GrienLinks stelt vragen over kosten aquaducten

In Fryslân zijn vijf bruggen op de vaarweg Lemmer-Delfzijl aan vervanging toe, onder meer bij Spannenburg en Kootstertille. Daarbij kan een keuze gemaakt worden uit vervanging door een nieuwe brug of een aquaduct. Statenfractie GrienLinks vraagt zich af wie die keuze mag maken, wat dat kost, en of de belangen van fietsers ook meetellen in de beslissing. Daarom heeft de provinciale fractie vragen gesteld aan het college.Verder lezen

Nieuwsbrief GrienLinks Fryslân Statenfractie maart 2024

Zaterdag 23 maart hadden we met dank aan het bestuur weer een boeiende ledenvergadering. Tweede Kamerleden Suzanne Kröger en Habtamu de Hoop vertelden over hun kijk op de verschuivende politieke verhoudingen: inzetten op een stevige rood-groene koers!

In de Staten bespraken we op 20 maart het ganzenbeleid en het oeverbeheer van vaarwegen. Dat heeft twee dingen opgeleverd. Eén: de provinice gaat van geld uit het Natuurpact nog meer uitgeven aan vergoedingen voor ganzenschade. Daardoor blijft er weer minder geld over voor de aanleg van het Natuurnetwerk (NNN). En twee: er is een herhaalde toezegging gedaan om bij vervanging of onderhoud van oevers te kijken of het een natuurvriendelijke oever kan worden. Onze groene en linkse stem laten we zo goed mogelijk horen, en in deze periode is dat misschien nog noodzakelijker dan ooit.

En op 27 maart namen we afscheid van Rik Berends als commissielid, hij is raadslid in Ooststellingwerf geworden. Zie hieronder meer.

Doe mee! Zoals je kunt lezen, kunnen we je steun goed gebruiken… Je vindt meer informatie over ons en onze activiteiten op de website of op facebooktwitter en  instagram. Voor contact met de fractie: grienlinks@fryslan.frl 0582925805.

En helemaal onderaan in deze nieuwsbrief: activiteiten in de afdelingen!

Verder lezen

Afscheid Rik Berends als commissielid in de Staten voor GrienLinks

Tijdens een fractievergadering namen we afscheid van Rik, ons commissielid. Sinds de verkiezingen in maart 2023 is hij lid van de fractie. Hij gaat nu weg, omdat hij ook raadslid is geworden in de gemeente Ooststellingwerf. We waren heel blij met zijn bijdrage aan de fractie en niet te vergeten de beroemde podcast Berends & Van der Hoek die hij samen met Elsa heeft gemaakt. Verder lezen