Tagarchief: Openbaar Vervoer

Een spoortunnel in Hurdegaryp

hurdegarypHurdegaryp krijgt een auto- en een fietstunnel onder het spoor door, voor de verbinding van het dorp naar de nieuwe (nog aan te leggen) rondweg. Provinciale Staten hebben hier 24 september 2014 unaniem mee ingestemd. Dus ook GrienLinks, ook al is deze fractie meestal nogal sceptisch over nieuwe infrastructuur voor auto’s. Daarom hieronder even wat uitleg. Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Motie OV-chiptaxi aangenomen

SONY DSC Bij het agendapunt ‘Openbaar vervoer in het landelijk gebied’van de PS op 18 juni 2014 werd de motie voor onderzoek naar het invoeren van een OV-chiptaxi unaniem aangenomen. De motie was een initiatief van Johanna Welfing, het commissielid van GrienLinks. Joop van der Heide verdedigde hem als Statenlid. Een OV-chiptaxi is bedoeld als aanvulling op het openbaar vervoer. Het idee is dat mensen, die te ver van een bushalte afwonen, een beroep kunnen doen op de OV-chiptaxi. Gedeputeerde Johannes Kramer sprak van een “sympatike moasje, yn de positive sin”. Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Aanvullend openbaar vervoer, maar dan goed

busJohanna Welfing (het commissielid van GrienLinks) deed het woord in de commissie LLW op 28 mei. Ze zei het volgende over het voorstel van GS over het aanvullende openbare vervoer op het platteland: “De vraag is of het voorgenomen beleid ook een verbetering is voor de reizigers uit het landelijke gebied. Daar zijn wij (nog) niet van overtuigd. Het lijkt zelfs complexer te worden dan hoe de situatie nu is. Het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat de reizigers van de regen in de drup komen.” Ze bekritiseerde de oplossingsrichtingen van GS en stelde twee alternatieve vervoersoplossingen voor: de OV-chiptaxi en sociaal vervoer in combinatie met Wmo-vervoer. Tijdens de Staten op 18 juni 2014 zal duidelijk worden wat de andere partijen van het voorstel van GS en de alternatieven van GrienLinks vinden. Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Snelle treinen naar de Randstad

hsl Als gevolg van het volledig mislukken van de Fyra-sneltreinen zijn de Nederlandse Spoorwegen van plan in te zetten op bestaande hogesnelheidstreinen, die hebben bewezen dat ze veilig en betrouwbaar 200 kilometer per uur halen. Daartoe moet op diverse trajecten in Nederland het spoornet worden aangepast. Dat geldt ook voor het traject Groningen-Zwolle-Randstad. Maar het traject Leeuwarden-Zwolle zit niet in deze plannen van NS en Prorail.
Provinciale Staten van Fryslân zit dat niet lekker. Daarom werd 16 oktober 2013 unaniem een motie aangenomen, mede ingediend door GrienLinks, waarin gedeputeerde Johannes Kramer (FNP) werd gevraagd zich sterk te maken voor de aanpassing van het traject Leeuwarden-Zwolle.
Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Wacht niet te lang met station Werpsterhoeke

werpsterhoeke; foto: KPB

Als de nieuwe (woon)wijk Zuidlanden ten zuidwesten van Leeuwarden daadwerkelijk van de grond komt, dan moet niet te lang worden gewacht met de aanleg en ingebruikname van het nieuwe treinstation Werpsterhoeke. Ook moet de NS niet wachten met het in gebruik nemen van het station tot er minimaal duizend passagiers per dag in- en uitstappen. Vijfhonderd tot achthonderd passagiers per dag moet voldoende zijn voor een nieuw station.

Dat was de kern van een motie van ChristenUnie, GrienLinks, Friese Koers en PvdA, die woensdag 18 september 2013 door Provinciale Staten is aangenomen, met 32 stemmen voor en negen tegen.
“Ik ben het helemaal eens met het idee, dat het tijdig leveren van goed openbaar vervoer gunstig is voor het gebruik ervan”, zegt GrienLinks-fractievoorzitter Irona Groeneveld. Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

GrienLinks stipet plan foar fytstunnel Hurdegaryp

hurdegaryp
Der komt, as de finânsjes it talitte, in spoartunnel ûnder of by it treinstasjon fan Hurdegaryp. GrienLinks hat dit foarstel mei de steatefraksjes fan FNP, VVD en PvdA stipe, woansdei 18 septimber 2013 yn Provinsjale Steaten.

Foar de ekstra sneltrein (twa yn stee fan ien yn ‘e oere) tusken Ljouwert en Grins binne oanpassings nedich oan it spoar en de stasjons. Sa moatte bygelyks ferskate perrons langer makke wurde.
GrienLinks fynt dit in goed plan, want it tal passazjiers op dizze treinferbining groeit stadichwei troch. Foaral yn de spitsoeren sitte de treinen soms tige fol. Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Dertig miljoen voor Drachten en Heerenveen

no train to DrachtenIn plaats van een spoorverbinding tussen Heerenveen, Drachten en Groningen komen er 31 verschillende projecten ter verbetering van de bereikbaarheid en van de economie van beide plaatsen, c.g. gemeenten Heerenveen en Smallingerland. Het betreft een ‘schamele’ 75,25 miljoen euro die wordt geïnvesteerd door de provincie en door de gemeente Smallingerland.

Dat is een peulenschil in vergelijking met de honderden miljoenen die in de spoorlijn zouden worden geïnvesteerd. Dát geld gaat – helaas – vooral naar de nieuwe asfaltwegen: Centrale As, Noordwesttangent, N381 en Haak om Leeuwarden. (Dat werd al eerder besloten, GrienLinks was daar uiteraard tegen).

Provinciale Staten van Fryslân én de gemeenteraden van beide gemeenten hebben met de projectenlijst ingestemd. Ook de GrienLinks-statenfractie heeft er woensdag 3 juli 2013 fiat aan gegeven, zij het met spijt in het hart dat de genoemde spoorlijn er niet komt. Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Te hoge tariefstijgingen openbaar vervoer voor de zomer compenseren

arriva Reizigers met het openbaar vervoer van Arriva in Fryslân krijgen misschien compensatie, als ze sinds begin 2013 geconfronteerd zijn met tariefsverhogingen van meer dan 25 procent. Daarover is de provincie Fryslân althans met Arriva in gesprek, hoorde GrienLinks. Inmiddels is er al geruime tijd onduidelijkheid over. GrienLinks-fractievoorzitter Irona Groeneveld heeft er bij gedeputeerde Johannes Kramer (openbaar vervoer) op aangedrongen, haast te maken met zo’n compensatieregeling. De betrokken reizigers dienen voor de zomervakantie gecompenseerd te worden, met terugwerkende kracht, vindt Groeneveld. Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Nota ‘Fyts feilich yn Fryslân’ mede dankzij GrienLinks

zebra De provincie Fryslân heeft op 20 maart de nota ‘Fyts feilich yn Fryslân’ gepubliceerd. Dit keer geen dik boekwerk (tien pagina’s), maar wel tamelijk concrete voorstellen én financiële dekking voor de uitvoering daarvan. Dit is mede het gevolg van de inbreng van Irona Groeneveld (GL) in de gecombineerde Statencommissie van 12 oktober 2011. Irona drong toen aan op een plan van aanpak op het gebied van fietsverkeer. Die is er nu dus. Hier kunt u meer lezen over de inhoud van de nota: Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Beter OV site van GL weer actueel door nieuwe dienstregeling Arriva

arrivaDe eerste week dat Arriva de (ingekrompen) dienstregeling voor het openbaar vervoer met bussen in Noord- en Zuidwest-Friesland overnam van Connexxion, kwamen er 305 klachten binnen. Dat meldde gedeputeerde Johannes Kramer 19 december 2012 in de statenvergadering. “Dat binne 305 tefolle, mar yn ferliking mei de 175.000 minsken dy’t Arriva dy earste wike betsjinne hat, dochs noch te oersjen. De provinsje en Arriva moatte it dwaan mei tweintich oant 25 persint minder jild en ek safolle minder ritten. De ferwachting is, dat mar twa persint fan de reizgers hjir troch troffen wurde”, zei Kramer.
Omgerekend: van die 175.000 reizigers in de eerste week (9 tot en met 15 december) zouden 3.500 last moeten krijgen. Daarvan heeft nog geen tien procent een klacht ingediend. Vermoedelijk zijn er dus nog veel meer dan die 305, die door de bezuiniging op het openbaar vervoer in Frysân worden benadeeld. Vandaar dat GrienLinks de reizigers bij deze oproept, hun klacht door te geven. Dat kan bijvoorbeeld bij de openbaar vervoer-website van GrienLinks: www.beter-ov-friesland.nl; wij geven die klachten dan door aan zowel de provincie Fryslân als aan de klantenservice van Arriva.
Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter