Aanvullende schriftelijke vragen over gevolgen uitspraak Raad van State emissiearme vloeren

De fracties van GrienLinks, PvdD en SP stellen aanvullende vragen over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State, waarbij twee types ‘emissiearme stalvloeren’ als ongeschikt aangemerkt zijn voor het beperken van de stikstofemissie. Jochem Knol, Statenlid van GrienLinks: :”Dit type stalvloeren is, ondanks dat er al eerder berichten waren over het onvoldoende functioneren van de stalvloeren, nota bene door de provincie en de rijksoverheid gesubsidieerd. We zijn benieuwd hoeveel geld hieraan door de provincie is uitgegeven. Bedrijven die een vergunning hebben gekregen, hebben geïnvesteerd en kunnen nu in de problemen komen, terwijl subsidie niet heeft bijgedragen aan het oplossen van de stikstofemissie en het herstel van de natuur.” Verder lezen

De landbouw moet veranderen, om zoveel redenen… natuur, stikstof, water, klimaat, bodem, pesticiden

De GrienLinksfractie is kritisch op de keuze die de provincie maakt in de natuur/stikstofproblematiek en stelt vragen aan het college. Jochem Knol: ” Bij het zoeken naar oplossingen van de stikstofproblemen wordt door de agrarische bedrijven ingezet op innovatieve oplossingen. Het college heeft in diverse publicaties aangegeven deze oplossingsrichting te omarmen. De afgelopen jaren is echter gebleken dat veel van de innovaties niet het geoogde effect hebben, hetgeen door de Raad van State is bevestigd. Bovendien gaan de problemen veel verder dan alleen de stikstofopgave. Ook het kabinet geeft aan dat ook de problematiek rond water, klimaat, bodem en natuurherstel snel moet worden aangepakt. Dit lijkt bijvoorbeeld strijdig met de huidige provinciale afspraken rond het pas in 2035 afronden van de Europese wateropgave (KRW) en van de volledige Natuurnetwerkopgave. De landbouw moet gewoon veranderen, hoe je het ook wendt of keert.”Verder lezen

Gaswinning in Fryslân ongewenst

Gedeputeerde Douwstra geeft in een interview in de Leeuwarder Courant op 21 juli 2022 aan dat de gaswinning bij Ternaard vrijwel zeker doorgaat. Jochem Knol: “Douwstra lijkt zich vooral in te zetten voor het binnenhalen van geld. Dit zou in strijd zijn met de uitspraken van de Provinciale Staten dat gaswinning in Fryslân ongewenst is en alles op alles moet worden gezet om de winning van gas in Ternaard en elders in Fryslân tegen te gaan.” Naar aanleiding hiervan stellen de fracties van GrienLinks, FNP, D66, PvdD, SP en PvdA opnieuw vragen aan GS.Verder lezen

Nieuwsbrief GrienLinks Fryslân Statenfractie juli 2022

De laatste Statenvergadering op 13 juli voor de zomer werd onderbroken door een bommelding. Een nogal ongewone ervaring. De Statenleden en de medewerkers van de provincie zaten een paar uur op veilige plekken opgesloten in het provinciehuis. De Statenleden besloten om gewoon door te vergaderen. Het is niet bekend geworden wat er precies aan de hand was of van wie de bommelding was.

‘Democratie vergt moed’ stond er op de beker die Jochem Knol van de fractie cadeau kreeg dezelfde ochtend (voor zijn verjaardag). En dat is het ook: moed van iedereen om naar elkaar te luisteren, elkaars belangen te zien en een eerlijk besluit te nemen daarover na het afwegen van die belangen.

Wij gaan in ieder geval hiermee door. Lijkt het je ook wat om bij te dragen aan het groener en linkser maken van de wereld: Doe mee!

Je kunt meer informatie over ons en onze activiteiten vinden op onze website of op facebooktwitter en  instagram. Voor contact met de fractie: grienlinks@fryslan.frl 0582925805.

Verder lezen