Tagarchief: Waddenzee

Rik Grashoff is op 2 juni in Ried en Harlingen – over biodiversiteit en tegen gas- en zoutwinning

Rik Grashoff (Tweede Kamerlid van GroenLinks) komt op zaterdag 2 juni 2018 naar Ried en Harlingen. Eerst – vanaf 11 uur – debatteert hij in een politiek café van SAM Waadhoeke over wat je in een gemeente kunt doen voor de biodiversiteit, daarna sluit hij aan bij de manifestatie tegen gas – en zoutwinning in Harlingen.

Kom kijken en meepraten/demonstreren!

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Noordelijke oproep tot afbouw van gaswinning


Op 9 november 2017 vond de Noordelijke Klimaattop plaats in Groningen op initiatief van de drie Noordelijke provincies. De aanwezige gedeputeerden en politici ondertekenden de oproep aan het Rijk om de gaswinning af te bouwen en geen nieuwe vergunningen af te geven voor gaswinning.

Retze van der Honing was ook aanwezig op de Klimaattop en ondersteunde de oproep van harte. Van der Honing: “Dit is een krachtig signaal naar het Rijk. Er moet worden gestopt met de gaswinning. It kin wol! Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Oproep GL raads- en statenleden: geen gas winnen onder Wad bij Ternaard

GroenLinks raads- en statenleden in Friesland roepen Shell Nederland op geen gas te gaan winnen onder de Waddenzee bij Ternaard. De GroenLinksers steunen hiermee de oproep van Dorpsbelang Ternaard, de actiegroep Laat Friesland Niet Zakken en de Waddenvereniging.

Retze van der Honing (fractievoorzitter GrienLinks Friesland): “We steunen de inwoners van Noord-Friesland, komen op voor het Werelderfgoed Waddenzee en roepen Shell op om te laten zien dat het ze menens is om de transitie van fossiele naar duurzame energie waar te gaan maken. Om te beginnen in Ternaard aan het Wad. Hoe mooi zou dat zijn?”

Lees hier meer over de actie op de site van de Waddenvereniging.

Brief aan Shell Nederland van GroenLinks raads- en statenleden over gaswinning Ternaard- 30 maart 2017

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Geen zout winnen onder het Wad

kaartje zoutwinning Wad Op 19 april 2016 werd door de Friese gemeenten en de provincie een manifest aan Tweede Kamerleden aangeboden over de gas- en zoutwinning in Friesland. Het manifest dringt aan op omkering van de bewijslast en nulmetingen. Bewoners maakten zich na de aardbevingen in Groningen (nog) meer zorgen over de schade van de gas- en zoutwinning in het gebied. Ook blijkt (zoals in Wijnaldum) dat het voor bewoners moeilijk is de oorzaak van de schade aan hun huizen te bewijzen.

In de Staten van 20 april 2016 werd het manifest besproken. Retze van der Honing sprak zijn zorg uit over de gevolgen van gas- en zoutwinning. Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Help nieuwe gaswinningen tegenhouden in Friesland

20150926_141726Van der Honing:”Zowel Gedeputeerde Staten als Provinciale Staten hebben zich luid en duidelijk uitgesproken tegen nieuwe gaswinningen in Friesland (inclusief Waddenzee en de Waddeneilanden). Investeringen van o.a. het Rijk in nieuwe gaswinningen in Friesland zijn dus – volgens ons – ongewenst. Daarom hebben we gevraagd aan Gedeputeerde Staten om zich tegen de investeringen van het Rijk in nieuwe gaswinningen uit te spreken en dat te laten weten aan het Rijk. In het antwoord van de gedeputeerden: antwoordbrief aan GrienLinks over investeringen van Rijksoverheid in Gaswinning in Fryslân 20160309 staat (vrij vertaald) dat ze hun best al doen.

Lees ook het bericht: Help mee de gaswinning onder het Waddengebied tegen te houden! Klik hier voor meer informatie van de Waddenvereniging.

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

GrienLinks wil opheldering over beschermde status duinen Terschelling

logo_natura_2000 De Statenfractie GrienLinks Fryslân en GroenLinks Harlingen/Terschelling/Franekeradeel/Vlieland willen opheldering over het voorgenomen besluit van minister Kamp en staatssecretaris Dijksma om de beschermde Natura 2000 status van (o.a.) de duinen op Terschelling te wijzigen. Zij willen weten of dit gaswinning op Terschelling dichterbij brengt en vragen het College van Gedeputeerde Staten van Fryslân om de minister hierover een brandbrief te schrijven. Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Geen gasboringen op Terschelling

Het bedrijf Tulip Oil wil op en bij het eiland Terschelling gas gaan winnen. Misschien zelfs wel door middel van ‘fracking’ (het inspuiten van chemicaliën in de bodem om het gas te winnen).

GrienLinks fractievoorzitter Retze van der Honing reageert geschrokken: “Een fossielvrije samenleving betekent geen nieuwe gasboringen en al helemaal niet op en bij een Waddeneiland! En dat het bedrijf ook nog eens de mogelijkheid van fracking openlaat, vinden wij ongehoord. Het gebied waar ze in of vlakbij gaan boren is een Natura 2000 gebied. We zijn blij dat de bewoners van het eiland zo massaal van zich laten horen. De vergunning is nog niet afgegeven, dus we kunnen het nog tegenhouden. Het Rijk beslist, maar provincie en gemeente worden gevraagd om een advies (dit moet volgens de Mijnbouwwet). Dat advies zal wat ons betreft zeer dringend negatief zijn. ”

Ook GroenLinks in de Tweede Kamer is onmiddelijk in actie gekomen en heeft schriftelijke vragen gesteld. Ook heeft Liesbeth van Tongeren een debat over de gaswinning aangevraagd. Die aanvraag heeft inmiddels al tot fel debat in de Tweede Kamer geleid.

Je kunt HIER meer lezen en de petitie tekenen

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Bram van Ojik: “Winning bodemstoffen meer en meer politieke kwestie”

“Het winnen van bodemstoffen als aardgas en zout zal de komende tijd meer een meer een politieke kwestie worden en blijven.” Dat zegt GroenLinks-fractievoorzitter in de Tweede Kamer Bram van Ojik.
in-de-stadLeeuwarden

Uitleg-van-Durk-van-Tuinen-Esco

Uitleg-van-Durk-van-Tuinen-Esco

Dit naar aanleiding van de schade door bodemdaling als gevolg van zout- en gaswinning in Noordwest Friesland. In Wijnaldum zijn bijvoorbeeld scheuren ontstaan in de muren van de kerk en is een woning scheefgezakt.
Van Ojik was zaterdag met GL-lijsttrekkers Tineke Strik (Eerste Kamer) en Retze van der Honing (Provinciale Staten) en een groep Friese GroenLinkseers op bezoek bij Winamer Belang in Wijnaldum en daarna bij Frisia Zout in Harlingen om zich te verdiepen in de problematiek van de bodemdaling. Van Ojik constateerde dat bewoners op verschillende plaatsen in Nederland bodemdaling op de politieke agenda zetten. Het ligt voor de hand dat delfstoffenwinning daardoor steeds meer een politiek onderwerp wordt.
Zie ook onze facebookpagina of

Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

100% duurzaam actie

Op zaterdagmiddag 20 september precies om 12.00 uur werd aan de Harlinger wethouder Harry Boon (CDA) voor het Harlinger Stadhuis een petitie met meer dan 1,5 miljoen handtekeningen aangeboden voor de Aktie 100% duurzaam. De organisatie van deze actie was in handen van Avaaz.org de actievoerende beweging die de stem van gewone mensen laat doorklinken in wereldwijde besluitvorming. Tekst in een flyer: ‘Bent u ontevreden of kritisch over zoutwinning onder het Wad, de bodemdaling, de verzilting, de afvalverbrander, de gaswinning, vervuiling van bodem, lucht en water en hoe de gemeente, provincie, de regering, Europa en de VN omgaat met klimaat verandering, kom dan in actie!’. Onder de groep actievoerders was ook GrienLinks Statenlid Joop van der Heide, GroenLinks raadslid Wim Kroon, Henk Prins en andere klimaatmedestanders. Omrop Fryslan filmde en ondervroeg een van de leidende actievoerders en Harry Boon. De groepsfoto (komt nog) op het bordes van het Harlinger Stadhuis is van Ubbo Postuma

De Waddenvereniging is een actie begonnen tegen de zoutwinning: www.foutzout.nl

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter