Tagarchief: nieuwsbrieven

Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân oktober 2018

Beste nieuwsbrieflezer,

Op 26 september 2018 nam Retze van der Honing afscheid na tien jaar voor GrienLinks in de Staten te hebben gezeten. Zowel in 2011 als in 2015 (na elke periode van vier jaar) door zijn collega’s verkozen tot beste debater. Een oude rot in het vak met een groot hart. En met een niet aflatende inzet voor een groene en linkse samenleving. Hij gaat verder als raadslid in Heerenveen voor GroenLinks.

Hij ontving van zijn fractie en zijn collega’s uit de Staten een heuse glossy: de RETZE.

Lokaal, provinciaal, landeljk, alles kan.

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân juli 2018

Beste nieuwsbrieflezer,

Op 18 juli 2018 werd Jan Atze Nicolai vlak voor de Statenvergadering geinstalleerd als commissielid. Hij gaat Retze van der Honing op 26 september opvolgen als Statenlid.

Retze van der Honing deed op 18 juli zodoende zijn laatste Statenvergadering. Met taaie en lastige onderwerpen op de agenda. Een groene meerderheid in de Staten is meer dan ooit nodig. Nu is de tijd, want de discussie over natuur, landbouw, klimaat en biodiversiteit wordt volop gevoerd in de samenleving. In maart 2019 zijn de Statenverkiezingen.

Wil je bijdragen aan deze omslag? Dat kan op heel veel manieren: je aanmelden als Statenlid, secretaris of gewoon lid worden van het provinciale bestuur, helpen bij het schrijven van het verkiezingsprogramma, hele leuke campagnedingen bedenken.. #tijdvoorverandering

Doe mee! Bel of mail ons gerust. Lokaal, provinciaal, landelijk, alles kan.

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân juni 2018

Beste nieuwsbrieflezer,

De wind waait buiten, de zon schijnt, het is zomer. Op woensdag 27 juni 2018 zitten de 43 Statenleden van 10.00 uur tot 22.00 uur ‘in de bankjes’. Te vergaderen over die zon, die wind en wat de belangrijke thema’s zijn voor volgend jaar. De passie is voelbaar en hoorbaar. Maar ze komen er niet uit, op deze woensdag, over de hoge windmolens (208 m) bij Nij Hiddum Houw. Op woensdag 18 juli komen de windmolens opnieuw aan de orde. Ook het wel of niet (en hoe) afmaken van het NatuurNetwerk (EHS) wordt dan besproken.

De Statenvergaderingen zijn openbaar, dus u bent van harte welkom om eens te komen kijken.

En heeft u de oproep voor kandidaatstelling gezien? Kom gewoon eens praten wat dat inhoudt! Zoals u merkt, aan politieke discussies geen gebrek.

Doe mee! Bel of mail ons gerust. Lokaal, provinciaal, landelijk, alles kan.

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân mei 2018

Beste nieuwsbrieflezer,

Rik Grashoff (GroenLinks Tweede Kamerlid) komt op zaterdag 2 juni naar Fryslân. Eerst om 11.00 uur naar het SAM Waadhoeke café in Ried over wat een gemeente kan doen voor meer biodiversiteit en daarna sluit hij aan bij de manifestatie in Harlingen tegen gas- en zoutwinning. Meepraten of demonstreren? Lees hier meer.

Het tij keert, zei Retze van der Honing al bij het presenteren van het initiatiefvoorstel van zes Friese partijen (50plus, ChristenUnie, D66, GrienLinks, PvdA en PvdD) voor natuurherstel in het veenweidegebied. Het debat in de Staten op 23 mei 2018 over het initiatiefvoorstel was fel, inhoudelijk, maar leverde nog geen meerderheid op. We hopen in de Statenvergadering van 18 juli 2018 (want dan staat het onderwerp weer op de agenda) wel op resultaat.

Ook op de Statenagenda binnenkort: Windpark Nij Hiddem Hou, vaarwegen en havens, duurzame landbouwdeal, aanleg natuurnetwerk en de kadernota.

Doe mee! Bel of mail ons gerust. Lokaal, provinciaal, landelijk, alles kan.

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân april 2018

Beste nieuwsbrieflezer,

Retze van der Honing neemt in september afscheid van de Staten. Hij heeft dan 10 jaar in de Staten het woord gevoerd. En hoe! Na elke Statenperiode van vier jaar werd hij door zijn collega’s verkozen tot beste debater.
Van der Honing is in de raad van Heerenveen gekozen. Jan Atze Nicolai (ex-wethouder van Leeuwarden) zal hem in september opvolgen in de Staten.

Jochem Knol maakte tijdens de ledenvergadering van GrienLinks Fryslân op 21 april 2018 bekend te vertrekken als voorzitter. Hij heeft acht jaar met veel inzet de kar getrokken. Gerda Koopman (ex-raadslid Ooststellingwerf) volgt hem op als voorzitter. Op de ledenvergadering in september 2018 neemt Jochem afscheid.

Er is genoeg werk aan de winkel: in de Staten staan tot de zomer onderwerpen als landbouw, windenergie, ons initiatiefvoorstel voor de veenweiden en de aanleg van het natuurnetwerk (EHS) op de agenda. En na de zomer de omgevingsvisie. Meedenken is van harte welkom! Ook bij de gemeenteraadsfracties van GroenLinks is alle steun welkom. Bel of mail ons gerust.
Lokaal, provinciaal, landeljk, alles kan.

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân maart 2018

Beste nieuwsbrieflezer,

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 22 maart 2018 hebben de kiezers linkser en groener gestemd. Hier is te bekijken hoe er in uw gemeente gestemd is. Dat betekent dat er nu in 13 van de 20 Friese gemeenten GroenLinksers in de raad zitten! Kijk hier naar de namen van de raadsleden en de link naar de websites van uw afdeling.

Verder hieronder berichten uit het werk van de Statenfractie de afgelopen maand. De Provinciale Statenverkiezingen staan voor volgend jaar maart 2019 op het programma. Bij de provinciale ledenvergadering op zaterdag 21 april 2018 worden daarvoor de eerste stappen gezet.

Actief worden? #tijdvoorverandering #doemee

Wil je meedenken of -schrijven aan het verkiezingsprogramma voor de Staten? Of meewerken aan het organiseren ervan? Neem dan contact op met het bestuur voor 15 april.

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân februari 2018

Beste nieuwsbrieflezer,

In de politiek worden beslissingen genomen die onze directe leefomgeving aangaan. Op 21 februari discussieerden de Provinciale Staten bijvoorbeeld over wind- en zonne-energie, kernenergie en mestvergisters in Fryslân. We kwamen nét een paar stemmen te kort. Lees hieronder meer daarover.

Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Nú is het moment om meer groene en linkse stemmen in de gemeenteraden te krijgen, zodat er ook echt linkse en groene beslissingen genomen kunnen worden!

Doe mee! Bel of mail ons gerust. Lokaal, provinciaal, landelijk, alles kan.

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân januari 2018

Omslag naar balans tussen landbouw, natuur en milieu
Beste nieuwsbrieflezer,

Het belooft een spannend jaar te worden. Zou de groei van GroenLinks in Leeuwarden, SúdWestFryslân en de Waadhoeke ook doorzetten in de andere Friese gemeenten bij de verkiezingen op 21 maart 2018? We hopen het. Met elkaar gaan we ervoor!

Maar niet alleen GroenLinks groeit; ook het bewustzijn van de schadelijkheid van intensieve landbouw groeit. Niet dat de transitie naar biologisch boeren snel genoeg gaat, maar we merken dat het tot steeds meer mensen doordringt dat het zo niet langer kan. We zijn dan ook blij dat de Friese Staten onze motie om in het veenweidegebied een omslag te maken van “behoud van landbouwfunctie” naar “balans tussen landbouw, natuur en milieu” heeft aangenomen.

Heb jij een idee over hoe het nog sneller kan? Wil je dat bewustzijn verder verspreiden? Doe mee! Bel of mail ons gerust. Lokaal, provinciaal, landelijk, alles kan.

Ook in de Provinciale Staten laten we het groene en linkse geluid klinken. Wie daaraan bij wil dragen is – ook in het nieuwe jaar – van harte welkom!

Met vriendelijke groet,
Retze van der Honing (Statenlid)
Corrie Dam (commissielid)
Arjette de Vroet en Sanne van Wees (fractiemedewerkers)

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân december 2017

We wensen iedereen fijne feestdagen en een groen, links en vooral hartverwarmend 2018!
Beste nieuwsbrieflezer,

Ook in Fryslân groeit GroenLinks. Bij de verkiezingen op 22 november 2017 in drie gemeenten in Fryslân kreeg GroenLinks meer stemmen en meer zetels. In Leeuwarden heeft PALGroenLinks nu 5 zetels (was 4), in SúdWestFryslân 3 (was 1) en in de Waadhoeke haalde de nieuwe partij SAM (samenvoeging van GL, PvdA, D66 en werkgroep ’t Bildt) 6 zetels.

Op 21 maart 2018 zijn er in de andere gemeenten gemeenteraadsverkiezingen. Een mooi moment om in actie te komen! Doe mee! Bel of mail ons gerust. Lokaal, provinciaal, landelijk, alles kan.

Ook in de Provinciale Staten laten we het groene en linkse geluid klinken. Wie daaraan bij wil dragen is – ook in het nieuwe jaar – van harte welkom!

Met vriendelijke groet,
Retze van der Honing (Statenlid)
Corrie Dam (commissielid)
Arjette de Vroet en Sanne van Wees (fractiemedewerkers)

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân november 2017

Beste nieuwsbrieflezer,

Op 22 november 2017 zijn er in drie gemeenten in Fryslân verkiezingen. Het is spannend hoe dat voor GroenLinks uit zal pakken. Want dat een sterke groene en linkse partij hard nodig is, is wel duidelijk! Jesse Klaver komt daar maandag 20 november in Leeuwarden over vertellen tijdens een verkiezingsMeetup. Aanmelden kan hier.

Maar ook in Staten zitten we zeker niet stil. Naar aanleiding van de alarmerende berichten over de massale insectensterfte heeft GrienLinks op 8 november 2017 twee moties ingediend: voor een insectennetwerk en voor minder bestrijdingsmiddelen. Deze zijn met ruime meerderheid aangenomen!

Wel eens gedacht aan actief worden op provinciaal niveau? In de Staten worden beslissingen genomen over schoon (drink)water, economie, natuuraanleg, weidevogels, grondwaterpeil (belangrijk voor weidevogels en natuur), taal en cultuur, aanleg van wegen, ruimtelijke ordening, waaronder bijvoorbeeld wel of niet megastallen. #groenemeerderheidnodig

Doe mee! Bel of mail ons gerust. Lokaal, provinciaal, landelijk, alles kan.

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter