GrienLinks en PvdA: ‘Trek het besluit voor nieuwe gaswinning bij Ternaard onder de Waddenzee weer in’

De Friese Statenfracties van GrienLinks en PvdA willen dat demissionair minister Blok van Economische Zaken en Klimaat het ontwerp-instemmingsbesluit voor nieuwe gaswinning bij Ternaard onder de Waddenzee weer intrekt. Het voorlopige besluit is door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op vrijdag 27 augustus gepubliceerd en geeft toestemming voor nieuwe gaswinning bij Ternaard vanaf 2023. De regering negeert hiermee de uitdrukkelijke wens van de drie noordelijke provincies en veel Waddengemeenten om geen gaswinningen in de Waddenzee toe te staan. Deze actie gaat ook in tegen de recente rechterlijke uitspraken die de regering en Shell dwingen om de CO2-uitstoot fors te verlagen.Verder lezen

GrienLinks, PvdA en CU: Creëer extra plekken om asielzoekers en vergunninghouders op te vangen

De capaciteit die het COA heeft om asielzoekers en vergunninghouders op te vangen, staat mede door de situatie in Afghanistan onder grote druk. Er moeten snel extra plekken komen om vluchtelingen op te vangen. Het demissionaire kabinet heeft de Commissaris van de Koning (CvdK) en het college van Gedeputeerde Staten (GS) daarom een brief gestuurd. In de brief wordt dringend verzocht om snel door te geven of er in Fryslân extra plek is om asielzoekers en vergunninghouders op te kunnen vangen. De Friese Statenfracties van de PvdA, GrienLinks en ChristenUnie willen dat er snel gehoor wordt gegeven aan de oproep van het kabinet. De fracties zien graag dat GS en de CvdK, in zijn rol als Rijksheer, een actieve rol pakken om voor extra opvanglocaties te zorgen. Daarom hebben zij schriftelijke vragen gesteld.Verder lezen

Nieuwsbrief Statenfractie GrienLinks Fryslân juni/juli 2021

Dit zijn wij, de fractie van GrienLinks met ondersteuners: vlnr Jochem Knol, Idske Koopmans, Sanne van Wees, Elsa van der Hoek, Arjette de Vroet en Charda Kuipers in de binnentuin van het provinciehuis. We wensen iedereen een goede zomer en zijn in augustus weer terug. Waar we ons in juni druk over hebben gemaakt, kun je hieronder lezen.

Deze maand schreef Elsa een column: “Onzinnige moties” (over de manier van debatteren in de Staten).

Wil je na de zomer ook iets in de politiek doen? Doe mee!

In deze nieuwsbrief:

  • Veiligheid voor lhbtiq+’ers in sport (motie GL aangenomen)
  • Busvervoer anders door corona (2 moties GL aangenomen)
  • GL-motie met oproep aan Rijk te stoppen met vergunningen die natuur Waddenzee aantasten in de drie Waddenprovincies aangenomen
  • De wereld verandert – maar het gaat niet vanzelf (Algemene Beschouwingen)
  • Geen meerderheid voor motie geld voor COC
  • Wel meerderheid voor de motie vergroenen schoolpleinen

Je kunt meer informatie over ons en onze activiteiten vinden op onze website of op facebooktwitter en  instagram. Voor contact met de fractie: grienlinks@fryslan.frl 0582925805.

Verder lezen