Rondweg Lemmer 70 km

Sylroede Tot vreugde van GrienLinks is er – in een eerder stadium – als oplossing van de verkeersproblematiek bij Lemmer niet gekozen voor een aquaduct. Er is door de Staten gekozen voor een simpele variant, de ‘Traverse Lemmer’. In de Statenvergadering van 28 oktober 2015 werd gesproken over de inrichting van die weg. Retze van der Honing heeft voor het voorstel van het college gestemd. Dat hield in: 70 km, met geluidswallen en stil asfalt. Verder lezen

Stationsgebied Leeuwarden aangepakt

arriva
De omgeving van het treinstation in Leeuwarden – inclusief het busstation, waarvan de gebouwen en ‘opstallen’ eigendom zijn van de provincie Fryslân – dient zo snel mogelijk te worden heringericht en verbeterd. Daarbij moeten de ouderen en gehandicapten niet over het hoofd worden gezien. Zo is er behoefte aan een goede, gastvrije sanitaire voorziening, die rolstoelvriendelijk kan worden gebruikt.
Daar drong GrienLinks-statenlid Joop van der Heide – samen met enkele andere fracties – woensdag 18 februari 2015 sterk op aan in de laatste statenvergadering van de de periode 2011-2015.Verder lezen

Een spoortunnel in Hurdegaryp

hurdegarypHurdegaryp krijgt een auto- en een fietstunnel onder het spoor door, voor de verbinding van het dorp naar de nieuwe (nog aan te leggen) rondweg. Provinciale Staten hebben hier 24 september 2014 unaniem mee ingestemd. Dus ook GrienLinks, ook al is deze fractie meestal nogal sceptisch over nieuwe infrastructuur voor auto’s. Daarom hieronder even wat uitleg.Verder lezen