Aflevering 9 podcast Berends & Van der Hoek: door een groene bril

In aflevering 9 van de podcast van Elsa van der Hoek en Rik Berends een exclusief interview met gedeputeerde Matthijs de Vries van de ChristenUnie: ‘Wie is de man achter het maatpak?’ Daarnaast praten Elsa en Rik over o.a. de problemen in de noodopvang van het COA in Biddinghuizen, over de motie van treurnis die bij de begrotingsbehandeling in de Staten is ingediend, zijn ze het niet eens over de Olympische winterspelen naar Thialf, maar zijn ze het wél roerend eens over het WK vrouwenvoetbal naar Fryslân. Jochem in de lift roept op tot stemmen op Charda Kuipers van GrienLinks.

Nieuwsgierig? Je kunt de aflevering luisteren op Spotify
Geen Spotify? Dan kun je de aflevering hier luisteren.

Extra nieuwsbrief over verkiezingsuitslag november 2023

In deze extra nieuwsbrief een bericht van Charda Kuipers (fractievoorzitter van de GrienLinks Statenfractie). Met een reactie op de uitslag van de verkiezingen.

We bedanken jullie, onze leden, voor het blijvende vertrouwen in onze gedeelde idealen. De uitslag van 22 november is ongekend. Er wacht ons een grote uitdaging en belangrijke opdracht. Daar willen we graag over van gedachten wisselen met jullie.

Mailen, appen en bellen kan altijd. En op 27 november vanaf 19 u. is er een extra mogelijkheid voor een online gesprek met de fractie. We zijn benieuwd hoe jullie tegen de uitslag aankijken! Meld je hier aan via grienlinks@fryslan.frl

Op de foto de fractieleden: vlnr Jochem Knol, Elsa van der Hoek, Rik Berends en Charda Kuipers

Doe mee! Je kunt meer informatie over ons en onze activiteiten vinden op onze website of op facebooktwitter en  instagram. Voor contact met de fractie: grienlinks@fryslan.frl 0582925805.

Verder lezen

De verkiezingsuitslag: Laveren tussen jubelen en wanhoop

Door Charda Kuipers

Wat was het mooi om te ervaren hoe deze campagne mensen bij elkaar heeft gebracht, om te zien hoe rood en groen zij aan zij overal zichtbaar waren. Wat een mooie gesprekken zijn ontstaan tussen leden van GrienLinks en PvdA, en hoe de samenwerking op een hoger plan is getild. Het was heerlijk om zoveel enthousiaste mensen in actie te zien voor onze groene en sociale idealen!
Toch zal het nog even duren voor ik de uitslag van deze verkiezingen heb verwerkt.Verder lezen

Gedeputeerde Staten schieten in de eigen voet – Opinie Jochem Knol over natuurvergunning KRW gebied weigeren wegens stikstof

Opinie Jochem Knol

Gedeputeerde Staten (GS) hebben eind oktober een natuurvergunning voor de aanleg van het waternatuurgebied bij Grou tegengehouden. Maatregelen die nodig zijn om aan de afspraken te voldoen die de provincie al in 2001 heeft gemaakt om de waterkwaliteit te verbeteren. Schoon water is goed voor de natuur. Als we daarin slagen draagt dat bij aan het op gang brengen van vergunningverlening aan bijvoorbeeld agrarische bedrijven. Als de wil er is kan het project in Grou doorgaan, maar door de rigide uitleg van stikstofregels en daarmee de vergunning aan te houden lijkt GS in eigen voet te schieten. Daarmee zijn én de natuur én bedrijven de dupe. Verder lezen

Vragen over misverstanden oorzaak blauwtongvirus

De Friese Statenfracties van de PvdA, GL, en PvdD willen boven tafel krijgen hoe de provincie aankijkt tegen een gesuggereerde relatie tussen ‘natte natuur’ en het voorkomen van het blauwtongvirus. Dit virus verspreidt zich rap door onze provincie, en baart onze fracties grote zorgen. Daarom stellen de fractiesvragen aan het college. Verder lezen