Opinie: geld of weidevogels?

Door Jochem Knol: “Het voorjaar komt er weer aan en wat kunnen we dan weer genieten van de frisse lucht, de ruimte en het gekwetter van de weidevogels. Wat een geweldig gevoel roept dat op en wat kunnen we genieten van de vlucht van de kieviten en grutto’s. Niet voor niets willen we dat gevoel ook in de toekomst blijven beleven. Helaas gaat het slecht met de weidevogels. De omvang van het leefgebied neemt steeds verder af waardoor we steeds meer kunstgrepen moeten doen om de laatste weidevogels te behouden.Verder lezen

Opinie: op naar een Nieuwe Friese Economie

Charda Kuipers over de omslag die we moeten maken, ook en juist in onze economie. “Aan de wereld zoals we die in Nederland tot voor kort kenden, kwam vorig jaar plotseling een eind. Gelukkig lijkt het erop dat we over een tijdje weer enigszins terug kunnen naar hoe het was. Maar willen we dat in álles? Ook ons consumptiegedrag? Want we weten natuurlijk wel dat we niet oneindig kunnen doorgaan met consumeren en kopen.Verder lezen

GrienLinks stelt Statenvragen over nieuwe gaswinning Weststellingwerf

De Statenfractie van GrienLinks in Fryslân heeft zorgen over de nieuwe gaswinning op de grens van de gemeenten Weststellingwerf (en Westerveld op de grens met Drenthe). Het Canadese gaswinningsbedrijf Vermilion wil daar de gaswinning uitbreiden op drie locaties. GrienLinks Statenlid Jochem Knol vraagt zich af of wel voldoende rekening wordt gehouden met de belangen van omwonenden, natuur, waterhuishouding en historisch erfgoed. Daarnaast bestaan zorgen over de informatie en communicatie. De fractie stelde vragen aan het Friese college. Ook in Drenthe stelde de GroenLinks-fractie vragen. Verder lezen

Nieuwsbrief Statenfractie GrienLinks Fryslân december 2020

2020 was onverwacht anders dan andere jaren. Corona en de gevolgen daarvan hebben ingegrepen in veel levens en de maatschappij. Toch hebben we ons, gedeeltelijk digitaal, onverminderd met veel passie ingezet voor GrienLinks in de Provinciale Staten.

Zo heeft Jochem Knol tijdens de Statenvergadering op 16 december een motie aangenomen gekregen voor een funderingstafel waaraan ook bewoners met schade aan hun woning door een laag waterpeil kunnen meepraten. Elsa van der Hoek heeft in het debat samen met andere fracties gepleit voor een faunapassage in de Skieding en Charda Kuipers met andere fracties voor meer mogelijkheden voor dorpsmolens.

Ook hebben we ons het afgelopen jaar ingezet voor de natuur en biodiversiteit, de energietransitie, de regenboogprovincie, het openbaar vervoer, cultuur, tegen gaswinning en nog veel meer. Natuurlijk gaan we daar graag mee verder in 2021, het liefst met input van jullie!

Het geluid van GrienLinks is hard nodig. Doe mee!

Lees hieronder in de nieuwsbrief over onze acties en standpunten in de Staten in december:

  • Voorstel voor funderingstafel aangenomen
  • Op de bres voor een faunatunnel in de Skieding
  • Aandacht voor meer mogelijkheden voor dorpsmolens
  • Vraagtekens bij evaluatie Top Dutch
  • Friese GL raads- en Statenleden: college en Wetterskip moeten doorpakken in veenweideproblematiek

Wil je ons helpen (kun je bijvoorbeeld leuke filmpjes maken, goed schrijven, mooie foto’s maken of weet je veel over een bepaald onderwerp), wil je gewoon meer weten of ergens op reageren? Kijk op onze website of volg ons op facebooktwitter en  instagram of neem contact op met de fractie via: grienlinks@fryslan.frl of 0582925805.

Verder lezen

Aandacht voor dorpsmolens

“We spreken vandaag over het initiatiefvoorstel van D66. Ik zal ook op dit stukje van de discussie blijven, hoewel ik op mijn lippen moet bijten om niet over de onderliggende problematische ruimtelijke verordening te beginnen. En dan kan ik kort zijn voorzitter, het voorstel steunen wij volmondig”, vertelde fractievoorzitter Charda Kuipers in het debat op 16 december 2020 over meer mogelijkheden voor dorpsmolens. Wel gaf ze aan te hopen op een heroverweging van de regels op het gebied van windenergie als bij de evaluatie van de RES 1.0 blijkt dat alles toch niet zo goed uitpakt als gesteld.Verder lezen