Herstel natuur rond Polderhoofdkanaal in plaats van procederen

Statenleden Jan Atze Nicolai (GrienLinks) en Rinie van der Zanden (Partij voor de Dieren) zijn verontwaardigd over het voornemen van de provincie om in beroep te gaan tegen het vonnis van de rechtbank rond het Polderhoofdkanaal. De rechtbank oordeelde op 18 oktober 2018 dat de provincie meer moet doen om de natuurcompensatie bij het kanaal goed te laten verlopen. De fracties hebben schriftelijke vragen gesteld over waarom de natuur nog steeds niet voldoende is gecompenseerd en waarom de provincie het oordeel van de rechtbank niet volgt.Verder lezen

Duurzaam vrachtvervoer over water, maar niet ten koste van natuur en recreatie

Duurzaam vrachtvervoer is belangrijk. Binnenvaartschepen spelen daar een belangrijke rol in. Zeker in Friesland. Maar…..kunnen er schepen van 110 meter lang door de kleinere kanalen naar Drachten en Heerenveen varen? Deze vraag stond centraal tijdens de Statenvergadering op 20 juni 2018 tijdens de bespreking van de Visie op de vaarwegen en binnenhavens van Friesland tot 2050. Verder lezen

Strand en kustgebied moet vrij blijven van bebouwing

Het college heeft het landelijk Kustpact ondertekend. Dit zijn nieuwe afspraken over kustbebouwing tussen kustgemeentes, provincies, natuurorganisaties, recreatie-organisaties en minister Melanie Schultz van Milieu en Infrastructuur. GrienLinks juicht dat toe. Retze van der Honing: “Maarrrrrr…hoe gaat het Friese college gevolg geven aan hun ondertekening van het Kustpact? Lees hier de antwoordbrief van het college
Verder lezen

GrienLinks Statenlid Joop van der Heide op werkbezoek in …. Sondel

DSCF2314 (2) Dinsdag 29 april 2014 bracht GrienLinks Statenlid Joop van der Heide een bezoek aan recreatiepark Bungalowpark Sondel. Jeannette en Ed Landman hebben een uitdrukkelijke visie op de marketing van Friesland en Joop wilde daar wat meer van weten. Concreet vinden de recreatieondernemers dat er volop gemiste kansen voorbij komen om Fryslân op de goede manier in de toeristische markt te zetten. Ed Landman: “Het is veel breder dan alleen De Elfsteden, De Meren en het Friese Waddengebied”. Ze hopen dat de Staten alert blijven op de ontwikkelingen binnen het toerisme en recreatie thema met het breder in de markt zetten van Fryslân en dan vooral bij de doelgroep. Op de foto Ed en Jeannette Landman in gesprek met Joop van der Heide.