Waarom is stikstof een probleem?

Op de foto staan brandnetels. Een signaal van een stikstofrijke bodem. Uitleg van Nature Today: ‘Door het neerdalen van stikstofverbindingen als ammoniak en nitraat wordt de bodem verrijkt met meststoffen. Die leiden ertoe dat planten die houden van veel stikstof, zoals brandnetels en braam, extra hard kunnen groeien. Zij overwoekeren dan vele plantensoorten die juist graag groeien onder stikstofarme omstandigheden’. Dat zorgt voor een vermindering van soorten en is dus een probleem voor de biodiversiteit. Verder lezen

Vragen over spuitvrije zones en bestrijdingsmiddelen in Fryslân

Zeven provinciale fracties (GrienLinks, PvdD, SP, D66, PvdA, FNP en 50plus) stellen vragen over de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen die wordt gebruikt in Fryslân. Met name over de bollenteelt maken de partijen zich zorgen: “In verschillende Friese en Drentse gemeenten hebben bewoners ( vooral in de buurt van bollentelers) ernstige zorgen geuit over het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de directe omgeving van hun woningen. Ze maken zich zorgen over hun gezondheid, over het milieu en over biodiversiteit. Wij willen van ons college weten hoe dat in Fryslân zit en wat we er aan kunnen doen”. Verder lezen

Vragen over bijdrage aan Thialf – zonnepanelen

De provincie wil extra 400.000 euro aan Thialf geven voor het herstellen van de zonnepanelen op het dak van Thialf. Er ligt een voorstel klaar voor de Staten. De gedeputeerde komt echter terug op zijn eerder gedane uitspraken over het verlagen van de jaarlijkse bijdrage aan Thialf in het geval de zonnepanelen weer hun werk zouden doen. De duurzaam opgewekte energie zorgt immers voor een verlaging van de exploitatiekosten. Elsa van der Hoek is verbaasd over deze uitspraken.Verder lezen

Aandeelhouders NAM moeten verantwoordelijkheid nemen voor de Waddenzee

Te Gast van Jochem Knol (GL), Erik de Groot (PvdA), Menno Brouwer (PvdD) en Hanneke Goede (SP)

In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet is opgenomen dat geen nieuwe vergunningen worden verleend voor het winnen van gas onder de Waddenzee. Voor de winning bij Ternaard zijn de omgevingsvergunning en de vergunning in het kader van de natuurbeschermingswet nog niet verleend, maar het is allerminst zeker of die winning niet door gaat. De gevolgen voor de natuur en de status van het Werelderfgoed Waddenzee blijven daarmee onzeker.Verder lezen

Jacht op bedreigde hazen toegestaan? (schietincident Frijlân)

Onlangs is een bewoonster van Frijlan aan de Boksumerdyk op eigen terrein geraakt door hagel van een jager. In een brief van de Stichting Permacultuur Frijlân worden verschillende onregelmatigheden en mogelijke overtredingen van wet- en regelgeving aangekaart tijdens een hazenjacht op het terrein van Dairy Campus. De fracties van de Partij voor de Dieren, de SP en GrienLinks hebben vragen gesteld aan het Friese college om opheldering over dit incident. Ook willen ze weten of het college de jacht op hazen (en konijnen en wilde eenden) wil stopzetten. Verder lezen