Nieuwsbrief juni/juli 2020

Provinciale politiek gáát ergens over! Zie hieronder bijvoorbeeld de punten van de laatste drie vergaderingen in juni. Voor onze drie Statenleden de afsluiting van een eerste – veelbewogen – jaar. Lees hieronder hoe Elsa van der Hoek dit eerste jaar ervaren heeft.

We wensen iedereen een goede en gezonde zomer toe en zijn weer terug in augustus!

 • Een jaar Statenlid: hoe is dat?
 • Windmolens: níet voor de mienskip, wél voor de coalitie
 • GrienLinks wil hogere ambitie RES (regionale energiestrategie)
 • Aandacht voor water, natuur en milieu essentieel voor alle Friezen (Algemene Beschouwingen)
 • Meer natuur met Natuer mei de Mienskip
 • Thialf: een lastige keuze
 • Nieuwe bruggen en sluis Kornwerderzand
 • Verbodsbord voor wolven bij de grens?
 • Fryslân omarmt de donuteconomie, maar #hoedan?

Schriftelijke vragen in juni:

 • Compensatie Polderhoofdkanaal
 • Agrarisch natuurbeheer: dag vogels, dag bloemen!
 • Compensatie Zeeland marinekazerne gevolgen voor Fryslân

Wil je meer weten of ergens op reageren? Kijk op onze website, of volg ons op facebooktwitter en  instagram.

Verder lezen

Nieuwsbrief Statenfractie GrienLinks Fryslân mei 2020

Na vele jaren strijden is het eindelijk gelukt: ook Fryslân is nu regenboogprovincie! Met zichtbare uitingen én actief beleid tegen discriminatie en voor het bevorderen van acceptatie. De nare gebeurtenissen in het nieuws de afgelopen tijd waarin gediscrimineerd werd, laten nog maar eens zien: we moeten ons als inwoners en overheden blijven inzetten en uitspreken tegen discriminatie op grond van welke geaardheid, huidskleur, afkomst, identiteit of religie dan ook.

Lees hieronder in de nieuwsbrief over onze acties en standpunten in de Staten over de volgende onderwerpen:

 • Fryslân eindelijk ook regenboogprovincie
 • Grondbeleid: gedoe over onteigenen van grond
 • Dierenwelzijn in Fryslân
 • GrienLinks voor aanbevelingen NRK energietransitie
 • Beleidsbrief Europa: een Friese Green Deal
 • GrienLinks vraagt actieplan tegen verdroging
 • Gifdeken over Fryslân?
 • Ganzenaanpak gaat door tot 2023
 • Opinie: ambitieloos energiebeleid laat Fryslân zakken

Wat staat er (o.a.) op de agenda in mei?

 • Concept RES
 • Herstelplan Thialf: een vraag aan jullie, onze leden! Het voorstel van het college is om 2 miljoen euro te lenen aan Thialf als redding van het faillisement. Daarna is er nog steeds een exploitatietekort van 6 ton per jaar. De ijshal is vernieuwd in 2013 met 50 miljoen euro van de provincie en de provincie heeft toen ook voor 4 miljoen euro aan aandelen gekocht. De provincie is, samen met de gemeente Heerenveen, dus eigenaar van Thialf. De KNSB en het NOC/NSF lijken niet van plan om geld bij te gaan dragen tot nog toe. Zij pleiten voor de keuze om Thialf alleen voor topsporters te gebruiken. Wat vinden jullie ervan? Laat het ons weten, dan kunnen we goed afgewogen een standpunt in gaan nemen. Graag vóór dinsdag 9 juni 18.00 uur reageren!
 • Kadernota 2021
 • Wijziging Verordening Romte windturbines
 • Evaluatiecriteria Natuer mei de Mienskip
 • Startnotitie Economie
 • Sluis Kornwerderzand

Wil je meer weten of ergens op reageren? Kijk op onze website, of volg ons op facebooktwitter en  instagram.

Verder lezen

Nieuwsbrief Statenfractie GrienLinks Fryslân maart/april 2020

De wereld is in crisis. We wensen u alle goeds en veel sterkte in deze verwarrende coronatijden. Ook de klimaat- en biodiversiteitsproblematiek wordt steeds prominenter. Het is nu de tijd om onze manier van leven te veranderen. We proberen daar in de Staten – voor zover mogelijk – handen en voeten aan te geven. Lees hieronder in de nieuwsbrief over onze acties en standpunten in de Staten over de volgende onderwerpen:

 • Motie en Friese coalitie voor opnemen vluchtelingenkinderen
 • Pas op de plaats voor 5G?
 • GrienLinks wil meer natuurvriendelijke oevers
 • Zorgen over bereikbaarheid met OV in Fryslân en eerlijk loon voor buschauffeurs
 • Toerisme en natuur in Fryslân
 • Opinie – Landbouw zet de hakken in het zand
 • Geen zoutwinning toestaan onder het Wad
 • Straaljagers vliegen al jaren zonder natuurvergunning boven het Wad
 • Noordse Leem, afval of schone grond?

Wat staat er (o.a.) op de agenda in mei?

 • Motie Fryslân regenboogprovincie!
 • Grondbeleid (o.a. onteigening voor aanleggen natuurnetwerk)
 • Energiebeleid (de lusten en de lasten)
 • Dierenwelzijn

Wil je meer weten of ergens op reageren? Kijk op onze website, of volg ons op facebooktwitter en  instagram.

Verder lezen

Nieuwsbrief januari/februari 2020

In januari en februari zijn we het jaar weer enthousiast begonnen. Op de foto bijvoorbeeld Elsa van der Hoek met koe bij een boer in het veenweidegebied. Dat was één van de dingen die we naast de agenda van de Staten deden. Lees hieronder in de nieuwsbrief over onze acties en standpunten in de Staten over de volgende onderwerpen:

 • Motie tegen laagvliegroute F35
 • Omkeren bewijslast motie
 • Verdelen winsten Windpark IJsselmeer
 • 11 maart informatiebijeenkomst 5G
 • Regenboogvlag petitie
 • Veenweidegebied: biodiversiteit essentieel
 • Verantwoorde batterijen in treinen
 • Opkomen voor amateurkunst en Fries in het onderwijs
 • Grutto’s bedreigd door vliegveld bij Lissabon – petitie
 • Vragen over bestrijdingsmiddelen
 • Opinie – wie betaalt de schade na uitputting van de bodem?
 • NOM
 • Fryslân als afvoerputje door PFAS
 • Friese burgertop

Wil je meer weten of ergens op reageren? Kijk op onze website, of volg ons op facebooktwitter en  instagram.

Verder lezen