NIEUWSBRIEF NR. 36 GRIENLINKS statenfractie Februari 2007

grienlinks@sis.fryslan.nl
058 2925805
www.grienlinks.nl

Abonneren of afzeggen van de nieuwsbrief per e-mail: grienlinks@sis.fryslan.nl, met als onderwerp “aanmelden nieuwsbrief” of “afmelden nieuwsbrief”

Beste nieuwsbrieflezer,

Nog 10 dagen tot de verkiezingen. Nog 10 dagen voor ons om met hart en ziel er voor te knokken dat we onze huidige drie zetels behouden. Want als we er drie houden is dat pure winst! En laten we eerlijk zijn; deze provincie verdient een groene, sociale en tolerante partij op volle sterkte. Pas dan weet je zeker dat er echt iets gedaan wordt om het openbaar vervoer weer op peil te brengen. Pas dan weet je zeker dat Fryslân voorop wil lopen om klimaatverandering te stoppen, de Friezen te beschermen en het landschap te behouden. Pas dan weet je zeker dat de Friese jeugd er op kan rekenen dat hun zorgen serieus genomen worden. Kortom, er is alle reden toe om juist die laatste 10 dagen campagne te gaan voeren.

Dus een nieuwsbrief die bol staat van nieuws over de campagne en plannen voor de resterende 10 dagen. Niet alles staat er in, omdat sommige dingen gewoon nog even geheim moeten blijven of omdat we nog niet zeker weten of al onze plannen ook echt gaan lukken.

Vanaf deze week zijn de radiospotjes en het verrassende TVspotje van GrienLinks te zien en te horen op radio en TV. Ook te zien op de website: www.stemgrienlinks.nl Help mee om GrienLinks onder de aandacht te brengen! U kunt ingezonden brieven schrijven, uw buren overtuigen, e-cards sturen, posters ophangen, flyeren op 6 maart en naar debatten gaan om uw vragen te stellen. Van alles.

En tenslotte in deze nieuwsbrief: ook het nieuws over de Statenvergadering van 21 februari.

Verder willen wij ook graag – zoals altijd – uw mening horen over de campagne, de politiek in het algemeen en GrienLinkse politiek in het bijzonder: u kunt ons bellen en mailen: 058 2925805 of grienlinks@sis.fryslan.nl of kijk eens op de speciale verkiezingssite: www.stemgrienlinks.nl

Inhoud van deze nieuwsbrief:

 • Irona Groeneveld tweede bij verkiezing beste statenlid onder statenleden
 • Femke Halsema op bezoek in Leeuwarden
 • GrienLinks lanceert Openbaar Vervoer site
 • Film Al Gore druk bezocht, 27 februari in Heerenveen laatste kans
 • Wat er nog gaat gebeuren in de campagne
 • Feestelijke ledenvergadering op 9 maart
 • Statenvergadering 21 februari: (Noch) gjin nij trasee foar de N381
 • Friese Staten willen persé geen nader onderzoek naar brakwater-situatie in het Lauwersmeer
 • en: nog geen besluit over subsidies voor maatschappelijke organisaties

Irona Groeneveld tweede bij verkiezing beste statenlid onder statenleden

Een mooie opsteker voor Irona: haar collega’s beloonden haar inzet de afgelopen periode met een verkiezing tot tweede beste statenlid na Johannes Kramer. Zie ook www.stemgrienlinks.nl voor de volledige uitslag. Irona: “Het geeft een goed gevoel dat mijn collega’s me waarderen voor mijn inzet, ook al zijn ze het vaak niet met me eens. Nu nog een mooie uitslag bij de verkiezingen…..”

Femke Halsema op bezoek in Leeuwarden

Op donderdag 22 februari bezocht Femke Halsema – met de campagnebus – Leeuwarden. Irona Groeneveld en Femke Halsema gingen in gesprek met studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein. Onderwerpen waren: schone energie, grootschalige landbouw, werkgelegenheid, onderwijs. Natuurlijk kwam de vraag waarom GroenLinks – “als ze dan toch van die goeie standpunten hebben” – niet aangeschoven was bij de onderhandelingen ook naar voren.

Irona meldde dat GrienLinks in de komende periode voorstellen gaat doen om van Fryslân een energieneutrale provincie te maken: “Het is werkelijk de hoogste tijd, als we naar de berichten over de klimaatverandering kijken”. Femke Halsema zei dat nu een groene meerderheid in de Kamer zat: “En wij hebben het radicaalste programma wat milieu betreft, dus er valt een hoop te doen!”.
Klik hier voor een fotoreportage of kijk op onze verkiezingssite: www.stemgrienlinks.nl.

GrienLinks lanceert Openbaar Vervoer site

Het openbaar vervoer is een belangrijk punt. Niet alleen tijdens deze verkiezingen, maar altijd al voor de GrienLinks fractie. Het college had nooit veel oor naar de voorstellen van Oene Hofman en zijn fractiegenoten in de afgelopen periode, zoals de motie voor proeven met gratis openbaar vervoer voor ouderen. Deze motie is aangenomen in de Staten, maar de gedeputeerde weigerde hem uit te voeren.

GrienLinks heeft een site over beter openbaar vervoer geopend om de ideeën die er overal in de provincie zijn over beter openbaar vervoer bij elkaar te brengen. Kijk op: www.beter-ov-friesland.nl en zet al je goede ideeën erop!

Film Al Gore druk bezocht, 27 februari in Heerenveen laatste kans

De film “An inconvenient truth” van Al Gore is erg druk bezocht. De film van Al Gore maakt duidelijk dat de effecten van klimaatverandering over de hele wereld te merken zijn. Voorafgaand aan de film hield lijstrekker Irona Groeneveld een korte inleiding en presenteerde alvast maatregelen die GrienLinks wil invoeren. De kern daarvan is het streven om Fryslân in 2012 een energieneutrale provincie te laten zijn. Kijk in de bijlage naar het lijstje met voorstellen van GrienLinks.

De film wordt nog één keer vertoond:Filmhuis Heerenveen, dinsdag 27 februari, 19.00 uur (reserveren: 0513 654468).

Wat er nog gaat gebeuren in de campagne

 • Dinsdag 27 februari 19.00 uur: film Al Gore Heerenveen, inleider: Irona Groeneveld
 • Woensdag 28 februari 16.30: Omrop Radiodebat in de studio van de Omrop, GrienLinks tegenover de Partij voor de Dieren.
 • Woensdag 28 februari 19.30 uur: debat bibliotheek Heerenveen
 • Donderdag 1 maart 20.00 uur: In de Bres in Leeuwarden: debat over de liefde tussen de Staten en de Stad
 • Vrijdag 2 maart 12.00 -14.00 uur: Van Hall Larenstein: Milieudebat georganiseerd door Friese MilieuFederatie: de duurzame toekomst van Fryslân
 • Vrijdag 2 maart 16.00-17.30: Lutherse Kerk Leeuwarden: Fryske Fiersichten voor de Kerk
 • Zaterdag 3 maart 10.00-17.00: bustoer met lijstrekkers langs Dokkum, Drachten, Heerenveen, Sneek, Harlingen. Zie www.joulud.nl
 • Maandag 5 maart 9.00: Actie GrienLinks
 • Maandag 5 maart 10.30-12.00: ROC Sneek: debat georganiseerd door jongeren
 • Maandag 5 maart 18.00-20.00 uur: Drachten, Smelnehûs, Omrop Fryslân tv lijsttrekkersdebat
 • Dinsdag 6 maart 11.00-12.30 uur: ROC Drachten, debat georganiseerd door jongeren
 • Dinsdag 6 maart: 16.30-18.00: NS station Leeuwarden: flyeren GrienLinks
 • Woensdag 7 maart: STEMMEN en ’s avonds verkiezingsuitslagavond in het provinciehuis: Snekertrekweg 1, Leeuwarden.

Feestelijke ledenvergadering op 9 maart

En op vrijdagavond 9 maart is er een extra ledenvergadering met een feestelijk tintje (hoe dan ook) in het Eden Oranje Hotel in Leeuwarden. Om de verkiezingsuitslag te bespreken. Uitnodiging per post volgt.

Over de statenvergadering van 21 februari 2007:

(Noch) gjin nij trasee foar de N381, Drachten-Drintse Grins

It wie foar GL-steatelid Oene Hofman woansdei 21 febrewaris de lêste ynhâldlike steatefergadering. En it waard foar him – en de fraksje – in ferrassende en suver wat feestlike dei. Want der is gjin beslút fallen foar in nij trasee foar de N381 tusken Drachten en de Drintse grins, séls net foar in part fan dizze wei, sa’t it kolleezje fan Deputearre Steaten al woe.

Hofman krige boppedat stipe foar in moasje, dat by it ûndersykjen fan in nij trasee foar it part tusken Donkerbroek en Easterwâlde ék it ferbetterjen fan de besteande wei besjoen wurde moat. It wiene de fraksjes fan PvdA, FNP, D66 én VVD dy’t dat foarstel stipen.

Miskien hat de gong fan saken earder op ‘e dei hjir ek ta bydroegen. Yn in debat oer de takomst fan de Lauwersmar krige de PvdA it ferwyt, dat dy fraksje de ôfrûne fjouwer jier gauris foar ‘mear asfalt’ stimd hat. Sa fan: “No’t de steateferkiezings der oan komme, wurdt it sosjaal gesicht wer belangryk, mar de ôfrûne fjouwer jier is mei stipe fan de PvdA foaral in soad jild stutsen yn mear asfalt!”

Mar by PvdA-fraksjefoarsitter Bert Versteeg foel it foaral ferkeard, dat deputearre Ton Baas it reservearjen fan grûn foar in dûbel trasee ” ûnder druk fan PvdA en GL ” útstelle woe. “Een kinderachtige oplossing”, sei Versteeg. Hy frege tsien minuten skorsing en yn dat skoftke krige hy syn fraksje mei, om tsjín it nije ‘foarkarstrasee’ te stimmen foar it part tusken Drachten en Donkerbroek. “Liever géén besluit, dan een half besluit”, sei Versteeg, dy’t yn de steatekommisje al pleite hie foar útstel fan it debat, sûnder sukses.

GrienLinks en PvdA binne bang dat it opknippen fan it trasee tusken Drachten en de Drintse grins ferkeard útpakke kin. Foar it súdlike part moat nammentlik in nije miljeu-effektrapportaazje makke wurde. Soene jo foar it noardlike part no wol in trasee fêststelle, dan lizze jo dêrmei eins ek foar in part fêst, wêr’t it súdlike part komme moat. (Dat moat ommers al wer oanslute op it noardlike part).

It kolleezje hie oarspronklik in frijwol hielendal nij, fjouwerbaans trasee yn gedachten foar de N381. Mar dan moasten de gemeenten dêr’t de wei trochhinne rint, wól meibetelje. Benammen de gemeenterieden fan Smellingerlân en Opsterlân woene net ta de beurs. Boppedat is de ferkearsdrokte op dizze wei de ôfrûne jierren amper tanommen. Fandêr dat ek de ‘groeiprognoses’ foar de takomst nei ûnderen ta bysteld binne.

Dat is de reden, dat it ferkearsfeiliger meitsjen mooglik is mei folle beskiedener maatregels as ferdûbeling. Dat jout it kolleezje fan Deputearre Steaten sels ek ta: kwa foarmjouwing is der amper ferskil tusken it ferbetterjen fan it besteande trasee (de 0+ fariant) en trasee 2. “It skilt eins mar trije rotondes”, sei Oene Hofman.

De kwestje kin nei de ferkiezings fan 7 maart wolris wer in punt fan ûnderhanneling wurde foar it nije kolleezjeprogram. Dêrnei moatte de amtners wer oan it wurk om mear stúdzje te dwaan nei de bêste oplossing(s). De kâns liket grut, dat op syn gaust ein dit jier de saak wer yn de Steaten oan bod komt.

Friese Staten willen persé geen nader onderzoek naar brakwater-situatie in het Lauwersmeer

De meeerderheid van Provinciale Staten van Fryslân is tegen een onderzoek naar het zo mogelijk inlaten van zout water uit de Waddenzee in het Lauwersmeer. Een minderheid van PvdA, ChristenUnie, GrienLinks en D66 pleitte daar 21 februari in de laatste statenvergadering voor de verkiezingen wél voor, maar tevergeefs. Hun pleidooien stuitten op heftig verzet van vooral VVD-woordvoerster Monique Boskma, die steun kreeg van CDA, FNP, OFS, SP en GBF.

GrienLinks-fractievoorzitter Theo van de Bles reageerde per interrupie teleurgesteld op de houding van SP-er Ad van de Kolk. “We zijn een groene vriend kwijt. Ik begrijp hier helemaal níets van, maar dan ook níets!” aldus Van de Bles. Van de Kolk stelde “veiligheid” voorop en zei dat de huidige natuurontwikkeling beter is voor recreatie en toerisme dan het inlaten van zout water.

GrienLinks-woordvoerder Oene Hofman legde de nadruk op het verrichten van meer onderzoek naar de mogelijkheden, gevolgen en kosten van het inlaten van zout water. “We nimme gjin beslút, we wolle allinne mear ynsicht yn de situaasje! Ferjit net, dat de ‘fersilting’ no ek trochgiet, sûnder it ynlitten fan sâlt wetter! En dat der ‘sowieso’ maatregels nedich binne foar de feiligens fan it gebiet om ‘e Lauwersmar hinne, as gefolch fan boaiemdaling en rizing fan de seespegel.”

Maar mevrouw Boskma en haar medestanders waren niet te vermurwen. Boskma sprak zelfs van “het zoveelste staaltje van milieugekte!” Ze wees op het plan ‘Natura 2000’ van het ministerie van LNV, waarin het Lauwersmeer (nog) niet is aangewezen als zoet-zout-watergebied, maar als drassig moerasgebied. ‘Natura 2000’ is de Nederlandse ‘vertaling’ van Europees natuurbeleid. In het kader van dat beleid worden ‘natuurdoelen’ afgesproken.
De natuurorganisaties vrezen echter, dat de afgesproken ‘natuurdoelen’ niet gehaald worden, als er geen zoet-zout-watersituatie tot stand wordt gebracht in het Lauwersmeer. “Bos in moerasgebied is er al (zie bijvoorbeeld de Biesbosch) in Nederland en elders in Europa, brakwatersituaties zijn er niet of nauwelijks in West-Europa”, redeneert Staatsbosbeheer.

Maar Boskma c.s. hebben vrede met het ‘huidige’ Lauwersmeer, ook al moet de mens misschien ingrijpen, om de niet gewenste verruiging en verlanding tegen te gaan. En dat ingrijpen is juist weer in strijd met de natuurwetgeving, aldus Staatsbosbeheer.
Overigens heeft de provincie Fryslân (samen met de provincie Groningen en de waterschappen in Fryslân en Groningen) alleen een adviserende functie. Het is het ministerie van LNV, dat over de toekomst van het Lauwersmeer beslist. Dus: wordt vervolgd, ná de statenverkiezingen.

en: nog geen besluit over subsidies voor maatschappelijke organisaties

Al bijna twaalf jaren steggelen politici over subsidies voor het maatschappelijke welzijnswerk. Deze periode leek het te gaan lukken met een nieuwe benadering. Een vierjarige cyclus van sociale debatten met de burgers, een sociaal rapport met cijfers over de maatschappelijke toestand in Fryslân waaruit een sociale agenda door de politici wordt gemaakt voor een periode van vier jaar. Dit is allemaal gelukt de afgelopen vier jaar. Organisaties en instellingen krijgen subsidie om deze agenda uit te voeren. De gedeputeerde wilde ook graag de manier van subsidiëren herzien. Voor de grotere organisaties (steunfuncties) lag er een acceptabel voorstel. Maar het is de gedeputeerde uiteindelijk niet gelukt om een voorstel te maken voor subsidie voor de kleinere organisaties dat acceptabel was voor de Statenleden. Een volgende gedeputeerde mag hier als eerste mee aan het werk.

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de statenfractie van GrienLinks Fryslân en geschreven door Gerrit van der Meer en Sanne van Wees.