GrienLinks stelt Statenvragen over nieuwe gaswinning Weststellingwerf

De Statenfractie van GrienLinks in Fryslân heeft zorgen over de nieuwe gaswinning op de grens van de gemeenten Weststellingwerf (en Westerveld op de grens met Drenthe). Het Canadese gaswinningsbedrijf Vermilion wil daar de gaswinning uitbreiden op drie locaties. GrienLinks Statenlid Jochem Knol vraagt zich af of wel voldoende rekening wordt gehouden met de belangen van omwonenden, natuur, waterhuishouding en historisch erfgoed. Daarnaast bestaan zorgen over de informatie en communicatie. De fractie stelde vragen aan het Friese college. Ook in Drenthe stelde de GroenLinks-fractie vragen. Verder lezen

Nieuwsbrief Statenfractie GrienLinks Fryslân december 2020

2020 was onverwacht anders dan andere jaren. Corona en de gevolgen daarvan hebben ingegrepen in veel levens en de maatschappij. Toch hebben we ons, gedeeltelijk digitaal, onverminderd met veel passie ingezet voor GrienLinks in de Provinciale Staten.

Zo heeft Jochem Knol tijdens de Statenvergadering op 16 december een motie aangenomen gekregen voor een funderingstafel waaraan ook bewoners met schade aan hun woning door een laag waterpeil kunnen meepraten. Elsa van der Hoek heeft in het debat samen met andere fracties gepleit voor een faunapassage in de Skieding en Charda Kuipers met andere fracties voor meer mogelijkheden voor dorpsmolens.

Ook hebben we ons het afgelopen jaar ingezet voor de natuur en biodiversiteit, de energietransitie, de regenboogprovincie, het openbaar vervoer, cultuur, tegen gaswinning en nog veel meer. Natuurlijk gaan we daar graag mee verder in 2021, het liefst met input van jullie!

Het geluid van GrienLinks is hard nodig. Doe mee!

Lees hieronder in de nieuwsbrief over onze acties en standpunten in de Staten in december:

  • Voorstel voor funderingstafel aangenomen
  • Op de bres voor een faunatunnel in de Skieding
  • Aandacht voor meer mogelijkheden voor dorpsmolens
  • Vraagtekens bij evaluatie Top Dutch
  • Friese GL raads- en Statenleden: college en Wetterskip moeten doorpakken in veenweideproblematiek

Wil je ons helpen (kun je bijvoorbeeld leuke filmpjes maken, goed schrijven, mooie foto’s maken of weet je veel over een bepaald onderwerp), wil je gewoon meer weten of ergens op reageren? Kijk op onze website of volg ons op facebooktwitter en  instagram of neem contact op met de fractie via: grienlinks@fryslan.frl of 0582925805.

Verder lezen

Aandacht voor dorpsmolens

“We spreken vandaag over het initiatiefvoorstel van D66. Ik zal ook op dit stukje van de discussie blijven, hoewel ik op mijn lippen moet bijten om niet over de onderliggende problematische ruimtelijke verordening te beginnen. En dan kan ik kort zijn voorzitter, het voorstel steunen wij volmondig”, vertelde fractievoorzitter Charda Kuipers in het debat op 16 december 2020 over meer mogelijkheden voor dorpsmolens. Wel gaf ze aan te hopen op een heroverweging van de regels op het gebied van windenergie als bij de evaluatie van de RES 1.0 blijkt dat alles toch niet zo goed uitpakt als gesteld.Verder lezen

De Skieding, de dassen en de otters

GrienLinks is tevreden met de uitwerking van het besluit over opwaardering van de weg De Skieding (de N358) en de inpassing daarvan in het landschap. Wel pleitte Elsa van der Hoek voor aanleg van een faunapassage onder de weg door, voor dassen, otters en amfibieën. Daarnaast bekritiseerde ze de communicatie van de provincie met de veehouder die gevraagd had om een veetunnel. Andere partijen deelden die kritiek. De gedeputeerde ontraadde de faunapassage (jildfergriemerij, vond ze). Wel gaf ze toe dat de communicatie met de veehouder beter had gemoeten. Verder lezen

Voorstel voor funderingstafel aangenomen

funderingsherstel, bodemdaling

De bewoners van het veenweidegebied die schade hebben aan hun huis door bodemdaling kunnen om de tafel. Een grote meerderheid van de Staten stemde op 16 december 2020 voor het voorstel van GrienLinks (samen met SP, 50plus, PvdD en D66) om een nieuw gesprek met de bewoners over de funderingsschade mogelijk te maken. Verder lezen