Vragen over rattenbestrijding

De provinciale fracties van GrienLinks, Partij voor de Dieren en SP hebben aan het Friese college vragen gesteld over de rattenbestrijding in Fryslân. De drie fracties willen onder meer weten of het klopt dat ontheffingen worden verleend aan mensen die geen gedegen opleiding hebben gehad. Verder lezen

Inspiratiedag GL in het Noorden – 25 juni 2022

Voor alle GroenLinksers (en sympathisanten) in Groningen, Fryslân en Drenthe is er een inspiratiedag op zaterdag 25 juni 2022 in de Biotoop in Haren van 10.00-16.00 uur. Met Lisa Westerveld (Tweede Kamerlid), Julian Pahlke (van Bundnis/die Grünen) en Hans Rodenburg (Wetenschappelijk Bureau van GL), en vele raadsleden, Statenleden en gedeputeerden van GL in de noordelijke provincies. Laat je inspireren en kom zelf ook inspireren! Verder lezen

Zelf doen of is regie vanuit Den Haag nodig?

Column Jochem Knol (woordvoerder stikstof) en Elsa van der Hoek (woordvoerder water)

Het Rijk heeft de afgelopen jaren met de provincies afspraken gemaakt om problemen op het gebied van water, biodiversiteit, natuur, klimaat en stikstof met concrete maatregelen op te lossen. Daarvoor worden doelstellingen vastgelegd en een planning afgesproken. De provincies krijgen geld, gaan aan de slag en maken zogenaamde uitvoeringsprogramma’s. Het idee is dat de provincies die problemen lokaal beter kunnen oplossen. Verder lezen

Nieuwsbrief GrienLinks Fryslân Statenfractie april 2022

In april maakten de Statenleden van GrienLinks zich in de Staten druk over het afmaken van het Natuurnetwerk (grondbeleid), de Hegewarren (een pilot in het veenweidegebied) en hoe je schade kunt voorkomen door ganzen. Verder zijn er vragen gesteld over de vos, de Friese stikstofuitstoot en het Russische gas (energie besparen!). Kijk voor meer op onze sociale media.

Het dilemma van de komende maand staat in de column van Jochem Knol (woordvoerder stikstof/natuur) en Elsa van der Hoek (woordvoerder water): maatregelen opleggen of van onderen op?

Lijkt het je leuk om bij te dragen aan het groener en linkser maken van de wereld:
Doe mee!

Je kunt meer informatie over ons en onze activiteiten vinden op onze website of op facebooktwitter en  instagram. Voor contact met de fractie: grienlinks@fryslan.frl 0582925805.

Verder lezen

Meer aandacht voor het voorkómen van schade door ganzen

“Voorzitter, zoals gezegd is elke gans die afgeschoten wordt er ons inziens een te veel. Dat de ganzen schade veroorzaken ziet GrienLinks ook. Maar alleen een beleid waarin preventie voorop staat kan rekenen op een breder draagvlak en is juridisch houdbaar’, zei Statenlid Jochem Knol in het debat over ganzenbeleid (op 20 april 2022). Hij diende moties in voor onderzoek naar beleidsmaatregelen, meer aandacht voor preventieve maatregelen en voor logischer grenzen van rustgebieden voor ganzen.Verder lezen