Opkomen voor amateurkunst en Fries in het onderwijs

“Het professionele veld betekent veel voor onze provincie en past bij de ambities van een internationale uitstraling. Maar Fryslân heeft nog veel meer te bieden. Daarom vragen wij meer aandacht voor de amateurkunst, de uitingen van cultuur die de samenleving leefbaar houden”, zei Charda Kuipers in het debat op 22 januari 2020 over de nieuwe cultuurnota Nij Poadium. Ze diende voorstellen (mee) in om de positie van amateurkunst te versterken, het helpen van nieuw talent en een ondersteunend en aanvullend programma om het Fries op scholen te bevorderen.Verder lezen

Aanvalsplan laaggeletterdheid

meisje-met-boek-en-blinddoekRetze van der Honing diende een motie van D66 over een ‘Aanvalsplan Laaggeletterdheid’ mee in op woensdag 23 november 2016. De motie werd aangenomen.

Van der Honing: “Laaggeletterdheid is meer dan niet kunnen lezen en schrijven. Ook niet goed genoeg kunnen lezen en schrijven en ook: niet goed genoeg kunnen rekenen. Ook mensen (zoals ouderen) die niet mee kunnen komen met de huidige digitale wereld vallen onder laaggeletterdheid. Laaggeletterd zijn levert problemen op. Verder lezen

Een Friese Universiteit

Universiteit_van_Franeker “Het zou mooi zijn, als vanaf september 2017 jongeren ervoor kunnen kiezen om in Leeuwarden een universitaire studie te volgen. Dat is niet alleen goed voor de jongeren zelf, maar het voegt ook iets toe aan Leeuwarden en Fryslân.” Retze van der Honing stemde op 16 december 2015 positief in met het voorstel om als provincie 18 miljoen euro te steken in een samenwerkingsverband met de Rijks Universiteit Groningen (RUG) en de gemeente Leeuwarden. De bedoeling is dat er een doorgaande leerlijn vanaf de basisschool tot aan de universitaire studie (inclusief promotiemogelijkheden) in Friesland komt. Verder lezen

GrienLinks wil ook universitair onderwijs

Universiteit_van_Franeker
logo ucfIn december nemen Provinciale Staten een definitief besluit over het wel of niet meebetalen aan de ‘elfde’ faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Die faculteit wordt een samenwerkingsproject van de RUG, de hogescholen in Fryslân en Tresoar. GrienLinks is in beginsel voor, maar die faculteit dient dan wel in Leeuwarden te worden gevestigd.Verder lezen