Omrin. Kritiek van GrienLinks op afvalverbranding

GrienLinks over afval en afval verbranden aan de Waddenkust

omrin-plek.jpg

GrienLinks vindt ten eerste dat gemeenten zich in moeten zetten voor vermindering en betere scheiding van afval. En over de locatie van de afvalverbrander in Harlingen vindt GrienLinks: de koppeling met de zoutfabriek, de afstand tot de scheidingsinstallatie én de plek aan de Waddenkust pleiten niet voor de locatie in Harlingen. Alternatieven zouden moeten worden gezocht.

Omrin (een samenwerkingsverband tussen dertig van de Friese gemeenten) zorgt dat ons afval verdwijnt. Dat doen ze op verschillende manieren. Het ‘organische’ afval wordt in Oudehaske vergist. Metalen e.d. gaan naar de omsmelter. Het ‘restafval’ wordt nu nog gestort of verscheept naar Scandinavië. Door een verandering in de Europese regels kan dat binnenkort niet meer.

Maar wij maken nog steeds wél afval. Wat moeten we ermee? Als GroenLinksers vinden we natuurlijk dat we zo min mogelijk afval moeten produceren. En wát er dan nog overblijft graag van recyclebare kwaliteit. Maar zo is het (nog) niet.

grli-bij-omrin.jpg

Omrin wil een reststoffenafvalverbrander op het industrieterrein aan de Waddenzee in Harlingen zetten. Zij vinden dit een goede plaats omdat er een koppeling gemaakt kan worden met de zoutfabriek. De zoutfabriek kan met de reststoom van Omrin hun turbine laten draaien. Milieuvriendelijk dus. Ware het niet, dat de zoutfabriek weer zorgt voor flinke bodemdaling in NoordWest Fryslân. Volgens GrienLinks dus geen gelukkige koppeling. De zoutwinning moet stopgezet, nu meteen.

Beter kun je zo’n centrale op de plaats neerzetten waar ook de scheiding van het afval gebeurt: in Oudehaske. Maar daar is de bevolking en de gemeenteraad tegen. En in Harlingen is er een meerderheid van de gemeenteraad voor. Alleen GroenLinks is in Harlingen tegen de plaatsing van de centrale.

Zorgen over milieuonvriendelijke uitstoot hoeven we ons volgens de wetenschappers niet meer te maken: de centrale voldoet aan zelfs de Europese normen voor de uitstoot. Dit is echter een punt om in de gaten te houden. Ook de eventuele aanvoer over zee van afval uit het buitenland is een punt dat zeker niet vergeten moet worden in de discussie.

De beslissing over de plaats van de centrale wordt genomen door de 30 gemeenten (die zijn aandeelhouder). De provincie heeft daar dus niets over te zeggen. Wel vindt de GrienLinks statenfractie dat de koppeling met de zoutfabriek, de afstand tot de scheidingsinstallatie én de plek aan de Waddenkust niet pleiten voor deze locatie. Alternatieven zouden moeten worden gezocht, want ja, afval maken we allemaal.