsbrieflezer,

Nieuwsbrief over campagne en politiek

De verkiezingen komen er aan. Meer dan ooit, kunnen we wel zeggen. We zijn benieuwd hoe u er in staat!
 
Lees in deze brief over wat er allemaal in Friesland nog gaat gebeuren aan campagne-activiteiten EN een aantal politieke berichten.
 
Meedoen? Het is tijd voor verandering!
Wil je bij de laatste meetup op 9 maart zijn?
 
Meedoen in Friesland?

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter