PVVP

“Het is a-sociaal dat er wel 300 miljoen euro voor het aanleggen van wegen wordt uitgetrokken, en slechts een schijntje van ongeveer 10 miljoen euro provinciaal geld voor het openbaar vervoer”

Grienlinks statenlid Oene Hofman

Dat is de conclusie van GL-statenlid Oene Hofman na een uitgebreid debat over het Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan (PVVP) in de staten van 15 maart. Twee moties van GrienLinks werden aangenomen:

Een motie om onderzoek te doen naar gratis Openbaar Vervoer (in eerste instantie voor ouderen, later voor meer groepen) werd aangenomen met de steun van de PvdA, SP, FNP, ChristenUnie/SGP en D66.

Een andere motie zorgt voor het behoud van het Openbaar Vervoer op de eilanden. Deze is statenbreed aangenomen. De eis voor een kostendekkingsgraad van 50 % wordt voor de eilanden losgelaten en bovendien is gedeputeerde Baas bereid samen met de eilandbestuurders te zoeken naar andere financieringsmogelijkheden.

GrienLinks heeft tgen het PVVP gestemd. De statenleden van de grienlinkse fractie vinden dat met dit verkeersbeleid Frysln vol loopt met asfalt en auto’s ten koste van landschap en groene ruimte. Dit is slecht voor het milieu n onze kracht als provincie ligt in onze rust en ruimte. De politici in de Staten zouden de moed moeten opbrengen om een echt radicale omslag te maken naar een groener, socialer en schoner verkeersbeleid.