Nieuwsbrief januari/februari 2020

In januari en februari zijn we het jaar weer enthousiast begonnen. Op de foto bijvoorbeeld Elsa van der Hoek met koe bij een boer in het veenweidegebied. Dat was één van de dingen die we naast de agenda van de Staten deden. Lees hieronder in de nieuwsbrief over onze acties en standpunten in de Staten over de volgende onderwerpen:

 • Motie tegen laagvliegroute F35
 • Omkeren bewijslast motie
 • Verdelen winsten Windpark IJsselmeer
 • 11 maart informatiebijeenkomst 5G
 • Regenboogvlag petitie
 • Veenweidegebied: biodiversiteit essentieel
 • Verantwoorde batterijen in treinen
 • Opkomen voor amateurkunst en Fries in het onderwijs
 • Grutto’s bedreigd door vliegveld bij Lissabon – petitie
 • Vragen over bestrijdingsmiddelen
 • Opinie – wie betaalt de schade na uitputting van de bodem?
 • NOM
 • Fryslân als afvoerputje door PFAS
 • Friese burgertop

Wil je meer weten of ergens op reageren? Kijk op onze website, of volg ons op facebooktwitter en  instagram.

Verder lezen

Nieuwsbrief december 2019

De laatste vergadering van de Provinciale Staten kende een overvolle agenda. Op de agenda stonden onder andere de Regionale Energie Strategie, de Taskforce Stikstof, Gastvrijheidseconomie, PFAS en de Fryske Akademy. Grote onderwerpen, waarop we de nodige voorstellen hebben ingediend.

In deze nieuwsbrief lees je over:

 • Kaders voor aanpak RES
 • Fryslân moet niet het PFAS afvoerputje worden
 • Discussie over veenweidegebied in januari in de Staten
 • Steun voor en zorgen om Fryske Akademy
 • Stikstofprobleem: bij de bron beginnen
 • Ontmoetingsplekken tegen eenzaamheid
 • Petitie GroenLinks heeft succes in nieuwe dienstregeling NS
 • Een dag per maand gratis naar het museum?
 • Geen vaarweg door natuurgebied de Burd
 • Maidenspeech Elsa van der Hoek: groen en sociaal busvervoer in Fryslân
 • Vanuit het bestuur: terugblik op de Provinciale Ledenvergadering

We wensen jullie veel leesplezier en alvast fijne feestdagen!

Wil je meer weten of ergens op reageren? Kijk op onze website, of volg ons op facebooktwitter en  instagram.

Verder lezen

Nieuwsbrief GrienLinks Fryslân

Het was een drukke maand voor de fractie van GrienLinks. Op de agenda stonden onder andere het Klimaatakkoord, het insectennetwerk en de begrotingsbehandeling. Drie grote onderwerpen, waarop we de nodige voorstellen hebben gedaan. Daarnaast hebben we schriftelijke vragen gesteld over gaswinning en de zoutwinning in de Waddenzee.

In deze nieuwsbrief lees je over:

 • Natuurvergunning voor zoutwinning Waddenzee moet ingetrokken worden
 • Statenlid Jochem Knol: “Insecten zijn geen bij-zaak”
 • Voedseltransitie in beleid en opcenten voor natuur
 • Natuur Waddenzee is niet te ruilen voor geld
 • Ambitie in Klimaatakkoord moet hoger
 • Fryslân tegen CETA
 • Meer aandacht voor natuurherstel Waddenzee in Waddenfonds

Wil je meer weten of ergens op reageren? Kijk op onze website, of volg ons op facebooktwitter en  instagram.

Verder lezen

Nieuwsbrief GrienLinks Fryslân

Nieuwsbrief GrienLinks Fryslân

De eerste nieuwsbrief van het nieuwe politieke jaar. We hebben dit jaar samen met de lokale GroenLinks fracties afgetrapt tijdens onze zeer geslaagde fractiedag. Het was het moment om ook met elkaar te spreken over twee belangrijke onderwerpen van de komende periode, de Omgevingsvisie en de Regionale Energiestrategie.

In deze maand is ook op politiek gebied het nodige gebeurd. In deze nieuwsbrief lees je over:

 • Veranderingen in de fractie: afscheid van Matthijs Sikkes-van den Berg, installatie Jochem Knol en de nieuwe portefeuilleverdeling
 • Communicatie over de uitstoot van metaalbedrijf De Horne moet beter
 • Voorstel voor Fryske bosvisie aangenomen
 • Natuurvergunning nodig voor vliegen over Waddengebied

Wil je meer weten of ergens op reageren? Kijk op onze website, of volg ons op facebooktwitter en  instagram.

Verder lezen