Tagarchief: Openbaar Vervoer

Ervaringen met de nieuwe OV-dienstregeling

GrienLinks roept op: meld uw ervaringen met de nieuwe OV-dienstregeling vanaf 9 december!
Op 9 december gaat een nieuwe dienstregeling in. Bij NS en bij busdiensten. Zo neemt Arriva buslijnen over van Connexxion – zij hebben de nieuwe aanbesteding gewonnen in het gebied Noord en West Fryslân en Schiermonnikoog.
Wat de gevolgen zijn, zie je pas als die nieuwe dienstregeling er is. Het eerste voorbeeld is al binnen: in Warten en Wergea kunnen scholieren ’s morgens alleen nog maar of te vroeg of te laat naar school in Leeuwarden. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Minder bussen, daar valt best mee te leven en dat je niet op ieder moment dat jij wilt in op het platteland de bus kunt pakken is ook redelijk. Maar deze opzet schiet het doel voorbij.

GrienLinks verzamelt via www.beter-ov-friesland.nl al 3 jaar OV-ervaringen. Die willen we gebruiken om het Openbaar Vervoer in Fryslân van vanuit Fryslân te verbeteren.
Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Balletje-balletje met gelden spoorlijn

Wikipedia-balletje-balletje De spoorlijn Heerenveen-Drachten-Groningen wordt definitief geschrapt. Provinciale Staten van Fryslân stemden daar 18 juli 2012 bijna unaniem mee in (alleen de fractie van de ChristenUnie was tegen). De investerings- en exploitatiekosten wegen niet op tegen het maatschappelijk nut, vindt de overgrote meerderheid van het provinciaal bestuur van Fryslân.
GrienLinks is het daarmee eens. “Want een spoorlijn is een middel, geen doel op zich”, zei GrienLinks-fractievoorzitter Irona Groeneveld. GS hebben berekend dat de investeringen fors boven de beschikbare circa 600 miljoen euro uit zullen komen en dat de jaarlijkse exploitatielasten circa zes miljoen euro bedragen, waarvan Fryslân circa 3,5 miljoen zou moeten betalen. Over het geld dat door het schrappen beschikbaar komt, werd in dezelfde vergadering nog flink gediscussieerd. Het collegevoorstel was dusdanig complex, dat Groeneveld zelfs sprak van “balletje-balletje”: een illegaal gokspel op straat. Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

‘Superbus’ van Wubbo Ockels maakt nog kleine kans in Fryslân


Wil het Noorden nog wel een sneltrein tussen Heerenveen en Groningen? Dat is
ongewis. Het definitieve besluit daarover wordt in de loop van dit jaar 2012
verwacht. ‘Op de valreep’ probeert prof. dr. Wubbo Ockels ‘zijn’ Superbus opnieuw in
beeld te krijgen bij de noordelijke politici. Donderdag 9 februari presenteerde hij
de bus aan Friese statenleden in Drachten. Met betrekkelijk succes, want de opkomst
was beperkt en bovendien had de bus een technisch mankement.

Toch was dat voor diverse statenleden, ook voor GrienLinks-woordvoerder Irona
Groeneveld, aanleiding om op 22 februari 2012 in de Friese Staten voor de Superbus
te pleiten als “de moeite waard om nogmaals te onderzoeken”. Maar dan wel op grond
van de meest recente berekeningen over kosten en inzetbaarheid.
Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Strippenkaart versus OV-chipkaart: gebed zonder end?


Fryslân maakt zich op voor de afschaffing van de strippenkaart. Roerige tijden. In het land is er nog veel ophef. Zowel in Den Haag als in de provincie is men nog niet overtuigd of de afschaffing verantwoord is.

Wat is de stand in zaken van Fryslân? Zoals het nu lijkt wordt de strippenkaart 30 juni dit jaar definitief afgeschaft. Vanaf dat moment is alleen de OV-chipkaart nog geldig in het busvervoer in Fryslân. Op de Waddeneilanden geldt een ander systeem.
Dit betekent dat gebruikers van strippenkaarten er verstandig aan doen, voor 30 juni hun laatste strippen te gebruiken. Want vanaf 30 juni zijn de strippen ongeldig en niets meer waard. Reizigers die regelmatig gebruik maken van het openbaar vervoer, zijn aangewezen op de OV-chipkaart. Wat als u voor die tijd nog geen OV-chipkaart heeft? Dan bent u aangewezen op de kaartverkoop in de bus. Echter de tarieven daarvan zijn hoger, en met deze vervoersbewijzen kunt u niet overstappen. Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

OV-chipkaart: GrienLinks blijft kritisch

Het gedoe met de OV-chipkaart houdt maar niet op: Arriva vroeg ineens € 17,50 voor de kortingkaart op de OV-chipkaart. Bovendien werd de NS-kortingkaart ongeldig verklaard in Arriva-treinen. Na snel ingrijpen door de provincie Fryslân is dit (voorlopig) teruggedraaid. Volgens gedeputeerde Piet Adema blijft het mogelijk om met de NS-kortingkaart (€ 55 per jaar) ook in Arriva-treinen te reizen. Om het dubbele opstaptarief te vermijden, adviseert de provincie in Arriva-treinen niet met de OV-chipkaart te reizen, maar met papieren kaartjes.

Maar Arriva en gedeputeerde Piet Adema geven verschillende geluiden, als het gaat om de situatie ná 1 mei 2011. Volgens Adema zal ook dan Arriva geen extra geld vragen voor een kortingkaart. Arriva zegt dat er nog wordt onderhandeld. Dit bleek woensdagavond 9 februari 2011 in een extra vergadering van de statencommissie Lân, Loft en Wetter. Echte helderheid kwam er niet. Adema beloofde opnieuw contact te zoeken met Arriva.
Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

OV-chipkaart en Arriva


Tweede Kamerlid voor GroenLinks Ineke van Gent gaat samen met Jaques Monasch (PvdA) vragen stellen aan de minister van I&M mbt de berichten dat Arriva geen korting verleent op de NS-kortingskaart. Van Gent: “de vrees bestaat dat reizigers gedwongen worden met diverse OV-chipkaarten op zak te lopen of op hun OV-chipkaart 4 soorten kortingsproducten te moeten downloaden, jaar na jaar.”
Johanna Welfing sluit zich hier bij aan: “en niet alleen in de trein, kijk maar eens op de OV-chipkaart.nl webwinkel. Daar worden nu al 17 verschillende producten aangeboden. En dan hebben we nog maar 2 regio’s die over zijn gestapt op de OV-chipkaart. Het wordt er voor de reiziger niet simpeler op.”
Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Arriva dupeert reizigers met NS-kortingskaart

PERSBERICHT


Leeuwarden/Ljouwert, 17 januari 2010

Treinreizigers die met hun NS-kortingskaart annex OV-chipkaart inchecken op het perron voor een Arriva-trein, vervolgens gaan reizen en daarna keurig uitchecken, krijgen niet de gebruikelijke 40% korting verrekend. Integendeel Arriva trakteert deze reizigers op het volle tarief.
Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Strippenkaart blijft nog even

Leeuwarden, 2 december 2010 – Zelden heeft het nieuws ons zo snel ingehaald: gisteren, 1 december, (voor de zoveelste keer) schriftelijke vragen gesteld over de OV-chipkaart en de strippenkaart (samen met de PvdA-fractie, dit keer) vanochtend om 6.07 uur gedeputeerde Piet Adema op de radio bij Omrop Fryslân, dat na een gesprek met de minister van Verkeer en Waterstaat de strippenkaart voorlopig blijft in Friesland! “Want it belang fan de reizger stiet foar ús foarop” zegt Adema. Hij heeft gisteren de minister dit voorstel gedaan en de minister heeft zijn advies opgevolgd.
GrienLinks is blij met dit besluit. “Wat ons betreft had Adema dit advies al eerder mogen geven, maar we zijn blij dat de strippenkaart voorlopig blijft.” zegt Irona Groeneveld. “Dit is goed voor de reiziger, want daar gaat het tenslotte om. Ons verzet heeft zin gehad.”

Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Compensatieregeling dubbel opstaptarief OV-chip veel te ingewikkeld

UPDATE

Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) heeft het besluit om te stoppen met de strippenkaart in Friesland opgeschort. Dit kwam aan de orde tijdens het begrotingsdebat vandaag.
Er moet worden gewacht op de provincies Groningen en Drente die zijn nog niet aan de OV-Chipkaart toe.

Persbericht.

Geen ingewikkelde regeling bij de invoering van de OV chipkaart.

De Statenfracties van de PvdA en Grien Links hebben spoedvragen gesteld aan Gedeputeerde Adema. Fryslân is klaar voor volledige overgang naar de OV chipkaart op 23 december a.s.. Groningen en Drenthe zijn dat nog niet en nu dreigt de reiziger die de provinciegrens passeert daarvan de dupe te worden. Hij moet niet alleen verschillende vervoerbewijzen hebben, maar bovendien een dubbel opstaptarief betalen. Voor dat laatste is een compensatieregeling bedacht.
Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter