Tagarchief: zonnepanelen

GrienLinks: meer wind- en zonne-energie realiseren

De Statenvergadering op 21 februari 2018 stond in het teken van de duurzame energie. Het college stelde voor om in de Verordening Ruimte meer mogelijkheden te scheppen voor o.a. wind- en zonne-energie. De GrienLinks-fractievoorzitter Retze van der Honing vond die voorstellen niet ver genoeg gaan en wil de discussie voor een reserveplan voor meer wind- en zonne-energie naar voren te halen. Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Retze van der Honing over de Begroting 2018

In de wandelgangen: vlnr Roel de Jong PvdA, Retze van der Honing GL, Sietze Schukking D66

De bespreking in de Staten op 8 november 2017 van de begroting van de provincie voor 2018 was wat bloedeloos. Retze van der Honing:”Deze coalitie van CDA, VVD, FNP en SP zetten gewoon hun beleid door zoals ze in hun coalitieakkoord hebben opgeschreven en wij zijn daar niet blij mee. De plannen zijn absoluut niet groen (natuur is de grote verliezer), niet sociaal en het geld is aan het eind van de periode schoon op. We doen, als GrienLinks, ons best voor nog enige bijsturing via moties en amendementen, maar eerlijk gezegd: ik hoop op een aardverschuiving bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 en bij de Statenverkiezingen in 2019 richting een meerderheid van groene partijen!”

Lees hier de hele bijdrage GrienLinks bij begroting 2018 zoals uitgesproken PS 8 november 2017 Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

‘Griene Enerzjymeter’ moasje oannommen

lichtpuntje In lyts ljochtpuntsje in de Steategearkomste op 28 septimber 2016 wie it oannimmen fan ien moasje fan GrienLinks bij de behanneling fan de beliedsbrief ‘Duurzame Energie’: motie-griene-enerzjymeter. De bedoeling is dat fia in soarte fan ‘Enerzjymeter’ op internet op kreative en oantreklike wize sjen wurden lit hoe’t it der foar stiet mei de meast resinte inisjativen op it mêd fan duorsume enerzjy, lytsskalich én grutskalich. Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Geen PEB en 50.000 zonnedaken op huurhuizen

zonnepaneelHet gloedvolle betoog van Retze van der Honing op 28 september 2016 in de Statenvergadering mocht niet baten. Al drie jaar probeert Retze van der Honing namens GrienLinks het voor elkaar te krijgen, dat er op 50.000 daken van huurhuizen in Fryslân zonnepanelen worden gelegd. Twee keer is hierover een motie aangenomen, maar het college van GS weigerde deze uit te voeren. Dit keer lanceerde van der Honing via motie PEB het idee om een Provinciaal Energiebesparend Bedrijf (PEB) te starten.(zie hier peb-notitie hierover). Dit PEB zorgt voor geld (uit het Fonds Schone Energie Friesland) en o.a. het leggen en beheren van de zonnepanelen en verduurzaming van huurhuizen. Het plan levert financiële voordelen op voor huurders, ontzorgt woningcoöperaties, levert schone energie op, veel werkgelegenheid en het betaalt zichzelf terug. Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Getreuzel met duurzame energie – moties GL zonnepanelen Thialf en huurhuizen niet uitgevoerd

zonnepaneelRetze van der Honing heeft Schriftelijke vragen GrienLinks 18 november 2015 – Zonnepanelen Thialf en huurhuizen. docx aan het college van Gedeputeerde Staten gesteld over het uitvoeren van moties van GrienLinks: ”Aangenomen moties in de Staten uit 2012 en 2013 over zonnepanelen op Thialf en op huurhuizen worden gewoon niet uitgevoerd, blijkt nu. De bouw van Thialf vordert en nog steeds geen zicht op zonnepanelen. Ook een overeenkomst met corporaties om zonnepanelen op 50.000 huurhuizen mogelijk te maken is er nog steeds niet. Terwijl de noodzaak om zoveel mogelijk energie duurzaam op te wekken steeds duidelijker is. Dit getreuzel met duurzame energie past een overheid absoluut niet. Wij willen dat Gedeputeerde Staten onmiddellijk uitvoeren wat in die moties staat.”

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Zonnepanelen op 50.000 huurhuizen

zonnepaneelRetze van der Honing diende tijdens de Statenvergadering op 18 februari 2015 – voor de derde keer in twee jaar – een motie in om met woningcorporaties in overleg te gaan om op 50.000 huurhuizen zonnepanelen op het dak te leggen. In februari 2013 en oktober 2013 werden de twee vorige moties ingediend.

“Dat er maar niks gebeurt, daar ben ik chagrijnig over”, zei Retze. Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter