Tagarchief: zoutwinning

Rik Grashoff is op 2 juni in Ried en Harlingen – over biodiversiteit en tegen gas- en zoutwinning

Rik Grashoff (Tweede Kamerlid van GroenLinks) komt op zaterdag 2 juni 2018 naar Ried en Harlingen. Eerst – vanaf 11 uur – debatteert hij in een politiek café van SAM Waadhoeke over wat je in een gemeente kunt doen voor de biodiversiteit, daarna sluit hij aan bij de manifestatie tegen gas – en zoutwinning in Harlingen.

Kom kijken en meepraten/demonstreren!

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Geen verlenging zoutwinning onder het Wad

zoutmolen“Het geeft te denken dat minister Kamp nu met een pennenstreek de zoutwinning onder het Wad met 16 jaar (van 2036 tot 2052) verlengt. De zoutfabriek is nog niet eens begonnen met zoutwinnen onder het Wad. De – ingeschatte – gevolgen moeten eerst nog maar eens blijken. Hoe kun je dan nu al de vergunning verlengen? Wij vinden dat überhaupt beter onderzocht had moeten of er wel zout gewonnen kán worden onder het Wad (en vlakbij de dijk rond Harlingen).” Retze van der Honing vraagt het college van Gedeputeerde Staten vragen-verlenging-zoutwinning-Wadof zij bij de minister willen pleiten voor het niet verlengen van de vergunning. “Er geldt niet voor niets een ‘voorzorgsprincipe’ bij activiteiten op het Wad. Bij twijfel, niet inhalen. Friesland zou de Waddenzee moeten beschermen, vinden wij.”
Steun hier de actie GOED ZOUT van de Waddenvereniging
Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Bram van Ojik: “Winning bodemstoffen meer en meer politieke kwestie”

“Het winnen van bodemstoffen als aardgas en zout zal de komende tijd meer een meer een politieke kwestie worden en blijven.” Dat zegt GroenLinks-fractievoorzitter in de Tweede Kamer Bram van Ojik.
in-de-stadLeeuwarden

Uitleg-van-Durk-van-Tuinen-Esco

Uitleg-van-Durk-van-Tuinen-Esco

Dit naar aanleiding van de schade door bodemdaling als gevolg van zout- en gaswinning in Noordwest Friesland. In Wijnaldum zijn bijvoorbeeld scheuren ontstaan in de muren van de kerk en is een woning scheefgezakt.
Van Ojik was zaterdag met GL-lijsttrekkers Tineke Strik (Eerste Kamer) en Retze van der Honing (Provinciale Staten) en een groep Friese GroenLinkseers op bezoek bij Winamer Belang in Wijnaldum en daarna bij Frisia Zout in Harlingen om zich te verdiepen in de problematiek van de bodemdaling. Van Ojik constateerde dat bewoners op verschillende plaatsen in Nederland bodemdaling op de politieke agenda zetten. Het ligt voor de hand dat delfstoffenwinning daardoor steeds meer een politiek onderwerp wordt.
Zie ook onze facebookpagina of

Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Stop kernafval niet in de bodem!

kernafval Op maandagavond 2 februari aanstaande wordt er in dorpshuis de Drijscheer in Alteveer (provincie Groningen) een bijeenkomst gehouden over de opslag van kernafval in zoutkoepels. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door GroenLinks in Groningen. Het is een vervolg op de drukbezochte bijeenkomst in oktober vorig jaar, gehouden in Stadskanaal, waar is gebleken dat er veel behoefte is aan informatie over dit onderwerp.

Alle lidstaten van de Europese unie moeten uiterlijk in augustus 2015 een nationaal programma rond de eindberging van radioactief afval voorleggen aan de Europese commissie. Onduidelijk is hoe en op welke manier de bevolking hierover wordt geïnformeerd. In het noorden van Nederland komen een aantal gebieden eventueel in aanmerking voor ondergrondse opslag van radioactief afval, waaronder locaties in de omgeving van Stadskanaal en Pieterburen. Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

100% duurzaam actie

Op zaterdagmiddag 20 september precies om 12.00 uur werd aan de Harlinger wethouder Harry Boon (CDA) voor het Harlinger Stadhuis een petitie met meer dan 1,5 miljoen handtekeningen aangeboden voor de Aktie 100% duurzaam. De organisatie van deze actie was in handen van Avaaz.org de actievoerende beweging die de stem van gewone mensen laat doorklinken in wereldwijde besluitvorming. Tekst in een flyer: ‘Bent u ontevreden of kritisch over zoutwinning onder het Wad, de bodemdaling, de verzilting, de afvalverbrander, de gaswinning, vervuiling van bodem, lucht en water en hoe de gemeente, provincie, de regering, Europa en de VN omgaat met klimaat verandering, kom dan in actie!’. Onder de groep actievoerders was ook GrienLinks Statenlid Joop van der Heide, GroenLinks raadslid Wim Kroon, Henk Prins en andere klimaatmedestanders. Omrop Fryslan filmde en ondervroeg een van de leidende actievoerders en Harry Boon. De groepsfoto (komt nog) op het bordes van het Harlinger Stadhuis is van Ubbo Postuma

De Waddenvereniging is een actie begonnen tegen de zoutwinning: www.foutzout.nl

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

GrienLinks: meer aandacht voor natuurherstel op de Wadden

Waddenfonds In 2013 is de verantwoordelijkheid voor het verdelen van het geld uit het Waddenfonds van het Rijk naar de provincies Fryslân, Noord-Holland en Groningen gegaan, met Fryslân als trekker. Er is een organisatie opgericht (een WGR) en een Waddenvisie vastgesteld door de drie provincies gezamenlijk. Op 21 mei 2014 werd in Fryslân (en op een ander moment in de andere provincies) het Uitvoeringsplan Waddenfonds vastgesteld. Op grond van dat Uitvoeringsplan (dat vier jaar geldig is) worden de subsidies aan de ingediende projecten al dan niet toegekend. Per jaar komt er dan nog een Jaarplan uit ter kennisname aan de Staten. GrienLinks heeft ingestemd met de Waddenvisie en het Uitvoeringsplan, omdat de fractie het belangrijk vindt dat de projecten van start moeten kunnen gaan. Wel maken de GrienLinksers zich zorgen over de natuur op de Wadden. Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Sâltwinning ûnder it Waad: stipe fan Twadde Keamer foar GrienLinks

saltlyts.jpg De Twadde Keamer hat lêstendeis mei in moasje fan de Keamerleden Vos en Jacobi (PvdA) der foar soarge dat it NIOZ-ûndersyk nei de risiko’s fan boaiemdaling yn it Waad better ûndersocht wurde. Minister Kamp fan EZ hat dêrom it ferlienen fan in fergunning foar sâltwinning ûnder it Waad útsteld.
Dit beskôget GrienLinks as stipe foar it eigen stânpunt: sa lang ’t de risiko’s fan sâlt (en gas-)winnng ûnder de Waadsee net folslein dúdlik binne, dan dit foar Europa sa likernôch wichtichste natoergebiet net yn gefaar bringe.
Der spilet net allinne de ûnfoarspelberens fan de boaiemdaling, sa as gauris ûnderstreke is troch âld-NAM-meiwurker ir. Adriaan Houtenbos. Ek is der de ûnwissichheid fan de stiging fan de seespegel.

Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Provincie verzaakt hoedersplicht Waddenzee

saltlyts.jpg Woensdag 16 oktober 2013 werden de ‘gebiedsontwikkelingscontracten Harlingen/Franekeradeel’ feestelijk ondertekend door de provincie Fryslân, de gemeenten Harlingen en Franekeradeel en Frisia, onderdeel van de zoutfabriek. De contracten gaan over de gebiedsontwikkeling in Noordwest Fryslân. Herstelwerkzaamheden voor de bodemdaling door de zoutwinning en schade ontstaan door het aanleggen van wegen kunnen gaan plaatsvinden. De GrienLinks-fractie vindt dat de provincie en de gemeenten Harlingen en Franekeradeel zich daarbij onterecht verplichten in te spannen om zoutwinning onder de Waddenzee mogelijk te maken. (*noot)
Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Zoutwinning onder het Wad

saltlyts.jpg De provincie en de gemeenten Harlingen en Franeker gaan binnenkort een overeenkomst met de zoutfabriek Frisia tekenen over de gebiedsontwikkeling, de bodemdaling én de winning van zout onder het Wad. Met het ondertekenen van die overeenkomst beloven de overheden alles te zullen doen om winning van zout onder het Wad mogelijk te maken. GrienLinks is tegen het nu al instemmen met het winnen van zout onder het Wad. Het is nog volstrekt onduidelijk welke gevolgen dat zal hebben voor de bodem onder het Wad, maar ook is niet zeker of het zonder gevolgen zal blijven voor bijvoorbeeld de zeedijken. In de overeenkomst staat in artikel 10 dat (lid 1)Frisia 2 miljoen euro zal bijdragen aan de maatschappelijke plus én er staat (in lid 3) dat de overheden zich zullen inspannen om de transitie van het winnen van zout van land naar het Wad (binnen hun mogelijkheden en bevoegdheden) mogelijk zullen maken.
GrienLinks heeft hier op 28 juni 2013 vragen over gesteld

Op 23 augustus 2013 heeft GS antwoord gegeven. Zij melden dat de 2 miljoen euro voor de maatschappelijke plus niets te maken heeft met de ‘finale kwijting’van de effecten van de bodemdaling. Het belemmert een nieuwe claim, als de bodem opnieuw daalt, niet, zegt GS. De meerderheid van de Staten en gemeenteraden heeft ingestemd met het tekenen van de overeenkomst.

Zie antwoordbrief aan GrienLinks

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter