Tagarchief: recreatie

Duurzaam vrachtvervoer over water, maar niet ten koste van natuur en recreatie

Duurzaam vrachtvervoer is belangrijk. Binnenvaartschepen spelen daar een belangrijke rol in. Zeker in Friesland. Maar…..kunnen er schepen van 110 meter lang door de kleinere kanalen naar Drachten en Heerenveen varen? Deze vraag stond centraal tijdens de Statenvergadering op 20 juni 2018 tijdens de bespreking van de Visie op de vaarwegen en binnenhavens van Friesland tot 2050. Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Strand en kustgebied moet vrij blijven van bebouwing

Het college heeft het landelijk Kustpact ondertekend. Dit zijn nieuwe afspraken over kustbebouwing tussen kustgemeentes, provincies, natuurorganisaties, recreatie-organisaties en minister Melanie Schultz van Milieu en Infrastructuur. GrienLinks juicht dat toe. Retze van der Honing: “Maarrrrrr…hoe gaat het Friese college gevolg geven aan hun ondertekening van het Kustpact? Lees hier de antwoordbrief van het college
Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

GrienLinks Statenlid Joop van der Heide op werkbezoek in …. Sondel

DSCF2314 (2) Dinsdag 29 april 2014 bracht GrienLinks Statenlid Joop van der Heide een bezoek aan recreatiepark Bungalowpark Sondel. Jeannette en Ed Landman hebben een uitdrukkelijke visie op de marketing van Friesland en Joop wilde daar wat meer van weten. Concreet vinden de recreatieondernemers dat er volop gemiste kansen voorbij komen om Fryslân op de goede manier in de toeristische markt te zetten. Ed Landman: “Het is veel breder dan alleen De Elfsteden, De Meren en het Friese Waddengebied”. Ze hopen dat de Staten alert blijven op de ontwikkelingen binnen het toerisme en recreatie thema met het breder in de markt zetten van Fryslân en dan vooral bij de doelgroep. Op de foto Ed en Jeannette Landman in gesprek met Joop van der Heide.

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

‘Gastfrij Fryslân’, maar vrees voor verrommeling

gastfry Fryslân Het ‘verkopen’ van Fryslân als bijzonder ‘product’, vooral aan toeristen en recreanten, maar ook aan (nieuwe) bedrijven, zal in het vervolg als het ware gebeuren onder de hoede van een nieuwe organisatie voor regiomarketing. De provincie Fryslân steekt er miljoenen euro’s in en heeft er hoge verwachtingen van. GrienLinks-statenlid Joop van der Heide is sceptisch, maar heeft met zijn collega Retze van der Honing op 26 maart 2014 wel ingestemd met het uitvoeringsprogramma ‘Gastfrij Fryslân 2014-2017’, het uitvoeringsprogramma van de provincie. Want hoewel de omzet van toerisme en recreatie in Fryslân betrekkelijk laag is in vergelijking met het landelijk totaal (1 miljard versus 35 miljard euro), is de sector ‘recreatie en toerisme’ voor Fryslân toch van groot belang.

Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

“Neitinke oer takomst fan De Marrekrite”

marrekrite ‘De Marrekrite’ is de organisaasje dy’t soarget dat boatsjefarders yn Fryslân in gaadlik (en fergees!) lisplak fine kinne en dy’t ek it ôffal fan farrende rekreanten kreas ophellet. Mei oare wurden: de Marrekrite makket en ûnderhâldt lisplak-steigers en baggeret sa nedich om dy steigers hinne, sadat se berikber bliuwe. Yn 2009 stie der rom 5.5 miljoen euro op de balâns en wie der in eksploitaasjeresultaat fan rom acht ton.
Foar rekreaasje en toerisme én foar natoer en miljeu dus in wichtige organisaasje. It is in ‘gemeenschappelijke regeling’ (‘Recreatieschap’), mei in bestjoer, in direksje en personiel, én mei donateurs en frijwilligers. Dat makket de organisaasje frij unyk. Sjoch foar de aardichheid mar ris op www.marrekrite.nl foar mear ynformaasje. Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter